Asianajajapäivä 2023, puhujat

Aamupäivän ohjelma – oikeusvaltio talous- ja turvallisuuspolitiikan tienristeyksessä

 

Tommy Fränti

Tommy Fränti

Juontaja, tuottaja, Yle

Tommy Fränti on Ylen uutisankkuri, pitkän linjan journalisti, joka on työskennellyt toimittajana yli 20 vuotta. Tunnettu uutismies herää kanssanne uuteen päivään Ylen aamussa.

Twitter, LinkedIn

 

 

Pekka Haavisto

Ulkoministeri

Pekka Haavisto on toiminut Suomen ulkoministerinä kesäkuusta 2019. Ennen ulkoministerin tehtävää, Haavisto hankki laajaa ja monipuolista ulkopoliittista kokemusta eri tehtävistä. Hän on työskennellyt kansanedustajana vuosina 1983–1995 sekä vuodesta 2007 eteenpäin. Haavisto on ollut useita kertoja ministeri: ympäristö- ja kehitysministeri 1995–1999 ja kehitysministeri 2013–2014. Hän oli Vihreän liiton puheenjohtaja vuosina 1993–1995 ja vuosina 2018–2019, sekä ollut presidenttiehdokkaana vuosina 2012 ja 2018.

Twitter

 

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen

Valtiotieteen maisteri, puheenjohtaja, IFRS Foundation

Erkki Liikanen on työskennellyt kansanedustajana 19 vuoden ajan vuosina 1972–1990, toimien myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ja valtiovarainministerinä sekä SDP:n puoluesihteerinä. Hän toimi Suomen EU-suurlähettiläänä EU-jäsenyysneuvottelujen aikana ja Euroopan komission jäsenenä vuosina 1995–2004. Tämän jälkeen Liikanen oli Suomen Pankin pääjohtaja ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen vuosina 2004–2018. Nykyisin hän on kansainvälisistä talousraportoinnin standardeista vastaavan IFRS Foundationin puheenjohtaja. Hän on myös Helsingin taloustieteellisen tutkijankoulun johtokunnan puheenjohtaja sekä Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston esimies. Hän on johtavan eurooppalaisen ajatuspajan Bruegelin (Bryssel) johtokunnan puheenjohtaja sekä EKP:n eettisen komitean jäsen (Frankfurt).

 

Kirsi Pimiä

Kirsi Pimiä

Kansliapäällikkö, sisäministeriö

Kirsi Pimiä on toiminut sisäministeriön kansliapäällikkönä helmikuusta 2020 alkaen. Sitä ennen Pimiä toimi yhdenvertaisuusvaltuutettuna (2015–2020). Aiemmin hän on työskennellyt monipuolisissa valtiohallinnon johtotehtävissä mm. johtajana oikeusministeriössä ja EU-asioiden yksikön päällikkönä valtioneuvoston kansliassa. Kansliapäällikkönä Pimiä johtaa sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa ja valvontaa sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta. Kirsi Pimiä on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Twitter, LinkedIn

 

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju

Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, VT, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

Hanna Räihä-Mäntyharju on työskennellyt asianajotoimistossa lukioikäisestä alkaen ja tehnyt kaikkea juoksutytöstä johtajaan. Mikään asianajotoimistossa tehtävä työ ei ole hänelle vierasta. Hän on toiminut asianajajana kolmella eri paikkakunnalla ja erikokoisissa toimistoissa. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on ollut osakkaana Asianajotoimisto Tempo Oy:ssä Tampereella. Tempolaisia on yhteensä 13 kappaletta. Hanna on toiminut Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana kesäkuusta 2020 alkaen.

Twitter, LinkedIn

 

Petteri Taalas

Petteri Taalas

Professori, FT, pääsihteeri, WMO

Petteri Taalas on YK:n sään, ilmaston ja vesivarojen erityisjärjestö WMO:n pääsihteeri (2016–) ja YK:n pääsihteeri Guterresin ilmasto-ydinryhmän jäsen. Hän on toiminut useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa johtotehtävissä; mm. Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana 2002–2015, Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtajana 2008–2015, Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtajana 2009–2015 sekä Fortumin neuvottelukunnan ja hallituksen jäsenenä 2012–2016. Vuosina 1985–2002 Petteri toimi professorina ja tutkijana, teemoina globaali muutos, otsoni/UV-säteily ja ilmanlaatu.

LinkedIn

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Liikejuridiikka – kriisit ja vastuullisuus

 

Laura Huomo

Laura Huomo

OTT, asianajaja, osakas, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy

Laura Huomo työskentelee osakkaana Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n Kiinteistöt ja infrastruktuuri -ryhmässä ja toimii Energiapraktiikan vetäjänä. Lauralla on 20 vuoden kokemus työskentelystä sekä pohjoismaisissa että kansainvälisissä asianajotoimistoissa. Hän työskentelee energiayhtiöiden, kuntien, kuntayhtiöiden sekä valtioiden kanssa luoden ratkaisuja energia-alan murroksessa.

LinkedIn

 

Asianajajapäivä-logo

Mikko Huttunen

OTT, oikeudellisen yksikön kauppapolitiikan ja WTO-osaston johtaja, Euroopan Unionin komissio

Mikko Huttunen aloitti työuransa tutkijana Helsingin yliopistolla ja on sen jälkeen tehnyt pitkän uran erilaisissa EU-komission tehtävissä; työskennellen mm. hallintovirkamiehenä työoikeusyksikössä sekä oikeudellisen yksikön jäsenenä liikejuridiikan, ulkosuhteiden sekä kauppapolitiikka- ja WTO osastoilla. Hän on työskennellyt myös oikeudellisena neuvonantajana EU:n WTO-edustossa sekä kauppapolitiikka- ja WTO-osastolla ennen nykyistä tehtäväänsä.

LinkedIn

 

Anna Kuusniemi-Laine

Anna Kuusniemi-Laine

OTK, Master of Laws, asianajaja, osakas, Head of Sustainability, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Anna Kuusniemi-Laine on suorittanut OTK-tutkinnon Helsingin yliopistossa 1994 sekä Master of Laws, EC Business Law -tutkinnon Amsterdamin yliopistossa 1996. Hän on työskennellyt Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssä vuodesta 1994; asianajajana vuodesta 2000 ja osakkaana vuodesta 2007 lähtien. Nykyisessä Head of Sustainability -tehtävässä hän on työskennellyt vuodesta 2019 lähtien.

Twitter, LinkedIn

 

Sami Pauni

Sami Pauni

OTM, EMBA, EVP Corporate Affairs & Legal, Group General Counsel, Huhtamäki

Sami Pauni aloitti uransa vuonna 2001 Roschierilla, mistä siirtyi Huhtamäelle juristiksi. Hän on toiminut Huhtamäen hallinto- ja lakiasiainjohtajana 12 vuoden ajan johtaen yhtiön globaaleja legal, ethics & compliance ja risk management -toimintoja. Hän on konsernin johtoryhmän jäsen ja hallituksen sihteeri. Sami on perustanut Huhtamäen sustainability-funktion, ja johti yhtiön vastuullisuusorganisaatiota usean vuoden ajan. Hän asui 2 vuotta Mumbaissa huolehtien konserniin kuuluvan intialaisen listayhtiön hallinnointi- ja johtamisjärjestelmien uudistamisesta. Sami on Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen valtuuskunnan, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n markkinatapalautakunnan ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n lakivaliokunnan jäsen. Hän on hallituksen jäsen Bombayn ja Delhin pörsseissä listatussa Huhtamaki India Limitedissä.

Twitter, LinkedIn

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Rikosoikeus – kaksiteräinen sananvapaus?

 

Mikko Hoikka

Mikko Hoikka

OTT, LL.M. European Integration Law (Dresden), toimialajohtaja, Medialiitto ry

Mikko Hoikka on toiminut väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa 2003–2009 ja suorittanut eurooppalaisen integraatio-oikeuden opintoja Dresdenin teknillisessä yliopistossa 2005–2006. Vuodesta 2009 alkaen hän on työskennellyt Media-alan järjestöissä juristin ja järjestöjohtajan tehtävissä. Mikko on tehnyt edunvalvontaa ja jäsenyritysten neuvontaa sananvapaus-, tekijänoikeus- ja yleisissä lakiasioissa, ja sananvapausaiheisia tekstejä oikeustieteellisissä julkaisussa sekä poliittisissa ja filosofisissa aikakauslehdissä (Kanava; Niin & näin).

Twitter

 

Paivi Korpisaari

Päivi Korpisaari

OTT, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Päivi Korpisaari on työskennellyt pienessä asianajotoimistossa, auskultoinut Riihimäen käräjäoikeudessa ja toiminut hovioikeudenviskaalina Helsingin hovioikeudessa. Hän siirtyi Helsingin yliopistolle tekemään väitöskirjaa Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry:stä vuonna 2003. Sen jälkeen Päivi on työskennellyt Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana, tutkijatohtorina ja lopuksi viestintäoikeuden professorina vuodesta 2013.

Twitter, LinkedIn

 

Martina Kronström

Martina Kronström

OTK, asianajaja, Properta Asianajotoimisto Oy

Martina Kronström on valmistunut Turun yliopistosta 2005, jonka jälkeen hän on toiminut asianajotoimistoissa pääosin riidanratkaisun parissa. Martina auskultoi Turun käräjäoikeudessa 2007–2008. Hän on toiminut osakkaana vuodesta 2018 ja tällä hetkellä vetää Properta Asianajotoimisto Oy:n riidanratkaisutiimiä.

LinkedIn

 

Sakari Melander

Sakari Melander

OTT, VT, professori, Helsingin yliopisto

Sakari Melander on toiminut rikosoikeuden professorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2018. Sitä ennen Sakari oli rikosoikeuden tenure track -apulaisprofessori 1.5.2014 alkaen, jota ennen hänellä oli erinäisiä tutkimus- ja opetustehtäviä Helsingin yliopistossa.

Twitter

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Digitalisaatio ja työn tekemisen murros

 

Pauli Aalto-Setala

Pauli Aalto-Setälä

Muutosjohtamisen työelämäprofessori, yrittäjä,
Turun kauppakorkeakoulu

Pauli Aalto-Setälä (s. 1966) on journalisti, hallitusammattilainen ja ammattijohtaja, jolla on miltei 30 vuoden ura median ja markkinointiorganisaatioiden johtotehtävissä mm. Nelosella, Iltalehdessä, Allerilla, Kotimaa-Yhtiöissä ja Dentsulla. Aalto-Setälä on suorittanut EMBA-tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2012 ja saanut johtamiskoulutusta Yalen ja Stanfordin yliopistoissa. Hän opettaa muutosjohtamista työelämäprofessorina Turun Kauppakorkeakoulussa. Pauli on kirjoittanut viisi suosittua tietokirjaa, joista viimeisimpänä kirjan neuvottelu- ja sovittelutaidosta: Sovittelija – Kuinka ratkoa riitoja (työ)elämässä (Tammi 2022).

Twitter, LinkedIn

 

Gabrielle Dannberg

Gabrielle Dannberg

OTM, asianajaja, Managing Partner, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Gabrielle Dannberg on Dittmar&Indreniuksen kasvatti, ja hän aloittaa toimiston Managing Partner -roolissa vuoden 2023 alussa. Gabriellen arki pyörii yritysjärjestelyiden ja toimiston johtamisen ympärillä. Häntä kiinnostaa erityisesti kaikki ihmisten kanssakäymiseen liittyvät asiat – tiimityöskentely, neuvottelut, yrityskulttuuri, johtaminen ja muuttuva työelämä.

Twitter, LinkedIn

 

Petteri Järvinen

Petteri Järvinen

DI, it-asiantuntija, PJOY

Petteri Järvinen on työskennellyt it-alan yrityksissä (Topdata, Dava, Nokia Data, R. Linturi Oy) vuoteen 1992 asti, ja sen jälkeen itsenäisenä toimijana. Hän on toiminut operaattorin palveluksessa 1998–2001 ja tehnyt koulutuksia, puheita ja konsultointia. Vuosina 1986–2022 Petteri on kirjoittanut yhteensä 35 it-aiheista tietokirjaa.

Twitter, LinkedIn

 

Mats Welin

Mats Welin

OTK, asianajaja, VT, Asianajotoimisto Hästö & Co

Mats Welin on asianajaja ja asianajotoimisto Hästö & Co:n Managing Partner. Hän on toiminut useiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten yritysryhmittymien oikeudellisena neuvonantajana liittyen liiketoimintaan Suomessa niin median, logistiikan, elintarviketeollisuuden kuin yritysten välisen tavaroiden ja palveluiden myynnin aloilla. Hänen osaamisalueitaan ovat yhtiöoikeus, kaupalliset sopimukset ja riidanratkaisu. Mats on uransa aikana toiminut välimiehenä lukuisissa välimiesmenettelyissä. Lisäksi hän on yli kahdenkymmenen vuoden ajan kouluttanut opiskelijoita, juristeja ja yritysten työntekijöitä riitojen ratkaisemisessa ja asianajajaoikeudessa yliopistolla, asianajajaliitossa, yrityksissä ja kaupallisissa koulutuksissa sekä Suomessa että ulkomailla.

LinkedIn

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Energia ja ilmasto

 

Teemu Loikkanen

Teemu Loikkanen

Maajohtaja, OX2

Teemu Loikkanen on ollut tuulivoima ja aurinkoenergia-alan yrittäjänä 2010–2013. Hän on toiminut OX2:n Suomen maajohtajana vuodesta 2013. Vastuualueena hänellä on nykyään myös Baltian markkinat. OX2 on rakentanut eniten tuulivoimaa Suomessa sekä Euroopassa viimeisen kuuden vuoden aikana.

LinkedIn

 

Asianajajapäivä-logo

Matilda Machacek

MSc Int. Project Management, BSc Mechanical Engineering
Vice President, Offshore Development Nordics, RWE

With nearly 20 years of experience in global Energy & Power, Matilda has steadily progressed from various engineering to leadership, managerial and board membership positions. She is currently Vice President for RWE Renewables’ Offshore Development in the Nordics. She previously spent 15 years at Equinor, and since 2010, worked in their Renewable Energy Division (UK), focusing on strategy, business development, acquisitions and divestitures as well as being Director of Equinor Wind UK. Some of the key project involvements include: Dogger Bank offshore wind project (amongst the world’s largest), Sheringham Shoal (UK), Arkona-Becken (Germany), Hywind (UK) bid preparation projects and country entry in new markets.

 

Marius af Schultén

Marius af Schultén

OTM, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto

HPP:n energia ja infra -tiimiin kuuluva Marius af Schultén on erikoistunut energia- ja ympäristöoikeuteen, keskittyen erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyvään hankekehitykseen sekä uusiutuvia energiahankkeita koskeviin transaktioihin sekä rahoitusjärjestelyihin. Marius on työskennellyt myös mm. Borenius Asianajotoimistossa sekä Coimbra&Chaves Advogados -toimistossa.

LinkedIn

 

Petteri Taalas

Petteri Taalas

Professori, FT, pääsihteeri, WMO

Petteri Taalas on YK:n sään, ilmaston ja vesivarojen erityisjärjestö WMO:n pääsihteeri (2016–) ja YK:n pääsihteeri Guterresin ilmasto-ydinryhmän jäsen. Hän on toiminut useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa johtotehtävissä; mm. Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana 2002–2015, Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtajana 2008–2015, Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtajana 2009–2015 sekä Fortumin neuvottelukunnan ja hallituksen jäsenenä 2012–2016. Vuosina 1985–2002 Petteri toimi professorina ja tutkijana, teemoina globaali muutos, otsoni/UV-säteily ja ilmanlaatu.

LinkedIn

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle