Asianajajapäivä 2023

Asianajajapäivä pidettiin 27.1.2023 – kiitos osallistumisesta!

Hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1

Vuoden 2023 Asianajajapäivä nähtiin jälleen perinteisellä tammikuisella paikallaan Kalastajatorpalla. Asianajajapäivä on Suomen suurin oikeusalan tapahtuma asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille sekä Asianajajaliiton tärkeimpien sidosryhmien edustajille. Se kerää oikeudenhoidon ammattilaiset yhteiseen koulutus- ja verkostoitumistapahtumaan ajankohtaisten teemojen äärelle huippupuhujien johdattelemana.

Tapahtuman aamupäivän yhteinen osio johdatteli päivän pääteemaan: oikeusvaltio talous- ja turvallisuuspolitiikan tienristeyksessä. Iltapäivän seminaariohjelmassa pureuduttiin pääteemaan syvemmin asianajotyön näkökulmasta ja käsiteltiin ajankohtaisia oikeusalan aiheita.

Aamupäivän ohjelma – oikeusvaltio talous- ja turvallisuuspolitiikan tienristeyksessä
(Siirtomaasali I–II)

Tommy Fränti

Juontaja: Tommy Fränti, juontaja, tuottaja, Yle

 

 

10.00–12.00

Avaussanat

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

 

Luottamusyhteiskunnan tekijät

Kirsi Pimiä

Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö, sisäministeriö

 

Kokemuksia ja näkemyksiä juridiikasta ja oikeusvaltiosta

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen, puheenjohtaja, IFRS Foundation

 

Valtiovallan tervehdys

Pekka Haavisto, ulkoministeri

 

Ilmastonmuutos – nyt!

Petteri Taalas

Petteri Taalas, pääsihteeri, WMO

 

Liikejuridiikka – kriisit ja vastuullisuus
(Siirtomaasali I)

Jatkuvat suuret muutokset ja ympärillämme pyörivät kriisit vaikuttavat yhteiskunnassamme monella tasolla. Miten tämä kaikki vaikuttaa yrityksiin Suomessa ja globaalisti? Mitä vastuullisuus kriisien keskellä konkreettisesti voi tarkoittaa neuvonantajille, liikejuristeille, EU:n lainsäädäntökoneistolle ja päättäville elimille? Linjassa kuulet kolmen asiantuntijan näkökulmia aiheeseen, mikä ei jätä ketään kylmäksi.

 

Laura Huomo

Puheenjohtaja: Laura Huomo, asianajaja, osakas, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

EU:n koronarokotehankinnat – yhteismarkkinoista yhteishankintoihin

Asianajajapäivä-logo

Mikko Huttunen, oikeudellisen yksikön kauppapolitiikan ja WTO-osaston johtaja, Euroopan Unionin komissio

Esityksessä tarkastellaan EU:n koronarokotehankintojen keskeisiä oikeudellisia haasteita sekä tuodaan esille EU:n yhteismarkkinoiden ja yhteishankintojen oikeudellista ja poliittista logiikkaa.

 

Voiko globaalia liiketoimintaa tehdä vastuullisesti kriisiaikana?

Sami Pauni

Sami Pauni, EVP Corporate Affairs & Legal, Group General Counsel, Huhtamäki Oyj

Elämme isojen kriisien aikaa. Miten huolehditaan globaalisti vastuullisesta liiketoiminnasta? Mitä se tarkoittaa juristeille?

 

Asianajajat vastuullisuuden edistäjinä kriisiaikoina

Anna Kuusniemi-Laine

Anna Kuusniemi-Laine, asianajaja, osakas, Head of Sustainability, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Millaiset mahdollisuudet asianajajilla on toimia vastuullisuuden edistäjinä ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä kriisiaikoina?

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu

 

Moderaattori:

Laura Huomo

Laura Huomo, asianajaja, osakas, Bird & Bird Asianajotoimisto OyPanelistit:

Asianajajapäivä-logo

Mikko Huttunen, oikeudellisen yksikön kauppapolitiikan ja WTO-osaston johtaja, Euroopan Unionin komissio

Anna Kuusniemi-Laine

Anna Kuusniemi-Laine, asianajaja, osakas, Head of Sustainability, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Sami Pauni

Sami Pauni, EVP Corporate Affairs & Legal, Group General Counsel, Huhtamäki Oyj

 

Rikosoikeus – kaksiteräinen sananvapaus?
(Siirtomaasali II)

Sananvapaus on demokraattisessa valtiossa tärkeä perusoikeus. Onko sana kuitenkaan täysin vapaa? Erityisesti sosiaalinen media on viime vuosina tuonut lisää haasteita vihapuheen ja informaatiovaikuttamisen muodossa. Onko mahdollista rajata sananvapautta ja kenelle kuuluu rajojen määrittäminen? Miten hyvin tunnistamme informaatiovaikuttamista? Miten hyvin sananvapauden ja muiden perusoikeuksien intressipunninta on Euroopassa ja Suomessa onnistunut, ja miten hyvin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin ja Suomen tuomioistuimet ovat onnistuneet rajojen määrittämisessä?

 

Martina Kronström

Puheenjohtaja: Martina Kronström, asianajaja, Properta Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

Sananvapauden nykytila Suomessa

Martina Kronström

Martina Kronström, asianajaja, Properta Asianajotoimisto Oy

Esityksessä käydään läpi sananvapauden nykytilaa Suomessa nykyisen lainsäädännön ja vireillä olevien lakihankkeiden sekä asiamiehen näkökulmasta.

 

Sananvapaus ja vastuu verkkoympäristössä – Katsaus EIT:n ratkaisukäytäntöön

Paivi Korpisaari

Päivi Korpisaari, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Esityksessä tarkastellaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä sananvapaustapauksissa.

 

Sananvapaus rikosoikeudellisessa kontekstissa

Sakari Melander

Sakari Melander, professori, Helsingin yliopisto

Esityksessä tarkastellaan sananvapauden merkitystä rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Esityksessä keskitytään rikoslain sananvapauden kannalta merkityksellisiin rikossäännöksiin ja niiden soveltamiskäytäntöön sekä tarkastellaan rikosoikeuden merkitystä sananvapauden käyttämisen turvaamisessa ja sananvapauden mahdollisessa rajoittamisessa.

 

Mitä nykyään saa enää sanoa? Tarkistetaanpa faktat

Johanna Vehkoo, työelämäprofessori, Tampereen yliopisto

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Sananvapauden kaksiteräisyyden käytännön haasteet

Moderaattori:

Martina Kronström

Martina Kronström, asianajaja, Properta Asianajotoimisto Oy

 

Panelistit:

Mikko Hoikka

Mikko Hoikka, toimialajohtaja, Medialiitto ry

Paivi Korpisaari

Päivi Korpisaari, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Sakari Melander

Sakari Melander, professori, Helsingin yliopisto

Johanna Vehkoo, työelämäprofessori, Tampereen yliopisto

 

Digitalisaatio ja työn tekemisen murros
(Merisali)

Viime vuosien tarve digitalisoitua työtavoissa ja kehittyä entistä joustavammaksi niin työntekijöinä, kuin asiakkaiden suuntaan on kasvanut merkittävästi. Missä olemme onnistuneet ja mikä on mennyt päin seiniä? Miten johtaa itseä tiukan sääntelyn ja jatkuvan muutospaineen välissä ihmisen kokoisesti?

 

Mats Welin

Puheenjohtaja: Mats Welin, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Hästö & Co Oy

 

 

13.30–15.00

Digiaika ja uuden oppimisen ilo

Petteri Järvinen

Petteri Järvinen, it-asiantuntija, PJOY

Digitalisaatio ja tekoäly vaikuttavat kaikkiin toimialoihin ja arkeen. Miten estää oma urautuminen ja mielen avoimuus uusille mahdollisuuksille?

 

Viisi itsensä johtamisen työkalua

Pauli Aalto-Setala

Pauli Aalto-Setälä, muutosjohtamisen työelämäprofessori, yrittäjä, Turun kauppakorkeakoulu

Muutoksesta puhutaan paljon, mutta onko näkökulma väärä? Muutoksessa eläviä ei voi johtaa, jollei osaa johtaa itseään. Miten johtaa merkitystä, aikaansa ja arvojaan muutoksessa?

 

Asiantuntijaorganisaation johtaminen uudessa normaalissa

Gabrielle Dannberg

Gabrielle Dannberg, asianajaja, Managing Partner, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita digitalisaatio ja hybridityö tuo asiantuntijaorganisaation johtamiseen? Alustuksessa ajatuksia lähi-, etä- ja hybridityöstä, legal tech -työkaluista ja asianajotoimiston johtamisesta uudessa normaalissa.

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Pintaa syvemmälle työn tekemisen murroksessa

Moderaattori:

Mats Welin

Puheenjohtaja: Mats Welin, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Hästö & Co Oy

 

Panelistit:

Pauli Aalto-Setala

Pauli Aalto-Setälä, muutosjohtamisen työelämäprofessori, yrittäjä, Turun kauppakorkeakoulu

Gabrielle Dannberg

Gabrielle Dannberg, asianajaja, Managing Partner, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Petteri Järvinen

Petteri Järvinen, it-asiantuntija, PJOY

 

Energia ja ilmasto
(State Room I–II)

Marius af Schultén

Puheenjohtaja: Marius af Schultén, asianajaja, HPP Asianajotoimisto Oy

 

 

13.30–15.00

Ilmastonmuutos, faktaa ja fiktiota

Petteri Taalas

Petteri Taalas, pääsihteeri, WMO

Havainnot tähänastisesta muutoksesta, tuleva kehitys, niiden vaikutukset ja torjunnan keinot. Vaikutukset Suomeen ja Suomen ilmastopolitiikka kansainvälisestä perspektiivistä.

 

Creating a regulatory framework for Finnish offshore wind power – a developer’s view

Asianajajapäivä-logo

Matilda Machacek, Vice President, Offshore Development Nordics, RWE

As Finland set out to develop offshore wind, what could be learnt from other countries. A developers view on how to design a system to cater for an cost effective build out of Offshore Wind in a new market.

 

Suomi puhtaan energian suurvalta – luvituksen sopeuduttava

Asianajajapäivä-logo

Kai Mykkänen, kansanedustaja

 

 

15.00–15.30 Kahvitauko

 

15.30–16.15

Paneelikeskustelu: Lainsäätäjän rooli vihreän siirtymän vauhdittajana

Lainsäätäjällä on ollut merkittävä rooli niin Suomessa kuin EU-tasolla vihreän siirtymän mahdollistajana erilaisten tukien ja kannustimien kautta. Vaikka uusiutuvan energian tuotanto on nykyään pitkälle markkinaehtoista, lainsäätäjän rooli vihreän siirtymän vauhdittajana on edelleen keskeinen. Millä keinoin tätä siirtymää voidaan entisestään vauhdittaa lainsäädännön kautta? Entä mitä mahdollisia sudenkuoppia tähän liittyy?

 

Moderaattori:

Marius af Schultén

Puheenjohtaja: Marius af Schultén, asianajaja, HPP Asianajotoimisto Oy

 

Panelistit:

Teemu Loikkanen

Teemu Loikkanen, maajohtaja, OX2

Asianajajapäivä-logo

Kai Mykkänen, kansanedustaja

Petteri Taalas

Petteri Taalas, pääsihteeri, WMO

 

Asianajajapäivän tähtiartistit

 

Tähtiartisteina Kaija Koo, Johanna Juhola, Flipper

Aamupäivän ohjelma käynnistyy musiikilliseksi supersankariksikin kutsutun Johanna Juholan esityksellä. Asianajajapäivän virallisilla etkoilla viihdyttää jo perinteeksi muodostunut AdvoJazz-orkesteri. Illan tähtinä tanssilattian täyttää yksi Suomen rakastetuimmista naisartisteista, hartaasti toivottu Kaija Koo sekä timanttinen coverbändi Flipper, jonka solistina toimii upeaääninen Karoliina Kallio. Pyöreän Salin karaokelavalla voit loistaa myös itse!

 

Ilmoittautumiskäytännöt

Illallisen sisältävät seminaaripaketit on tällä hetkellä myyty loppuun. Voit kuitenkin ilmoittautua jonotuslistalle. Mahdollisten peruutusten myötä paikkoja saattaa vapautua, jolloin järjestelmästä lähtee sähköpostiviesti jonossa seuraavana olevalle (Huom. viestissä on tieto määräajasta, johon mennessä ilmoittautujan on vahvistettava vapautuneen paikan vastaanottaminen). Mikäli olet jonotuslistalla (seminaaripaketti I) eikä paikkoja vapaudu, sinulle tullaan tarjoamaan mahdollisuutta siirtyä jonosta osallistujaksi päiväohjelmaan (seminaaripaketti II) ilman käsittelykulua. Päiväohjelmaan on paikkoja jäljellä.

 

Ilmoittautuminen tapahtuu porrastetusti:

ASIANAJAJAT
ma 14.11. klo 12 – pe 18.11. klo 16
ma 21.11. klo 12 – ke 30.11. klo 23.59

MUUT ASIANAJOTOIMISTOSSA TYÖSKENTELEVÄT JURISTIT
ma 21.11. klo 12 – ke 30.11. klo 23.59

Asianajajien osalta henkilötunnus ei ole ilmoittautumisessa pakollinen, mutta suositeltava. Tieto mahdollistaa ilmoittautumisten virheettömän automaattisen käsittelyn. Vaihtoehtoisena tunnisteena toimii sähköpostiosoite, joka on merkitty rekisteriin liiton viestinnässä käytettäväksi osoitteeksi.

Asianajajakunnan ulkopuolisilta juristeilta henkilötunnus on ilmoitettava henkilön yksilöimiseksi sekä laskutuksen järjestämiseksi. Huomioittehan, että muiden kuin asianajajien osalta henkilötunnus on ilmoitettava myös ryhmäilmoittautumisen yhteydessä.

 

 Ilmoittaudu tapahtumaan

 

 

Osallistumismaksu

Seminaaripaketti I
luennot, aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, illan tervetulojuoma, illallinen illallisviineineen ja kahvi
550 €

Seminaaripaketti II
luennot sekä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi (ei sis. illallista)
410 €

 

 

Muutokset, peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset

Seminaaripaketin vaihtaminen
Varatun seminaaripaketin vaihtaminen toiseen tapahtuu perumalla aiempi ja tekemällä uusi ilmoittautuminen. Tämä on mahdollista 30.11.2022 saakka. Seminaaripaketin I vaihtaminen paketiksi II onnistuu aina, mutta illallisen sisältävään pakettiin (seminaaripaketti I) voi vaihtaa vain, mikäli vapaita paikkoja on.

 

Osallistujan / tietojen muuttaminen
Vahvistettua osallistujaa ja osallistujan tietoja voi muuttaa 9.1.2023 saakka maksutta ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta.

 

Ilmoittautumisen peruminen

30.11.2022
saakka voit perua ilmoittautumisesi maksutta ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta.

1.12.–12.12.2022
välisenä aikana tehdyistä peruutuksista veloitetaan peruutusmaksu, joka on 260 € / osallistuja. Peruutuksesta ilmoitetaan osoitteeseen asianajajapäivä@asianajajaliitto.fi.

12.12.2022
jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko valitun seminaaripaketin hinta. Peruutuksesta ilmoitetaan osoitteeseen asianajajapäivä@asianajajaliitto.fi.

 

Jälki-ilmoittautuminen
30.11.2022 jälkeen tehtyihin uusiin ilmoittautumisiin lisätään käsittelykuluina 60 €.

 

 

Majoitus

Asianajajaliitto on varannut Asianajapäivän käyttöön majoituskiintiön Hilton Helsinki Kalastajatorpalta. Huonevarauksia voit tehdä 14.11.2022 alkaen täältä. Lisäämme varaussivulinkin tälle sivulle kun ilmoittautuminen alkaa. Linkin kautta pääsee varaussivustolle, jonne alennukseen oikeuttava koodi on valmiiksi täytetty. Kaikkiin yksittäisiin majoitusvarauksiin tarvitaan varaajan luottokorttitiedot varauksen takuuksi. Varaustunnus on G2ASIA

 

 

Vaatteidenvaihtotilat

Hotellin päärakennuksen Paris- ja Rome-kabinetit sekä saunatila 1 on varattu naisille, ja saunatilat 2–4 miehille illalliselle valmistautumista varten.

 

 

Illallinen

Siirtomaasalissa, Vanhassa Torpassa, ravintola Meritorpassa ja Pyöreässä Salissa. Illallissalien ovet avataan klo 19.30.
Pukukoodi: tumma puku.

Huomioithan, että oletusarvoisesti tarjoillaan menu I. Mikäli erityisruokavalion vuoksi menu I ei sovellu, tarjoillaan sinulle menu II (vegaani). Erityisruokavaliosta ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Menu I

Kylmäsavustettua lohta, pikkelöityä kurkkua, kruunutillietikalla maustettua jugurttia (L, G)

***

Glaseerattu vasikan entrecôte, maa-artisokkaa, tryffelikastike (M, G)

***

Suklaaleivos, vadelmacrème (VEG, G)

Menu II (vegaani)

Punajuuritartar, mausteista kaalia, kapriskreemi (VEG, G)

***

Savustettua selleriä confit, maa-artisokkaa, tryffelikastike (VEG, G)

***

Suklaaleivos, vadelmacrème (VEG, G)

 

Alkumalja
Le Contesse Prosecco Bio

Viinipaketti
Knipser Kalkmergel Riesling, Pfalz, Germany
François Le Saint Sancerre Rouge, Alsace, France
Braida Brachetto d’Acqui, Piemonte, Italy

Illalliselle on mahdollista tilata juomia (kokonaisia pulloja) etukäteen. Tilaus on tehtävä viimeistään 16.1.2023 osoitteeseen sales.hiltonhelsinki@hilton.com. Juomavalikoima on nähtävillä täällä. Tilatut juomat laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

Tästä saa tulostettavat drinkkikupongit, joita toimisto voi tulostaa toivomansa määrän. Pyydämme teitä lisäämään toimiston nimen/leiman jokaiseen drinkkikuponkiin, jotta Kalastajatorppa voi laskuttaa toimistoanne oikein.

Illallisen paikkatoiveet

Ilmoittautumislomakkeella osallistujat voivat halutessaan toivoa plaseerausta samaan pöytään tietyn asianajotoimiston tai paikallisosaston kanssa. Toiveet täytetään mahdollisuuksien mukaan. Plaseerauksen hoitaa Kalastajatorppa. Istumajärjestykseen liittyvät kysymykset pyydämme kuitenkin lähettämään osoitteeseen asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi.

 

Medialle

Asianajajapäivä 27.1.2023 on täynnä mielenkiintoista ohjelmaa klo 8.30–16.30. Päivän seminaariohjelma on avoin medialle, ja se kerääkin vuosittain laajan joukon media-alan ammattilaisia. Lisäksi tarjoamme lounaan. Ilmoittaudu Suomen suurimpaan oikeusalan tapahtumaan tästä linkistä viimeistään 20.1.2023. Toimithan nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti. Tervetuloa!

Paikka: Hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorppa (Kalastajatorpantie 1)

 

8.30–9.30
Media-aamiainen
(State Room I–II, hotellin vastaanottoaulan vieressä)

Asianajajapäivän media-aamiainen tarjoaa erittäin ajankohtaisen tietopaketin yhteiskunnallisesti päivänpolttavista, perusoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Asianajajapäivän tämä osuus on vain median edustajille.

 

Kuka voittaa huoltajuuskiistan?

Tarinat perheitä repivistä, pitkittyneistä huoltajuuskiistoista ovat arkipäivää niin arkitodellisuudessa kuin mediaotsikoissa. Ero puolisosta on aina kriisi ja järkytys, joka tavalla tai toisella voi sisältää myös eron omasta lapsesta. Tilanne voi johtaa raskaaseen huoltajuuskiistaan, jossa kukaan ei voita ja pahiten kärsii lapsi. Media-aamiaisen alkuosassa kuullaan, mitkä ovat yleisimmät ongelmat nykyajan huoltajuusriidoissa ja miten niihin löytyy ratkaisu.

 

Kuoleman ekosysteemi – paperisodaton suruaika

Kun läheisen menetys kohtaa, edessä voi olla kriisin keskellä järkyttävä määrä dokumentteja ja aikaa vievää asiointia eri viranomaisluukuilla. Digi- ja väestötietoviraston johdolla joukko viranomaistahoja kokoontui miettimään, miten kuolemaan liittyvää paperisotaa saisi kevennettyä kansalaisen näkökulmasta. Myös Asianajajaliitto on ollut mukana käynnistämässä uudenlaista palvelupolkua. Työ jatkuu edelleen.

 

Media-aamiaisen ohjelma

8.20 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

8.30 Tervetuloa Asianajajapäivään ja puhujien esittelyt
Sari Krappe, viestintäjohtaja, Asianajajaliitto

8.35 Ovatko isät lapsipuolen asemassa?
Hanna Räihä-Mäntyharju, puheenjohtaja, Asianajajaliitto

8.50 Asianajajan kommenttipuheenvuoro ja aikaa kysymyksille
Marja Välilä, media-asianajaja, Asianajajaliitto

9.00 Mikä on Kuoleman ekosysteemi?
Hannu Mäkelä, kehitysjohtaja, Digi- ja väestötietovirasto

9.15 Perinnönjaon monet kasvot
Mari Lampenius, asianajaja

9.25 Oikeudenhoito digitalkoisiin
Niko Jakobsson, pääsihteeri, Asianajajaliitto

9.30 Tilaisuus päättyy, toimittajilla haastattelumahdollisuus

 

10.00–12.00
Aamupäivän koulutusohjelma
(Siirtomaasali I–II, kokouskeskus)

Asianajajapäivän koulutusohjelma alkaa pian media-aamiaisen jälkeen klo 10.00 Kalastajatorpan kokouskeskuksessa. Aamupäivän osuuden teema on oikeusvaltio talous- ja turvallisuuspolitiikan tienristeyksessä.

 

12.15–13.30
Medialounas: Oikeudenhoito 2030-luvulla
(Ravintola Meritorpan Laajalahti-kabinetti)

Oikeudenhoidon traditio perustuu vielä nykyäänkin osin agraariaikaiseen lainsäädäntöön, ja vanhan lain käytännön soveltaminen saattaa olla hyvinkin hankalaa. Muun yhteiskunnan palvelut digitalisoituvat helpottaen kansalaisten elämää, mutta lainsäädäntö saattaa joissain kohtaa estää oikeusprosessien suoraviivaisen digitalisaation. Digikehityksen on kuitenkin tarkoitus tuoda tehokkuutta myös oikeudenhoitoon, jolloin vanhentuva lainsäädäntö voi pahimmillaan estää myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, mikäli oikeudenhoidon ala ei seuraa muun yhteiskunnan kehitystä. Mediatilaisuudessa pohdimmekin, voiko digitalisaatio aiheuttaa itsessään oikeudellisia ongelmia, vai tarjoaako teknologia suoran tien nopeampaan ja kustannustehokkaaseen oikeudenhoitoon.

 

Medialounaan ohjelma

12.15 Tervetulosanat, alustajien ja päivän teeman esittely
Sari Krappe, viestintäjohtaja, Asianajajaliitto

12.20 ”Oikeudenhoidon omakanta” kansalaisen perusturvaksi
Niko Jakobsson, pääsihteeri, Asianajajaliitto

12.45 Videokäräjät hovioikeudessa – todistajanlausuntojen taltioinnin ja esittämisen haasteet
Jarkko Männistö, asianajaja

13.00 Tulevaisuuden rikosprosessit
Jussi Sarvikivi, asianajaja

13.15 Yhteenveto ja kysymyksiä

13.30 Tilaisuus päättyy

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista haastattelupyynnöistä etukäteen osoitteeseen viestinta@asianajajaliitto.fi. Haastatteluja varten on Meritorpan Berlin-kabinetti käytettävissä klo 14.00 asti.

 

13.30–16.30
Iltapäivän koulutusohjelma

Koulutus jatkuu neljällä eri teemaa käsittelevällä linjalla: Kriisit ja vastuullisuus (A, Siirtomaasali I), Kaksiteräinen sananvapaus? (B, Siirtomaasali II), Digitalisaatio ja työn tekemisen murros (C, Merisali) sekä Energia ja ilmasto (D, State Room I–II).

 

Iltatilaisuus

Tilarajoitteiden vuoksi iltatilaisuutemme on tarkoitettu vain tilaisuuteen erikseen kutsutuille.

 

Lisätietoa medialle

Sari Krappe, viestintäjohtaja
p. 040 562 0040 | sari.krappe@asianajajaliitto.fi

Johanna Kainulainen, viestintäasiantuntija
p. 040 721 7289 | johanna.kainulainen@asianajajaliitto.fi

Heittäydy vuoden 2022 tapahtumatunnelmiin

Lisätiedot tapahtumasta

Samuli Knuutila
p. 040 166 2283 | samuli.knuutila@asianajajaliitto.fi

Annastiina Helander
p. 041 434 4883 | annastiina.helander@asianajajaliitto.fi

asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi

 

Tapahtumassa mukana

 

Alma Talent      BDO logo      Edita logo      Juristiliitto – Juristförbundet     Koutsi – Coach Oy