Skip to main content

Sovittelijoina toimivat asianajajat

Sovittelijoina toimivat asianajajat

Sovittelijana voi toimia asianajaja, joka on hyväksytty Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon.

Sovittelijaluetteloon merkitseminen edellyttää, että asianajaja on suorittanut Asianajajaliiton järjestämän sovittelukoulutuksen hyväksytysti. Useat sovittelijat ovat tämän lisäksi saaneet tehtävään liittyvää jatkokoulutusta.

Sovittelija

  • on riippumaton sovintoneuvottelujen asiantuntija, joka
  • auttaa riidan osapuolia saavuttamaan sovinnon.
  • ei päätä, kuka on asiassa oikeassa,
  • eikä anna asiassa ratkaisua vaan tukee osapuolia sovinnon saavuttamisessa.

Sovittelija muun muassa kerää sovittelun kuluessa informaatiota osapuolilta, jotta pystytään tunnistamaan riidan taustalla vaikuttavat, osapuolille tärkeät intressit. Sovittelija edistää neuvotteluja ja auttaa osapuolia pääsemään yli mahdollisesti jumiutuneesta tilanteesta. Sovittelija avustaa osapuolia ymmärtämään sekä oman että vastapuolen jutun heikkoudet ja vahvuudet sekä rohkaisee osapuolia hakemaan sovinnollista ratkaisua yhdessä.

 

 

Huom! Sovittelu on aina ehdottoman luottamuksellista. Sovittelija on velvollinen pitämään sovittelun ja sen lopputuloksen salassa. Sovittelijaa sitovat asianajajaa koskevat salassapitosäännökset.