Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.1.2020 Oikeusuutiset

EOA: Korkeimman hallinto-oikeuden twiitti oli liian yleistävä

Kantelija arvosteli korkeimman hallinto-oikeuden 2.11.2018 Twitterissä julkaiseman viestin ”Lääkekannabis ei kuulu perustoimeentuloon. #KELA #Fimea #KHO” sisältöä pitäen sitä harhaanjohtavana. Kantelijan mukaan korkein hallinto-oikeus oli twiittiin linkitetyssä 2.11.2018 antamassaan vuosikirjaratkaisussa KHO 2018:148 linjannut ainoastaan sen, ettei lääkekannabista voitu ottaa huomioon perustoimeentulotuessa masennuksesta kärsivän potilaan tapauksessa. Ratkaisu ei kantelijan mukaan koskenut lääkekannabiksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/eoa-korkeimman-hallinto-oikeuden-twiitti-oli-liian-yleistava/
16.10.2018 Oikeusuutiset

Kannabiksen kasvattaja tuomittiin menettämään kasvatusta varten hankitun kiinteistön arvo

KKO:2018:63 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen arvon menettäminen – Rikoksentekovälineen menettäminen Kiinteistöä oli käytetty kannabiskasvien kasvattamiseen. Kiinteistön omisti X Oy, jonka ainoa osakkeenomistaja vastaaja A oli. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla kiinteistöä pidettiin rikoksentekovälineenä. Kysymys myös siitä, voitiinko kiinteistön arvo tuomita menetettäväksi valtiolle. KKO:2018:63

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kannabiksen-kasvattaja-tuomittiin-menettamaan-kasvatusta-varten-hankitun-kiinteiston-arvo/
16.10.2017 Oikeusuutiset

Hampun kasvatukseen käytetty kiinteistö tuomittiin valtiolle menetetyksi rikoksen tekovälineenä

I-SHO:2017:8 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen Huumausainerikos Vakuustakavarikko Kannabiskasvin viljelyyn käytetty kiinteistö tuomittiin hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla rikoslain 50 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla rikoksentekovälineenä valtiolle menetetyksi. Yksinomaan huumausainerikoksen tekemistä varten hankitun kiinteistön arvo ja rikoksella saadun hyödyn määrä huomioon ottaen hovioikeus katsoi, ettei rikoslain 10 luvun 10…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/hampun-kasvatukseen-kaytetty-kiinteisto-tuomittiin-valtiolle-menetetyksi-rikoksen-tekovalineena/
22.6.2016 Oikeusuutiset

EOA: Poliisi teki vastoin omaa käsitystään kotietsinnän

Poliisi ei omasta mielestään tehnyt kotietsintää kun he tarkastivat kasvatetaanko asunnossa kannabista Poliisipartion käsityksen mukaan se ei tehnyt kotietsintää. Komisario B on jäänyt siihen käsitykseen, ettei partio käynyt asunnossa sisällä. Kotietsintämääräys onkin peruutettu eikä pöytäkirjaa ole laadittu.Katson kuitenkin olevan selvää, että asiassa on toimitettu kotietsintä. Komisario B on antanut etsinnästä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/eoa-poliisi-teki-vastoin-omaa-kasitystaan-kotietsinnan/
15.6.2016 Oikeusuutiset

Syyttäjä valitti ja vaati rattijuopumussyytteen hylkäämistä. Mittaustekniikka edistynyt lainsäätäjän tarkoituksen edelle.

KKO:2016:42 Liikennerikos – Rattijuopumus Rangaistava teko A oli kuljettanut henkilöautoa käytettyään joitakin päiviä aikaisemmin kannabista. A:n veressä oli ajon jälkeen ollut sellaista kannabiksen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotetta (karboksitetrahydrokannabinolia), jolla ei ole vaikutusta ajokykyyn. A ei ollut syyllistynyt rattijuopumukseen. KKO:2016:42

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/syyttaja-valitti-ja-vaati-rattijuopumussyytteen-hylkaamista-mittaustekniikka-edistynyt-lainsaatajan-tarkoituksen-edelle/
18.3.2014 Oikeusuutiset

Poliisi: Tilasto liikennejuopumustutkimuksista vuonna 2013

Muutokset aiempien vuosien tutkimustuloksiin ovat normaalin vaihteluvälin puitteissa. Vain tarkkuusalkometritutkimusten määrässä on lievää laskua useammalta vuodelta Tilastot kattavat ne alkoholi- sekä huumaus- ja lääkeainetutkimukset, jotka on tehty verinäytteistä sekä ne alkoholipitoisuustutkimukset, jotka on tehty tarkkuusalkometrillä hengitysilmanäytteistä. Verinäytteistä tutkittavaksi tulleita tapauksia oli yhteensä 11 014 kpl. Näytteistä on tutkittu pyyntöjen mukaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/poliisi-tilasto-liikennejuopumustutkimuksista-vuonna-2013/
7.3.2014 Oikeusuutiset

Keskusrikospoliisi:Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2013-2014 ja tilastot vuosilta 2009-2013

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten ja näistä etenkin törkeiden huumausainerikosten määrät nousivat vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna Huumausainerikoksia kirjattiin kaikkiaan 22 636 kappaletta, joista yli puolet (12 738) oli käyttörikoksia. Törkeitä huumausainerikoksia kirjattiin 1 238. Huumausaineiden takavarikkomäärissä näkyy selvänä trendinä kannabiksen viljelyn lisääntyminen. Suomen huumausainemarkkinoilla suosituimpia aineita ovat vuodesta toiseen olleet…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/keskusrikospoliisihuumausainerikollisuuden-tilannekatsaus-2013-2014-ja-tilastot-vuosilta-2009-2013/
28.5.2013 Oikeusuutiset

EU:n huumevirasto (EMCDDA) julkaisi huumeraportin 2013

Raportin mukaan Euroopan huumausaineongelma on murroksessa. Suomessa tämä näkyy esimerkiksi kannabiksen ja muuntohuumeiden takavarikkojen määrän kasvussa Euroopassa suonensisäisen heroiinin käytön vähentyminen ja esimerkiksi korvaushoidon vaikutus ovat todennäköisesti osaltaan vaikutttaneet huumeidenkäytöstä johtuvien uusien HIV-infektioiden määrän laskuun. Kokaiinin käyttö ja tarjonta ovat yleisesti ottaen kääntyneet laskuun Euroopassa, mutta viime aikoina esimerkiksi Baltian…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/eun-huumevirasto-emcdda-julkaisi-huumeraportin-2013/