Generic filters
Exact matches only
20.5.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijoiden tulkkaus oikeusaputoimistossa oli arvonlisäverollista palvelua

HelsinginHAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu – Arvonlisävero Tulkkausyritys oli vaatinut korvattavaksi valtion varoista turvapaikanhakijoiden avustamiseen liittyviä tulkkauskuluja. Tulkkauspalveluja koskevaan laskuun oli sisältynyt myös arvonlisäveron (24 %) osuus. Oikeusaputoimisto oli korvannut tulkkauksesta aiheutuneet kulut ilman arvonlisäveroa, koska tulkattavilla ei ollut kotipaikkaa Euroopan unionin alueella. Tulkkausyrityksen lasku…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/turvapaikanhakijoiden-tulkkaus-oikeusaputoimistossa-oli-arvonlisaverollista-palvelua/
13.12.2018

Suorita asianajajatutkinto

Suorita asianajajatutkinto Asianajajatutkinto on Suomen Asianajajaliiton järjestämä arvostettu ammatillinen tutkinto juristeille. Sen voi joustavasti suorittaa lähes kokonaan verkossa. Tutkinnon suorittaminen on yhtenä edellytyksenä asianajajan ammattinimikkeen saamiselle. Myös muut kuin asianajajaksi haluavat juristit voivat suorittaa tutkinnon täydennyskoulutuksena. Asianajajatutkinnon suorittanut saa oikeudenkäyntiavustajaluvan ilman työkokemusta, mikäli luvan muut edellytykset täyttyvät. Luvan myöntää oikeudenkäyntiavustajalautakunta.…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/
23.11.2018 Oikeusuutiset

Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat: EU:n petostentorjuntaa koskevat ehdotukset eivät mene tarpeeksi pitkälle

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) osalta ehdotetut muutokset eivät riitä tekemään viraston tutkimuksista merkittävästi aiempaa vaikuttavampia. Tarkastajat toteavat lisäksi, että tietyt seikat saattavat vähentää OLAFin ja tulevan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) välisen yhteistyön vaikuttavuutta, vaikka ehdotuksessa on  otettu asianmukaisesti huomioon näiden virastojen välisen yhteistyön periaatteet. Tänään julkaistaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/euroopan-tilintarkastustuomioistuin-tarkastajat-eun-petostentorjuntaa-koskevat-ehdotukset-eivat-mene-tarpeeksi-pitkalle/
29.10.2018 Oikeusuutiset

Esitutkintalain mukaiselle asianomistajan edunvalvojalle maksettiin palkkio holhoustoimilain perusteiden mukaan, tässä 220 €/h + alv

KKO:2018:69 Esitutkinta – Edunvalvoja – Palkkio Alaikäiselle asianomistajalle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle valtion varoista maksettava palkkio määrättiin noudattaen holhoustoimesta annetun lain 44 §:stä ilmeneviä periaatteita. (Ään.) KKO:2018:69

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/esitutkintalain-mukaiselle-asianomistajan-edunvalvojalle-maksettiin-palkkio-holhoustoimilain-perusteiden-mukaan-tassa-220-e-h-alv/
8.12.2017 Oikeusuutiset

Brysselin asiantuntijan katsaus: Ajankohtaista veropolitiikasta EU:ssa

Vaikka veropolitiikka kuuluu suurelta osin jäsenmaiden yksinomaiseen toimivaltaan, EU-yhteistyötä tarvitaan varsinkin välillisen verotuksen saralla yhtäältä EU:n sisämarkkinoilla rajatylittävästi toimivien yritysten toiminnan helpottamiseksi ja toisaalta veronkierron ja veropetosten torjumiseksi Jälkimmäinen näkökulma on viime vuosina korostunut EU:n veropolitiikassa LuxLeaksin, Panaman papereiden ja Paratiisin papereiden kaltaisten verotietovuotojen seurauksena, mutta monet komission viimeaikaisista veropoliittisista…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/brysselin-asiantuntijan-katsaus-ajankohtaista-veropolitiikasta-eussa/
6.10.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio ehdottaa EU:n alv-järjestelmän kauaskantoista uudistamista

Euroopan komissio on 4.10 esitellyt suunnitelmansa EU:n arvonlisäverosääntöjen uudistamiseksi. Kyseessä on suurin uudistus neljännesvuosisataan, ja tarkoituksena on parantaa ja nykyaikaistaa järjestelmää sekä jäsenvaltioiden että yritysten kannalta Ehdotettu alv-uudistus tekisi järjestelmästä myös vankemman ja yritysten kannalta yksinkertaisemman. Komissio haluaa alv-järjestelmän, jonka avulla eurooppalaiset yritykset voivat hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden etuja ja kilpailla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/euroopan-komissio-ehdottaa-eun-alv-jarjestelman-kauaskantoista-uudistamista/
5.10.2017 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n syyttäjänviraston perustamisen

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) tulee tutkimaan EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä asettamaan syytteeseen niiden tekijät Syyttäjänvirasto edistää yhteistyötä eurooppalaisen ja kansallisen lainvalvonnan välillä Yksinomainen, EU:n alueen kattava toimivalta Tällä hetkellä vain kansalliset viranomaiset voivat tutkia EU-varojen väärinkäyttöä Tällä hetkellä vain kansalliset viranomaiset voivat tutkia EU-varoihin liittyviä väärinkäytöksiä (kuten rakennerahaston varojen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/euroopan-parlamentti-hyvaksyi-eun-syyttajanviraston-perustamisen/
5.6.2017 Oikeusuutiset

Medialiitto: Lehtien ja kirjojen digi-alv etenee Brysselissä

Euroopan komission direktiiviehdotus digitaalisten ja painettujen julkaisujen arvonlisäverosta on saanut Euroopan parlamentin tuen 1.6.2017 Parlamentin kanta on neuvoa-antava, sillä lopullisesti asiasta päättää EU:n neuvosto. Neuvoston on tehtävä ratkaisunsa kaikkien 28 jäsenvaltion yksimielisenä päätöksenä. Komission ehdotus sallii jäsenvaltioiden alentavan digitaalisten sanoma- ja aikakauslehtien ja sähkökirjojen arvonlisäveroa. Tällä hetkellä sähköisten julkaisujen myyntiin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/medialiitto-lehtien-ja-kirjojen-digi-alv-etenee-brysselissa/
22.7.2015 Oikeusuutiset

Koirien agility ei ollut alempaan ALV-kantaan oikeuttavaa liikuntapalvelua

KHO: Arvonlisävero – Verollinen myynti – Liikuntapalvelu – Koirien agility – Hallin vuokraaminen – Verokanta A antoi vuokralle koirien agilityyn käytettävää hallia. Agilityssä ihminen ohjasi koiraansa lähietäisyydeltä esteradan läpi. Radan kesto oli noin 1 minuutti. Koiran ohjaaminen tapahtui suurimmaksi osaksi juosten, samalla koiraa suullisilla käskyillä ja kädellä ohjaten. Hallissa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/koirien-agility-ei-ollut-alempaan-alv-kantaan-oikeuttavaa-liikuntapalvelua/
24.4.2013 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston viestintäosasto: Eu:n tuomioistuimen tuomio komissio v. Suomi

Unionin tuomioistuin antaa 25.4.2013 tuomion asiassa, jossa on kyse kansallisesta lainsäädännöstä, jossa sallitaan muiden kuin arvonlisäverovelvollisten liittyminen arvonlisäveroryhmään ja rajoitetaan ryhmärekisteröintijärjestelmä koskemaan rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tarjoajia Euroopan komission Suomea vastaan nostamassa kanneasiassa, joka koskee arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 11 artiklan mukaista ryhmärekisteröintijärjestelmää. Ryhmärekisteröinti mahdollistaa esimerkiksi konsernin tietyssä valtiossa sijaitsevien yhtiöiden käsittelemisen yhtenä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/valtioneuvoston-viestintaosasto-eun-tuomioistuimen-tuomio-komissio-v-suomi/