Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.8.2020 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyssä peruutettu tunnustus ei riittänyt ampuma-aserikoksen syyksilukemiseen

KKO:2020:61 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Vastaaja oli esitutkinnassa antanut tunnustuslausuman, jonka hän oli käräjäoikeudessa peruuttanut. Kysymys näytön arvioinnista ampuma-aserikosta koskevassa asiassa. Ks. KKO:2000:35   KKO:2020:61

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/paakasittelyssa-peruutettu-tunnustus-ei-riittanyt-ampuma-aserikoksen-syyksilukemiseen/
24.10.2019 Oikeusuutiset

Myös ampuma-aselakiin perustuvan etsinnän asunnossa voi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

KKO:2019:92 Pakkokeino – Etsintä Oikeudenkäyntimenettely Ampuma-ase Poliisi oli tehnyt A:n asuntoon etsinnän ampuma-aseiden väliaikaiseksi haltuun ottamiseksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla oli oikeus saattaa poliisilain 2 luvun 6 §:n ja ampuma-aselain 97 §:n nojalla tehdyn etsinnän laillisuus tuomioistuimen tutkittavaksi.   KKO:2019:92

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/myos-amopuma-aselakiin-perustuvan-etsinnan-asunnossa-voi-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi/
11.4.2019 Oikeusuutiset

Poliisilaitoksen menettely ei ollut virheellistä kun ampuma-aseluvan peruuttamisasiassa ei oltu kerrottu oikeudesta käytää avustajaa

KHO:2019:49 Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Peruuttamiseen liittyvä kuuleminen – Velvollisuus ilmoittaa oikeudesta käyttää avustajaa Asiassa oli kysymys siitä, oliko poliisilaitos menetellyt lainvastaisesti siltä osin kuin A:lle ei ollut ilmoitettu oikeudesta käyttää avustajaa A:n ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevassa kuulemisessa. Ampuma-aselain mukaisessa ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevassa asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/poliisilaitoksen-menettely-ei-ollut-virheellista-kun-ampuma-aseluvan-peruuttamisasiassa-ei-oltu-kerrottu-oikeudesta-kaytaa-avustajaa/
29.3.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus sovelsi kotietsinnän tuomioistuinkäsittelyä koskevia säännöksiä poliisi- ja ampuma-aselakien mukaiseen menettelyyn kotirauhan piirissä

HelHO:2018:6 Etsintä Ampuma-ase Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen A:n asuntoon oli tehty etsintä A:n ampuma-aseiden ottamiseksi poliisin haltuun. A saattoi etsinnän laillisuuden käräjäoikeuden tutkittavaksi ja vaati valtiolta korvauksia laittoman kotietsinnän aiheuttamasta kärsimyksestä. Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan, että asunnossa suoritettu etsintä oli toimitettu ampuma-aselain ja poliisilain nojalla eikä tuomioistuimella ollut toimivaltaa asiassa. Käräjäoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/hovioikeus-sovelsi-kotietsinnan-tuomioistuinkasittelya-koskevia-saannoksia-poliisi-ja-ampuma-aselakien-mukaiseen-menettelyyn-kotirauhan-piirissa/
27.11.2017 Oikeusuutiset

Aselupia ei peruttu; jäi epäselväksi, oliko nimenomaista pyyntöä aselupien peruuttamisesta esitetty

KHO:2017:180 Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Luvanhaltijan pyyntö – Pyynnölle asetettavat vaatimukset – Suullinen pyyntö – Suostumus Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoon oikeuttavat luvat hänen kanssaan käydyn puhelinkeskustelun jälkeen ampuma-aselain 67 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun luvanhaltijan esittämän pyynnön perusteella. A kiisti korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättämässään valituslupahakemuksessa, että hän…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/aselupia-ei-peruttu-jai-epaselvaksi-oliko-nimenomaista-pyyntoa-aselupien-peruuttamisesta-esitetty/
11.5.2016 Oikeusuutiset

Eläintenpitokielton johtanut menettely osoitti henkilön sopimattomaksi pitämään hallussa aseita

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Elämäntapa tai käyttäytyminen – Eläintenpito – Yleinen elämänhallinta Poliisilaitos oli peruuttanut A:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat, koska A:n ei katsottu olevan sovelias pitämään hallussaan ampuma-aseita. A:n tilalla oli vuosien ajan laiminlyöty eläinsuojelumääräyksiä ja aiheutettu siten eläimille tarpeetonta kärsimystä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/elaintenpitokielton-johtanut-menettely-osoitti-henkilon-sopimattomaksi-pitamaan-hallussa-aseita/
26.4.2016 Oikeusuutiset

Törkeä rattijuopumus mönkijällä johti aselupien menetykseen

KHO: Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus – Rangaistus – Ehdollinen vankeus – Mönkijä Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle myönnetyt aseiden hallussapitoon oikeuttavat luvat. Päätös oli perustunut siihen, että käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeästä rattijuopumuksesta 70 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A oli kuljettanut tieliikennekäyttöön rekisteröimätöntä mönkijää yleisellä tiellä nautittuaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/torkea-rattijuopumus-monkijalla-johti-aselupien-menetykseen/
22.7.2015 Oikeusuutiset

Perheväkivalta johti aselupien peruuttamiseen

KHO: Ampuma-ase – Hallussapito – Luvan peruuttaminen – Varoitus – Pahoinpitely – Turvallisuusriski – Henkilökohtaiset olosuhteet A oli tuomittu käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta yhteiseen 40 päiväsakon rangaistukseen. A oli tehnyt täysi-ikäiselle tyttärelleen ruumiillista väkivaltaa lyömällä tätä kasvoihin ja kuristamalla. Pahoinpitelyn seurauksena tyttärelle oli tullut mustelmia ja muita pinnallisia…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/perhevakivalta-johti-aselupien-peruuttamiseen/
10.3.2015 Oikeusuutiset

Deaktivoidun konekiväärin ampumakuntoiseksi saattaminen katsottiin ampuma-aseen valmistamiseksi.

I-SHO:2015:1 Ampuma-ase Ampuma-aserikos A, joka oli asekeräilijä, oli saatuaan hankkimisluvan MG-42-konekiväärille pyytänyt aseseppä B:tä saattamaan tämän deaktivoidun konekiväärin ampumakuntoiseksi liittääkseen toimivan aseen kokoelmaansa. Konekiväärin ampumakuntoiseksi saattaminen katsottiin ampuma-aseen valmistamiseksi. Ampuma-aseen valmistusvuodeksi katsottiin se vuosi, jolloin ase oli saatettu ampumakuntoiseksi. A ja B tuomittiin ampuma-aserikoksesta. I-SHO:2015:1

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/deaktivoidun-konekivaarin-ampumakuntoiseksi-saattaminen-katsottiin-ampuma-aseen-valmistamiseksi/
4.7.2014 Oikeusuutiset

Lapsipornokuvien hallussapito johti aselupien peruuttamiseen

KHO:2014:118 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito – Ehdollinen vankeusrangaistus – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Harkintavalta A oli rikoslain 17 luvun 19 §:n nojalla tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen vuosina 2008-2010 tapahtuneesta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Kuvia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/lapsipornokuvien-hallussapito-johti-aselupien-peruuttamiseen/