Asianajajapäivä 2022, puhujat

Aamupäivän ohjelma – oikeusvaltio, vastuullisuus ja johtaminen

 

Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri

Anna-Maja Henriksson on toiminut oikeusministerinä kesäkuusta 2019 alkaen. Hän on kansanedustaja (2007–), ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja (2016–) ja Pietarsaaren kaupunginvaltuuston jäsen (1997–). Henriksson on aiemmin toiminut oikeusministerinä myös vuosina 2011–2014 (Kataisen hallitus) sekä 2014–2015 (Stubbin hallitus).

Twitter

 

Kaja Kallas

Kaja Kallas

Prime Minister of Estonia

Kaja Kallas is the Prime Minister of Estonia since January 2021, and has been the leader of the Estonian Reform Party since 2018. She was Member of Parliament in 2019–2021 and 2011–2014. In between the two terms, from 2014 to 2018, Kallas served as Member of European Parliament (representing the Alliance of Liberals and Democrats for Europe), where her primary focus was on the Digital Single Market strategy, energy and consumer policies. She still calls herself lawyer as for majority of her working life, she has been practicing as attorney at law. Kallas specialized in European and Estonian competition law and energy law, and was partner in two law firms. During her years in law, she worked closely with Finnish attorneys.

 

Jarno Limnéll

Toimitusjohtaja, professori

Jarno on Suomen tunnetuimpia turvallisuusasiantuntijoita ja Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän työskentelee sekä toimitusjohtajana kansainvälisessä yrityksessä että kyberturvallisuuden professorina Aalto-yliopistossa. Hän on myös kolmen muun yliopiston dosentti. Upseeritaustainen Limnéll on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja majuri evp. Hänet tunnetaan puhujana, jolla on kyky puhua vaikeista ja monimutkaisista asioista ymmärrettävästi. Jarnossa yhdistyvät vahva akateeminen, liike-elämän ja yhteiskunnallinen tietämys.

Twitter, LinkedIn

 

 

Jussi-Pekka Rantanen

Jussi-Pekka Rantanen

Toimittaja, Yle

Jussi-Pekka Rantanen toimii Asianajajapäivän aamupäivän ohjelman juontajana. Hän on Yleisradion toimittaja, joka toimii Ylen TV-uutisten juontajana ja tuottajana. Rantanen on toiminut uutisjuontajana vuodesta 2007 alkaen. Ennen sitä hän työskenteli Ylellä muissa tehtävissä, muun muassa Ylen aamu-tv:ssä.

Twitter

 

 

Michael Ristaniemi

Michael Ristaniemi

Entinen yritysjuristi ja kestävän kehityksen johtaja

Michael Ristaniemi valmistui oikeustieteen maisteriksi 2011 ja oikeustieteen tohtoriksi 2020 Turun yliopistosta. Hän on työskennellyt yritysjuristina Cargotec Oyj:ssä 2011–2013 ja Metsä Groupissa 2013–2019; ollut komennuksella asianajotoimistossa Brysselissä 2016 sekä toiminut kestävän kehityksen johtajana Metsä Groupissa 2019–2021. Lokakuusta 2021 alkaen Ristaniemi on työskennellyt Euroopan komissiolla Brysselissä ja tekee parhaillaan kirjaa yritysvastuusta oikeudellisena ilmiönä, mikä julkaistaan alkuvuodesta 2022.

LinkedIn

 

Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju

Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja, VT, osakas, Asianajotoimisto Tempo Oy

Hanna Räihä-Mäntyharju on työskennellyt asianajotoimistossa lukioikäisestä alkaen ja tehnyt kaikkea juoksutytöstä johtajaan. Mikään asianajotoimistossa tehtävä työ ei ole hänelle vierasta. Räihä-Mäntyharju on toiminut asianajajana kolmella eri paikkakunnalla ja erikokoisissa toimistoissa. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on ollut osakkaana Asianajotoimisto Tempo Oy:ssä Tampereella. Tempolaisia on yhteensä 13 kappaletta. Hanna Räihä-Mäntyharju on toiminut Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana kesäkuusta 2020 alkaen.

Twitter, LinkedIn

 

Roberto Spano

Róbert Ragnar Spanó

President of the European Court of Human Rights

Róbert Spanó graduated with a Degree in Law from the University of Iceland in 1997 and with a Magister Juris Degree in European and Comparative Law at the University of Oxford in 2000. From 2004 to 2013, he was a full time legal scholar in the Law Faculty of the University of Iceland, elected as Dean from 2010, and has written extensively in the fields of statutory interpretation, human rights law, constitutional law, as well as criminal law and criminal procedure. Having been elected a Judge of the European Court of Human Rights 2013, he served as President of Section 2017–2019 and as Vice-President of the Court 2019–2020. He has been President of the Court since 18 May 2020.

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Liikejuridiikka – johto ja hallitus uusien haasteiden edessä

 

Kristiina Liljedahl

Kristiina Liljedahl

Asianajaja, osakas, Borenius Asianajotoimisto Oy

Kristiina Liljedahl valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 2002 ja on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2006. Liljedahl aloitti asianajajan työuransa jo oikeustieteen ylioppilaana Borenius Asianajotoimisto Oy:ssä, ja on siitä lähtien hoitanut liikejuridisia toimeksiantoja erityisesti riidanratkaisun, viranomais- ja muiden tutkintojen sekä yritysten rikosasioiden alalta. Liljedahl kouluttaa säännöllisesti edellä mainituista teemoista sekä toimii Asianajajaliiton koulutusvaliokunnassa.

Twitter, LinkedIn

 

Jarno Limnéll

Toimitusjohtaja, professori

Jarno on Suomen tunnetuimpia turvallisuusasiantuntijoita ja Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Hän työskentelee sekä toimitusjohtajana kansainvälisessä yrityksessä että kyberturvallisuuden professorina Aalto-yliopistossa. Hän on myös kolmen muun yliopiston dosentti. Upseeritaustainen Limnéll on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja majuri evp. Hänet tunnetaan puhujana, jolla on kyky puhua vaikeista ja monimutkaisista asioista ymmärrettävästi. Jarnossa yhdistyvät vahva akateeminen, liike-elämän ja yhteiskunnallinen tietämys.

Twitter, LinkedIn

 

Jukka Lång

Jukka Lång

Asianajaja, OTM, FM, osakas, Dittmar & Indrenius

Jukka Lång aloitti juristiuransa tietosuojavaltuutetun toimiston virkamiehenä 2003–2005, minkä jälkeen hän on työskennellyt Dittmar & Indreniuksella. Päätoimensa ohessa hän on opettanut tietosuojajuridiikan kurssia Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2012 alken sekä mm. toiminut oikeusministeriön selvitysmiehenä ja eri ministeriöiden lainvalmisteluhankkeissa Asianajajaliiton edustajana.

Twitter, LinkedIn

 

Hanna-Mari Manninen

Hanna-Mari Manninen

Asianajaja, osakas, OTK, YTM, Dittmar & Indrenius

Hanna-Mari Manninen vastaa Dittmar & Indreniuksen Corporate Advisory, Compliance & Sustainability -palveluista. Hän on erikoistunut yli 10 vuoden ajan rahoitusjärjestelyihin ja -regulaatioon, minkä ohella hänellä on laaja kokemus eri yhteisöjen corporate governancen kehittämisestä ja compliance-kysymyksistä. Hän on keskittynyt myös vastuullisuuteen liittyvään sääntelyyn ja edustaa Asianajajaliittoa CCBE:n CSR-komiteassa. Työnsä ohella Hanna-Mari vaikuttaa useiden yhteisöjen hallituksissa ja on tällä hetkellä mm. Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin hallituksen varapuheenjohtaja ja UN Women Suomen hallituksen jäsen.

Twitter, LinkedIn

 

Juhani Pitkänen

Juhani Pitkänen

Assistant General Counsel, OTM, Metsä Group

  • OTM 2000, HY
  • Roschier-Holmberg AA tsto 2000–2006 (AA 2004)
  • Tieto Oyj 2006–2008, Senior Legal Counsel
  • Metsä Group / Metsä Board Oyj 2008–, Assistant General Counsel

LinkedIn

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Rikosoikeus – rahanpesurikokset, pakotteet ja asianajajat ilmoitusvelvollisina

 

Heikki Huhtamaki

Heikki Huhtamäki

Asianajaja, VT, OTT, KTM, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy

Heikki Huhtamäki on Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy:n perustajaosakas. Heikin praktiikka painottuu välimiesmenettelyihin ja oikeudenkäynteihin, jotka koskevat liikejuridisia erimielisyyksiä ja talousrikoksia.

LinkedIn

 

 

Niko Jakobsson

Niko Jakobsson

Pääsihteeri, Suomen Asianajajaliitto

Niko Jakobsson on Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri. Ennen nykyistä tehtäväänsä Jakobsson toimi lakiasiain- ja kehitysjohtajana sekä asianajajana Borenius Asianajotoimisto Oy:ssä ollen ensimmäinen suomalaisen asianajotoimiston lakiasiainjohtajaksi nimitetty henkilö. Jakobsson on kirjoittanut lukuisia juridisia ja ICT-aiheisia artikkeleja. Hän on puhunut kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa oikeusteknologiasta ja teknologian hyödyntämisestä juridiikassa, muun muassa Asianajajapäivässä ja Oikeuslaitospäivässä. Hän on toiminut asianajajan työnsä ohella lukuisissa Asianajajaliiton luottamustehtävissä, muun muassa Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksessa, teknologia-, viestintä- ja tietosuoja-asiantuntijaryhmässä sekä it-valiokunnassa. Jakobsson toimii myös muissa luottamustehtävissä, esimerkiksi Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) hallituksessa ja urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnassa.

Twitter, LinkedIn

 

 

Lotta Järvinen

Lotta Järvinen

Ylitarkastaja, Rahanpesun selvittelykeskus (KRP)

Lotta Järvinen on monipuolinen rikosoikeudellinen asiantuntija, joka on Turun yliopistosta 2008 valmistuttuaan auskultoinut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, toiminut syyttäjänä, asianajajana ja talousrikostorjuntayksikössä finanssialalla. Keväällä 2022 Järvinen on siirtynyt poliisin palvelukseen, ja toimii tällä hetkellä ylitarkastajana Keskusrikospoliin Rahanpesun selvittelykeskuksessa. Lisäksi Järvinen kirjoittaa Helsingin yliopistossa ensimmäistä suomalaista väitöskirjaa terrorismin rahoittamisesta ja sen torjunnasta.

 

 

 

Juha Saarinen

Juha Saarinen

Asianajaja, toimitusjohtaja, Inventio Asianajotoimisto Oy

Juha Saarinen on kokenut neuvottelija ja hän on avustanut erilaisia yrityksiä haastavissa yritystoimintaan ja etenkin työntekijöiden toimintaan liittyvissä tilanteissa.

Saarinen on kokenut juridinen neuvonantaja, jonka työhistoria on erityisesti vähittäiskauppa- ja rahoitusalalla. Hänellä on vahva oikeudellinen osaaminen työoikeuteen, uudelleenjärjestelyihin, liiketoiminnan tehostamiseen, neuvotteluihin, yhteistoimintaprosesseihin sekä henkilöstöpolitiikkaan ja muihin palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa.

 

 

 

Kristiina Sare

Kristiina Sare

Tarkastusjuristi, Suomen Asianajajaliitto

Kristiina Sare on toiminut Asianajajaliiton tarkastusjuristina vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt lakimiehenä OP-ryhmässä 22 vuoden ajan.

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Oikeusvaltio kriisissä?

 

Asianajajapäivä

Tuija Brax

johtaja, Oikeusvaltiokeskus, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

 

 

Elisa Gebhard

Elisa Gebhard

Oikeuspoliittinen juristi, Suomen Asianajajaliitto

Elisa Gebhard työskentelee Asianajajaliitossa juristina, vastuualueenaan oikeuspolitiikka. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt juridiikan ja politiikan välimaastossa mm. pääministerin erityisavustajana, eduskunnassa sekä finanssialan edunvalvontajärjestössä.

Twitter

 

 

 

Ville Punto

Ville Punto

Asianajaja, Asianajotoimisto Punto Oy

Ville Punto on työskennellyt Pakolaisneuvonnassa vuosina 2003-2004.  Punto on vuoden 2005 alusta lähtien toiminut yrittäjänä oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin erikoistuneessa asianajotoimistossaan. Maahanmuuttoon liittyviä asioita vuodesta 2003 alkaen hoitanut Punto hyväksyttiin Asianajajaliiton jäseneksi vuonna 2009.

Twitter 

 

 

 

Raija Toiviainen

Raija Toiviainen

Valtakunnansyyttäjä, OTK

Raija Toiviainen on toiminut Suomen valtakunnansyyttäjänä vuodesta 2018, ja tätä ennen apulaisvaltakunnansyyttäjänä ja valtionsyyttäjänä sekä viraston kansainvälisen yksikön päällikkönä.

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Nuorten Päivät – vastuullisuus

 

Casper Herler

Casper Herler

OTT, VT, asianajaja, toimitusjohtaja, Borenius Asianajotoimisto Oy

Casper Herler on Borenius Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja. Asianajon parissa hän on toiminut vuodesta 2007 lukien. Ennen asianajouraa hän toimi ympäristöministeriössä ja tutkijana ja assistenttina yliopistossa. Herler on julkaissut väitöskirjan ympäristövastuukysymyksistä ja taannehtivasta vastuusta ja toiminut ympäristökonsulttina Pöyryllä. Herler on IBAn Mining Law Committeen Co-Chair ja kehittää osaamistaan juristijohtamisesta sekä diversiteetti- ja vastuullisuusasioista.

Twitter, LinkedIn

 

Meeri Koutaniemi

Meeri Koutaniemi

Valokuvaaja, journalisti

Meeri Koutaniemi on dokumentoinut journalistina ja valokuvaajana maailmaa ja sen selviytymistarinoita yli 40 maassa ja keskittynyt työssään ihmisoikeuksiin. Koutaniemi on valittu vuonna 2012 ja vuonna 2013 Vuoden Lehtikuvaajaksi. 2013 Koutaniemen reportaasi naisten ympärileikkauksesta valittiin Vuoden Ulkomaiseksi Reportaasiksi. Vuonna 2012 Koutaniemi teki historiaa voittamalla kuvillaan kuusi kategoriaa Vuoden Lehtikuvat -kilpailussa. Vuonna 2012 Koutaniemi aloitti jäsenenä italialaisessa Echo-kuvatoimistossa sekä kuuluu suomalaiseen kollektiiviin 11. Hän on palkittu kansainvälisesti Yhdysvalloissa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa.

 

 

Iina-Mari Supperi

Iina-Mari Supperi

Asianajaja, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Iina-Mari Supperi on työskennellyt Asianajotoimisto Bird & Birdillä vuodesta 2010 ensin avustavana lakimiehenä, sitten Senior Associate -lakimiehenä ja vuodesta 2018 Counselina Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus -ryhmässä.

LinkedIn

 

 

Vanhala Anne

Anne Vanhala

OTM, MBA, yritysvastuun asiantuntija, Bonfide Oy

Anne Vanhala toimii yrittäjänä ja yritysjohdon strategisena neuvonantajana vastuullisuuskysymyksissä Bonfide Oy:ssä. Vanhala on lisäksi aiemmin toiminut liikejuridiikan tehtävissä asianajotoimistossa ja tilintarkastusyhteisössä. Hän on julkaissut yhdessä yrittäjäkollegoiden kanssa yritysvastuun käsikirjan ”Menesty yritysvastuulla” ja työn alla on parhaillaan keväällä 2022 julkaistava Yritysvastuu & oikeus -teos. Vanhala toimii Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen hallituksessa varapuheenjohtajana.

Twitter, LinkedIn

 

 

Siirry Asianajajapäivän ohjelmasivulle 

 

Tapahtumassa mukana

 

Alma Talent    BDO logo    DOKS    Edita logo    Liikuntaterapia Golden Rainbow      Lakimiesliitto