Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.12.2018 Oikeusuutiset

KKV esittää seuraamusmaksuja kartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonan euron seuraamusmaksut ThermiSol Oy:lle ja UK-Muovi Oy:lle kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa. KKV: Kartelli nosti EPS-eristeiden hintatasoa ja rajoitti yhtiöiden keskinäistä kilpailua. Kartelliin osallistunut Styroplast Oy vapautettiin seuraamusmaksusta, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä virastoon ja kertoi kartellista.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kkv-esittaa-seuraamusmaksuja-kartellista/
14.12.2017 Oikeusuutiset

Linja-autoalalla kartelli. Useita 100.000 euron hyvitysmaksuja.

Markkinaoikeus tuomitsi useita linja-autoyhtiötä, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100.000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati useille linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle yhteensä yli 30 miljoonan euron määräisiä seuraamusmaksuja, koska yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat vuodesta 2008 lähtien rikkoneet kilpailulakia ja sitä edeltänyttä kilpailunrajoituslakia harjoittamalla kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/linja-autoalalla-kartelli-useita-100-000-euron-hyvitysmaksuja/
10.3.2019 Oikeusuutiset

KKV epäilee useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista

Välityskeskuksest eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten mukaan välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä tavalla, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille. KKV on saanut viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa taksiyrittäjiltä. Suurin osa yhteydenotoista on koskenut sitä, ottavatko välityskeskukset uusia taksiautoilijoita välityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kkv-epailee-useita-taksien-valityskeskuksia-kielletyista-kilpailunrajoituksista/
21.5.2018 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen puukartelliasiassa

Riittävä näyttö vahingosta ei ollut se, että hintavaikutusta voitiin pitää asianosaisten esittämien analyysien perusteella mahdollisena Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä oli Metsähallituksen Stora Enso Oyj:tä, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmene Oyj:tä (jäljempänä Metsäyhtiöt) vastaan ajama vahingonkorvausvaatimus, joka perustui markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todettuun Suomen raakapuumarkkinoilla vuodesta 1997 alkuvuoteen 2004 vallinneeseen kilpailunrajoitukseen. Käräjäoikeus oli 22.6.2016…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/helsingin-hovioikeus-hylkasi-metsahallituksen-kanteen-puukartelliasiassa/
19.12.2017 Oikeusuutiset

KKO pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asfalttikartellin vahingonkorvauksista

Pyyntö koskee kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä. Korkein oikeus on päättänyt pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, joka koskee kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä. Pyyntö liittyy KKO:ssa vireillä olevaan asiaan, jossa valittajana on Vantaan kaupunki. Asiassa on kysymys asfalttikartellia koskevista vahingonkorvausvaatimuksista. KKO tiedustelee pyynnössään, onko kansallisen tuomioistuimen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kko-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-asfalttikartellin-vahingonkorvauksista/
5.5.2017 Lausunnot

Lausunto kilpailulain uudistamista käsitelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 15/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1230/00.04.01/2015, 14.3.2017 LAUSUNTO KILPAILULAIN UUDISTAMISTA KÄSITELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa 14.3.2017 julkaistusta kilpailulain uudistamista käsittelevästä työryhmämietinnöstä. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Asianajajaliitto pitää työryhmän ehdotuksia merkittäviltä osin ennenaikaisina, koska Euroopan komissio on antanut 22.3.2017 Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-kilpailulain-uudistamista-kasitelleen-tyoryhman-mietinnosta/
2.1.2017 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuteen vuonna 2016 hieman vähemmän asioita kuin edellisenä vuotena

Nähtäväksi jää, johtuiko asiamäärien väheneminen vuoden 2016 alussa toteutetusta oikeudenkäyntimaksujen korotuksesta ja onko asiamäärien lasku pysyvää. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 yhteensä 785 asiaa ja ratkaisuja tehtiin 735. Vireillä vuoden lopussa oli 488 asiaa, mikä vastaa hieman yli puolen vuoden aikana tehtävää työmäärää. Keskimääräinen käsittelyaika oli 6,2 kuukautta. Markkinaoikeuden työtilanne on…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/markkinaoikeuteen-vuonna-2016-hieman-vahemman-asioita-kuin-edellisena-vuotena/
30.3.2016 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus hylkäsi voimajohtoyhtiöille esitetyn seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena

Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati, että markkinaoikeus määrää Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle 35 miljoonan euron seuraamusmaksun Markkinaoikeus totesi, että virasto oli tehnyt seuraamusmaksuesityksen 31.10.2014. Seuraamusmaksua ei saa sovellettavan kilpailunrajoituslain mukaan määrätä ellei esitystä markkinaoikeudelle ole tehty viidessä vuodessa siitä, kun kilpailunrajoituksen voimassaolo on lakannut. Siten viraston on tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/markkinaoikeus-hylkasi-voimajohtoyhtioille-esitetyn-seuraamusmaksuesityksen-vanhentuneena/
18.6.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestely

Oikeudellisen neuvon tai kansallisen kilpailuviranomaisen päätöksen merkitys – Kansallisen kilpailuviranomaisen oikeus todeta Euroopan unionin kilpailuoikeuden rikkominen määräämättä sakkoa Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Oberster Gerichtshof (Itävalta) Oberster Gerichtshof esitti  unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: 1)      Saadaanko yritykselle määrätä sakkorangaistus SEUT 101 artiklan rikkomisesta, jos se on erehtynyt toimintansa laillisuudesta ja tämä erehdys ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-kartellit-tai-muut-yhteistoimintajarjestely/