Generic filters
Exact matches only
31.5.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu

Verohallinto Dnro L2024-33 Lausuntopyyntönne: Dnro VH/2668/00.01.00/2024, 10.5.2023 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA YHTEISÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROKOHTELU Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ” Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu” (”Ohjeluonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. 1. Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii näin ollen painottamaan oikeusvaltioperiaatteen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-yhteison-kayttoomaisuusosakkeiden-luovutusten-verokohtelu/
31.5.2024 Lausunnot

Lausunto kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta raportista

Oikeusministeriö   Dnro L2024-25   Lausuntopyyntönne: VN/25911/2023, 15.4.2024 LAUSUNTO KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TOIMINNAN KEHITTÄMISTARPEITA KOSKEVASTA SELVITYSHENKILÖN RAPORTISTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta selvityshenkilön raportista.   Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-kuluttajariitalautakunnan-toiminnan-kehittamistarpeita-koskevasta-raportista/
27.5.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus – luonnolliset henkilöt”

Verohallinto   Dnro L2024-29   Lausuntopyyntönne: Dnro VH/2096/00.01.00/2023, 24.4.2024 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ” RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTUS – LUONNOLLISET HENKILÖT”   Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus – luonnolliset henkilöt” (“Verohallinnon ohje”).    Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    1 Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-rajoitetusti-verovelvollisen-tulon-verotus-luonnolliset-henkilot/
23.5.2024 Tiedotteet

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen rikemaksun määräämisestä asianajotoimiston toimitusjohtajalle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 29.5.2023 rikemaksun määräämisestä Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja Jari Salmiselle rahanpesulain edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnistä. Salminen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 21.5.2024 antamallaan ratkaisulla ja poisti Salmiselle määrätyn rikemaksun. Asianajajaliiton hallitus oli esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rikemaksun määräämistä, sillä Asianajajaliiton tekemässä tarkastuksessa oli ilmennyt, että asianajotoimisto…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hallinto-oikeus-kumosi-paatoksen-rikemaksun-maaraamisesta-asianajotoimiston-toimitusjohtajalle/
23.5.2024 Lausunnot

Lausunto naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä koskevasta HE-luonnoksesta

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-26   Lausuntopyyntönne: VN/7196/2021, 18.4.2024 LAUSUNTO NAISTEN JA TYTTÖJEN SUKUELINTEN SILPOMISEN JA SEN VALMISTELUN RANGAISTAVUUDEN SELKEYTTÄMISTÄ, TAPON SYYTEOIKEUDEN VANHENTUMISTA JA LAPSENSURMAN KUMOAMISTA KOSKEVASTA HE-LUONNOKSESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä, tapon syyteoikeuden vanhentumista ja lapsensurman…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-naisten-ja-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-ja-sen-valmistelun-rangaistavuuden-selkeyttamista-koskevasta-he-luonnoksesta/
17.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 17.5.2024: kaksi uutta oikeusneuvosta korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden ensiksi täytettävään oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamiehen 1.6.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeudenneuvos Heli Maria Melanderin 1.8.2024 lukien. KKOn yksimielisestä esityksestä: Jäsenen virkoja ovat määräajassa hakeneet esittelijäneuvos Tiina-Liisa Autio, määräaikainen oikeusneuvos, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamies, hallinto-oikeustuomari…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomarinimityksia-17-5-2024-kaksi-uutta-oikeusneuvosta-korkeimpaan-oikeuteen/
15.5.2024 Tiedotteet

Advokaatti: Professori Matti Tolvasen uusi ura asianajotoimistossa

Matti Tolvanen on yksi lainatuimmista juridiikan kommentaattoreista suomalaismediassa. Hän eläköityi Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin tehtävästä vuodenvaihteessa, mutta uusi työ odotti asianajotoimistossa. – Avustan toimiston muita juristeja jutuissa, joissa tarvitaan erityisosaamistani. Tällaisia ovat muun muassa verotukseen, hallintolain käyttöön ja tiettyihin rikostyyppeihin, kuten talousrikoksiin, liittyvät asiat. Tavanomaisia rikosjuttuja en hoida,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/advokaatti-professori-matti-tolvasen-uusi-ura-asianajotoimistossa/
10.5.2024 Lausunnot

Lausunto HE:ksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi

Ulkoministeriölle   Dnro L2024-23   Lausuntopyyntönne: VN/36586/2023, 28.3.2024 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLILLÄ TEHDYN PUOLUSTUSYHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA VOIMAANSAATTAMISEKSI JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn puolustusyhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi. …

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-heksi-eduskunnalle-suomen-ja-yhdysvaltojen-valilla-tehdyn-puolustusyhteistyosopimuksen-hyvaksymiseksi/
8.5.2024 Tiedotteet

Asianajajilta maksutonta oikeudellista neuvontaa sateenkaariväestölle 27.6.

Suomen Asianajajaliitto on 24.–30.6.2024 järjestettävän Helsinki Pride -tapahtuman kumppani. Osana kumppanuutta Asianajajaliitto järjestää Pride-viikon aikana asianajajapäivystyksen, jossa asianajajat antavat maksutonta oikeudellista neuvontaa erityisesti lhbtiq+-ihmisille. Neuvontaa annetaan walk in -periaatteella Pride-talolla hotelli Hobossa (Kluuvikatu 4) torstaina 27.6. klo 15–17.30. Päivystämässä on neljä erityisesti yhdenvertaisuus-, rikos- sekä perhe- ja perintöasioihin perehtynyttä asianajajaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/asianajajilta-maksutonta-oikeudellista-neuvontaa-sateenkaarivaestolle-27-6/
8.5.2024 Tiedotteet

Hallitus on hyväksynyt uusia asianajajia

Asianajajaliiton hallitus on 8.5.2024 hyväksynyt uusia jäseniä, joilla on oikeus käyttää lailla suojattua ammattinimikettä asianajaja*): Erkkilä, Mika-Petteri, Asianajotoimisto Aura Oy, Turku Hakkarainen, Kaarlo, Asianajotoimisto Krogerus Oy, Helsinki (19.5.2024 lukien) Leppänen, Juho, Asianajotoimisto Applex Oy, Tampere Nisso, Susanna, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki Oesch, Sofia, HPP Asianajotoimisto Oy, Helsinki (11.5.2024 lukien) Ojanperä,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hallitus-on-hyvaksynyt-uusia-asianajajia-20/