Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.10.2018 Oikeusuutiset

Huumausainerikoksen valmistelusta 30 päivää vankeutta. Tilasi Kiinasta amfetamiinin lähtöainetta

HelHO:2018:16 Huumausainerikos – huumausainerikoksen valmistelu Rangaistuksen määrääminen Tulli oli takavarikoinut A:lle osoitetun lähetyksen, joka oli sisältänyt 1.028 grammaa BMK glysidihappoa. Hovioikeus katsoi A:n syyllistyneen huumausainerikoksen valmisteluun, kun asiassa tuli näytetyksi, että hän oli tilannut aineen tarkoituksenaan valmistaa siitä amfetamiinia tai metamfetamiinia. Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta. HelHO:2018:16

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/huumausainerikoksen-valmistelusta-30-paivaa-vankeutta-tilasi-kiinasta-amfetamiinin-lahtoainetta/
3.7.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeudelta kaksi ratkaisua kotiosoitteeseen tilatun huumelähetyksen näytön arvioinnista

HelHO:2018:11 Todistelu – näytön arviointi Syyttömyysolettama Huumausainerikos X on arvellut, että huumausaineet on tilannut ilmeisesti joku hänen ystäväpiiristään ja että kyse on ollut pilasta, koska X oli juuri päässyt koevapauteen. X:llä ei tietääkseen ole vihamiehiä. Hovioikeuden käsityksen mukaan voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä, että huumausaineet olisi tilannut joku X:n tunteva pilailu-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/hovioikeudelta-kaksi-ratkaisua-kotiosoitteeseen-tilatun-huumelahetyksen-nayton-arvioinnista/
5.6.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös epäitsenäisesti huumausaineen kätkemiseen syyllistyneen rangaistuksesta

KKO:2018:45 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet A oli noin puolentoista kuukauden ajan pitänyt hallussaan 3,8 kilogrammaa noin 13-prosenttista amfetamiinia. A:n tehtävänä laajassa rikoskokonaisuudessa oli ollut kätkeä huumausaine-erä ja palauttaa se pyydettäessä takaisin. Jäätyään poliisin kiinniottamaksi A oli heti tunnustanut tekonsa ja osoittanut poliisille huumausaineen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/ennakkopaatos-epaitsenaisesti-huumausaineen-katkemiseen-syyllistyneen-rangaistuksesta/
21.3.2018 Oikeusuutiset

588 kappaletta OxyContin 20 milligramman tablettia ei ollut suuri määrä huumausainetta, 882 oli

VaaHO:2017:11 Törkeä huumausainerikos OxyContin, oksikodoni Suuri määrä Rangaistuksen mittaaminen Hovioikeuden arvioitavana on ollut muun muassa se, onko vastaajien A, B, C ja D hallussa ollut sellainen määrä erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi luokiteltavia OxyContin lääkeaineita, että se täyttää törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi kysymys vastaajille rikoksista tuomittavien rangaistusten mittaamisesta.   VaaHO:2017:11

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/588-kappaletta-oxycontin-20-milligramman-tablettia-ei-ollut-suuri-maara-huumausainetta-882-oli/
6.2.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös kannabiksen kasvattamisen rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2018:7 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos A oli tyhjillään olleeseen varastorakennukseen rakentamassaan kasvattamossa viljellyt 54:ää kannabis sativa-kasvia huumausaineena käytettäväksi. Kysymys kasveista saatavissa olevan huumausaineen määrästä sekä siitä, oliko huumausainerikosta pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä. 1. Asiassa on riidatonta, että A on laittomasti viljellyt hamppua käytettäväksi huumausaineena. Hän on kasvattanut cannabis sativa -kasveja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/ennakkopaatos-kannabiksen-kasvattamisen-rikosoikeudellisesta-arvioinnista/
21.12.2017 Oikeusuutiset

Merkittävä ennakkopäätös näytönarvioinnista huumausainerikosasiassa.

KKO:2017:93 Todistelu – Näytön arviointi Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Kysymys näytön arvioinnista törkeässä huumausainerikoksessa. Kysymys myös syyttäjän oikeudesta vedota todisteena vastaajan toimeksiantajiksi väitettyjen henkilöiden kirjallisiin kertomuksiin, jotka ilmenivät kyseisiä henkilöitä koskevasta ulkomaalaisesta tuomiosta. KKO:2017:93

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/merkittava-ennakkopaatos-naytonarvioinnista-huumausainerikosasiassa/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Se, että henkilö sallii puolisonsa säilyttävän kodissa huumetta, ei merkitse huumausaineen hallussapitoa

KKO:2017:88 Törkeä dopingrikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Huumausainerikos Rikokseen osallisuus – Rikoskumppanuus A:n ja B:n syyksi oli luettu useita törkeitä dopingrikoksia. He olivat noin seitsemän kuukauden aikana tuoneet laittomasti maahan, pitäneet hallussaan ja levittäneet edelleen huomattavan suuren määrän dopingaineiksi luokiteltuja lääkevalmisteita. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siihen liittyvästä dopingaineiden käyttöjaksojen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/se-etta-henkilo-sallii-puolisonsa-sailyttavan-kodissa-huumetta-ei-merkitse-huumausaineen-hallussapitoa/
16.10.2017 Oikeusuutiset

Hampun kasvatukseen käytetty kiinteistö tuomittiin valtiolle menetetyksi rikoksen tekovälineenä

I-SHO:2017:8 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen Huumausainerikos Vakuustakavarikko Kannabiskasvin viljelyyn käytetty kiinteistö tuomittiin hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla rikoslain 50 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla rikoksentekovälineenä valtiolle menetetyksi. Yksinomaan huumausainerikoksen tekemistä varten hankitun kiinteistön arvo ja rikoksella saadun hyödyn määrä huomioon ottaen hovioikeus katsoi, ettei rikoslain 10 luvun 10…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/hampun-kasvatukseen-kaytetty-kiinteisto-tuomittiin-valtiolle-menetetyksi-rikoksen-tekovalineena/
1.6.2017 Oikeusuutiset

Psilosybe-sieniä ei katsottu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi

KKO:2017:33 Huumausainerikos – Huumausainerikoksen valmistelu Rangaistuksen määrääminen Vastaaja oli viljellyt Psilosybe-sieniä ja tuonut maahan kasvatusalustoja niiden viljelemistä varten. Sieniä ei katsottu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Kysymys myös rangaistuksen määräämisestä. KKO:2017:33

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/psilosybe-sienia-ei-katsottu-erittain-vaaralliseksi-huumausaineeksi/
2.5.2017 Oikeusuutiset

KKO alensi jälleen huumekuriirin rangaistusta; 9 vuodesta 6 vuoteen.

KKO:2017:23 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli tuonut laittomasti maahan 13,7 kilogrammaa 48-prosenttista amfetamiinia. A oli toiminut niin sanottuna kuriirina kuljettamalla saamiensa ohjeiden mukaan palkkiota vastaan huumausaine-erän sisältäneen matkailuauton Liettuasta Suomeen tarkoituksenaan jatkaa Norjaan. Teon kohteena olleen huumausaineen määrän ja laadun lisäksi Korkein oikeus otti…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kko-alensi-jalleen-huumekuriirin-rangaistusta-9-vuodesta-6-vuoteen/