Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.3.2018 Oikeusuutiset

Hallitus esittää uuden tietosuojalain säätämistä

Tietosuojalaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta Ehdotettu tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. EU:n tietosuoja-asetus tulee sellaisenaan sovellettavaksi jäsenvaltioissa, mutta se jättää kuitenkin mahdollisuuden säätää tietyissä kysymyksissä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/hallitus-esittaa-uuden-tietosuojalain-saatamista/
8.12.2016 Oikeusuutiset

HHaO vahvisti: Googlen hakukoneen tuloksia poistettava yksityisyyden suojan turvaamiseksi

Helsingin HAO: Henkilötietolaki – Tietosuoja – Tarpeeton henkilötieto – Google Search -hakutulosten poistaminen – Terveystiedot – Yksityisyydensuoja – Sananvapaus Tietosuojavaltuutettu oli voinut määrätä poistettavaksi kaksi url-osoitetta Google Search -palvelusta silloin, kun haku tehtiin erään henkilön nimellä, koska hakutulokset olivat tarpeettomia henkilötietoja rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötiedot kuvasivat paitsi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/hhao-vahvisti-googlen-hakukoneen-tuloksia-poistettava-yksityisyyden-suojan-turvaamiseksi/
15.6.2015 Oikeusuutiset

OM: EU:n tietosuojauudistus eteni – vuorossa neuvottelut parlamentin kanssa

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi tänään omalta osaltaan EU:n tietosuojasääntelyn uudistamista koskevan asetuksen. Seuraavaksi neuvosto aloittaa neuvottelut tietosuoja-asetuksesta Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on, että asetus voitaisiin lopullisesti hyväksyä kuluvan vuoden aikana Henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn uudistaminen ja nykyaikaistaminen on tarpeen, koska henkilötietoja kerätään yhä enemmän teknologisen kehityksen ja globalisoitumisen myötä.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/om-eun-tietosuojauudistus-eteni-vuorossa-neuvottelut-parlamentin-kanssa/
12.12.2013 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Henkilötiedot ja käsittely – Oikeudellinen arviointi

Y.S., M. ja S. ovat kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat hakeneet lupaa oleskella laillisesti Alankomaissa. Y.S:n hakemus hylättiin. M:n ja S:n hakemukset hyväksyttiin. He kaikki vetoavat unionin oikeuteen saadakseen tutustua asiakirjaan, Asiakirjaan sisältyy oikeudellinen arviointi, joka on esitetty sisäisenä lausuntona siitä, onko myönnettävä oleskeluoikeudellinen asema vai ei Y.S., M. ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-henkilotiedot-ja-kasittely-oikeudellinen-arviointi/
25.11.2022 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeus: Poliisin on annettava asianajajalle päämiehensä pahoinpitelyä kuvaava valvontakameratallenne – mahdollisuus katsoa poliisilaitoksella ei riitä

Helsingin hallinto-oikeus 23.11.2022 H6769/2022, Dnro 25187/03.04.04.04.01/2021 Asianajaja oli pyytänyt päämiehensä puolesta saada käyttöönsä rikosasian esitutkintapöytäkirjan liitteenä olevan valvontakameran DVD-videotallenteen. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tutkintasihteeri on vastannut sähköpostitse, ettei poliisilaitos lähetä videotallenteita ja että ne voi käydä katsomassa poliisilaitoksella erikseen sovittuna aikana. Avustaja on pyytänyt asiasta valituskelpoisen päätöksen. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on valituksenalaisella päätöksellään…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/helsingin-hallinto-oikeus-poliisin-on-annettava-asianajajalle-paamiehensa-pahoinpitelya-kuvaava-valvontakameratallenne-mahdollisuus-katsoa-poliisilaitoksella-ei-riita/
23.11.2022 Oikeusuutiset

Rahanpesudirektiivin säännös tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen olemisesta suuren yleisön saatavilla on perusoikeuskirjan kannalta pätemätön

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-37/20 | Luxembourg Business Registers ja C-601/20 | Sovim Rahanpesudirektiivi: säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden alueelle perustettujen yhtiöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa suuren yleisön saatavilla, on pätemätön. Kyseisestä toimenpiteestä aiheutuva puuttuminen perusoikeuskirjassa taattuihin oikeuksiin ei rajoitu täysin välttämättömään, eikä se ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rahanpesudirektiivin-saannos-tosiasiallisia-omistajia-ja-edunsaajia-koskevien-tietojen-olemisesta-suuren-yleison-saatavilla-on-perusoikeuskirjan-kannalta-patematon/
16.11.2022 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutettu antoi Verohallinnolle huomautuksen liian laajoista tietopyynnöistä

Tietosuojavaltuutetun toimiston tutkinnassa kävi ilmi, että Verohallinto oli pyytänyt pankeilta tietoja kaikista Suomen rajat ylittävistä tilisiirroista vuosina 2015–2021. Tietopyynnöt kattoivat muun muassa ulkomaisissa kaupoissa ja verkkokaupoissa pankkikortilla maksetut ostokset. Huomautuksen lisäksi tietosuojavaltuutettu määräsi Verohallinnon poistamaan tietosuoja-asetuksen vastaisesti käsitellyt henkilötiedot ja lopettamaan liian laajojen tietopyyntöjen esittämisen pankeille. Verohallinto esitti tietopyyntöjä rajat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/tietosuojavaltuutettu-antoi-verohallinnolle-huomautuksen-liian-laajoista-tietopyynnoista/
18.10.2022 Oikeusuutiset

EOA: Poliisin haalarikameratoiminnassa oikeudellisia ongelmia

Kantelija arvosteli Poliisihallituksen 18.2.2021 antamaa ohjetta ”Poliisitehtävien kuvaaminen haalarikameralla tai muulla teknisellä laitteella”, POL-2020-81108. Kantelijan arvostelu kohdistui siihen, että ohjeen mukaan ”kameraa kantava poliisi saa itse päättää, mikä materiaali säilytetään”. EOA Jääskeläinen: Poliisitoimintayksikön mukaan lähtökohta haalarikameran tallenteen käsittelyssä on se, että poliisitehtävällä kuvattu tieto on poliisimiehen muistiinpano – eikä siten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eoa-poliisin-haalarikameratoiminnassa-oikeudellisia-ongelmia/
17.10.2022

Asianajajapäivä 2023, puhujille

Puhujakysely Kiitos kun tulet puhujaksi 27.1.2023 järjestettävään Asianajajapäivään! Keräämme tällä lomakkeella tietoja tapahtumamarkkinointia varten. Tietoja tullaan käyttämään tapahtumasivustolla, uutiskirjeissä ja printtimainonnassa. Pyydämme lähettämään tiedot viimeistään 31.10.2022, jotta ne ehtivät mukaan tapahtuman markkinointimateriaaleihin. Muistathan painaa lomakkeen täyttämisen jälkeen lähetä-painiketta. Puhujana sinun ei tarvitse erikseen ilmoittautua Asianajajapäivään. Lähetämme sinulle kuitenkin erillisen viestin…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajapaiva-2023/puhujille/
20.9.2022 Oikeusuutiset

EU tuomioistuimelta kaksi ennakkoratkaisua oikeudesta säilyttää henkilötietoja

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C–793/19 | SpaceNet ja C–794/19 | Telekom Deutschland Unioin tuomioistuin vahvistaa, että unionin oikeus on esteenä liikenne– ja paikkatietojen yleiselle ja erotuksetta tapahtuvalle säilyttämiselle paitsi, jos kyse on kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvasta vakavasta uhasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vakavan rikollisuuden torjumiseksi suhteellisuusperiaatetta tarkasti noudattaen säätää muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/eu-tuomioistuimelta-kaksi-ennakkoratkaisua-oikeudesta-sailyttaa-henkilotietoja/