Generic filters
Exact matches only
4.12.2019 Oikeusuutiset

Rikoksesta epäillyn kuvan ja nimen julkaiseminen Facebookissa oli yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä

HelHO:2019:10 Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen – Rikoksesta epäillyn kuvan ja nimen julkaiseminen Facebookissa – Kieltoerehdys – Loukatun suostumus Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että polttoaineen anastamisesta epäillyn henkilön kuvan ja nimen julkaiseminen loukkasi tämän yksityisyyttä, eikä polttoaineautomaattiin kiinnitetty tarra merkinnyt pätevää suostumusta perusoikeutena suojatun yksityiselämän loukkaamiseksi. Teon rangaistavuutta ei poistanut myöskään…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/rikoksesta-epaillyn-kuvan-ja-nimen-julkaiseminen-facebookissa-oli-yksityiselamaa-loukkaavaa-tiedon-levittamista/
16.3.2023

Rikosoikeus sananvapauden suojana ja rajoitteena

Sananvapauden merkitys oikeusvaltiossa on keskeinen. Ilman sananvapautta ei voitaisi puhua demokraattisesta oikeusvaltiosta. Kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on usein todennut, sananvapaus on osa demokraattisen yhteiskunnan olennaista perustaa ja sananvapauden turvaaminen kuuluu yhteiskunnan ja sen jäsenten kehityksen perustaviin edellytyksiin (esim. Handyside v. Yhdistynyt kuningaskunta, 7.12.1976, 49 kohta). Olennaista demokraattisessa yhteiskunnassa on myös,…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/rikosoikeus-sananvapauden-suojana-ja-rajoitteena/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Nya Ålandin päätoimittajaan ja toimittajaan kohdistunut syyte hylättiin KKO:ssa

Kor­kein oi­keus on hy­län­nyt leh­den en­ti­seen pää­toi­mit­ta­jaan ja toi­mit­ta­jaan koh­dis­te­tun syyt­teen yk­si­tyi­se­lä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä ja va­paut­ta­nut hei­dät ran­gais­tuk­ses­ta ja kor­vaus­vel­vol­li­suu­des­ta. KKO:n mukaan päätoimittaja ja toimittaja eivät olleet syyllistyneet rikokseen, kun he olivat julkaisseet sanomalehden verkkolehdessä artikkelin, jossa oli kerrottu ahvenanmaalaista miestä vastaan aloitetusta poliisitutkinnasta sekä tämän avioliitosta. Artikkelin mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/nya-alandin-paatoimittajaan-ja-toimittajaan-kohdistunut-syyte-hylattiin-kkossa/
4.12.2018 Oikeusuutiset

Huostaanottovideon julkaisseiden tuomio säilyi KKO:ssa

KKO:2018:81 Yksityiselämän suoja – Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus A oli kuvannut videon kahden alaikäisen lapsensa huostaanoton täytäntöönpanoon liittyvistä tapahtumista. B oli A:n pyynnöstä internetissä julkaissut videon, josta lapset olivat olleet tunnistettavissa, vaikka heidän kasvojaan oli sumennettu. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein videon julkaisemisen katsottiin liittyvän yleisesti merkittävään asiaan mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/huostaanottovideon-julkaisseiden-tuomio-sailyi-kkossa/
10.7.2018 Oikeusuutiset

Rikoksentekijän kuvan julkaiseminen Facebookissa loukkasi yksityisyyden suojaa

KKO:2018:51 Yksityiselämän suoja – Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus A oli julkaissut internetissä Pedofilian uhrien puolesta -nimisellä avoimella Facebook-sivustolla B:n valokuvan sekä linkittänyt sen uutissivustolla olleeseen uutiseen siitä, että nimeltä mainittu B oli noin neljä kuukautta aiemmin tuomittu vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/rikoksentekijan-kuvan-julkaiseminen-facebookissa-loukkasi-yksityisyyden-suojaa/
6.10.2015 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää myös korvauksen perusteena olleen rikoksen osalta

KKO:2015:70 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Tarkistusperuste Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Kunnianloukkaus Käräjäoikeus oli tuominnut A:n yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta yhteiseen sakkorangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan asianomistajalle vahingonkorvausta kärsimyksestä kummankin rikoksen perusteella. Hovioikeus oli myöntänyt A:lle jatkokäsittelyluvan vain vahingonkorvausten osalta. Korkein oikeus myönsi A:lle jatkokäsittelyluvan myös syyksilukemisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-myos-korvauksen-perusteena-olleen-rikoksen-osalta/
23.9.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi sananvapautta koskevaa ennakkopäätöstä

Kumpikin koskee 7 päivää -lehden julkaisiamia kirjoituksia KKO:2013:70 KunnianloukkausSananvapaus 7 päivää -nimisessä lehdessä 30.3.2006 julkaistussa kirjoituksessa oli käsitelty kolmeen henkilöön kohdistunutta epäiltyä henkirikosta. Kirjoituksessa todettiin tekoihin olevan epäiltynä 29-vuotiaan helsinkiläismiehen. Esitutkinnan aikana julkaistussa kirjoituksessa ei ollut mainittu epäiltyä nimeltä, mutta hänestä oli esitetty osittain kasvojen alueelta peitetty kuva. Lehtikirjoituksen otsikko…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/kkolta-kaksi-sananvapautta-koskevaa-ennakkopaatosta/
7.7.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä: Raiskauksen tunnusmerkiksi vapaaehtoisuuden puute

Työryhmä ehdottaa seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamista. Keskeinen muutos olisi raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi.  Muutos toteutettaisiin säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuus tai sen puuttuminen voi ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella. Myös muissa seksuaalirikoksissa kuin raiskauksessa keskeinen tunnusmerkki olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tyoryhma-raiskauksen-tunnusmerkiksi-vapaaehtoisuuden-puute/