Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.10.2020 Oikeusuutiset

KHO:n päätös ns. esimiesjääviydestä

KHO: Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Esteellisyys – Yleislausekejäävi – Esimiesjääviys  Hallinto-oikeus oli katsonut kunnansihteerin sijaisena toimineen A:n puolueettomuuden kunnanjohtajan valintaa koskevassa asiassa vaarantuneen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska asian valmisteluun ja esittelyyn kunnanhallituksessa osallistunut A oli ollut sijaisuutensa aikana suoraan kunnanjohtajan virkaa hakeneen va.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/khon-paatos-ns-esimiesjaaviydesta/
5.2.2020 Oikeusuutiset

Kunnanjohtajan valinnassa syrjäytettiin ansioituneempi hakija, syntyi syrjintäolettama, jota kunta ei pystynyt kumoamaan

KHO:2020:10 Kunnallisasia – Virkavaali – Kunnanjohtajan viransijaisuus – Yleiset virkanimitysperusteet – Syrjintä – Sukupuoli X:n kunnanvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen kunnanjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen naispuolisen hakijan A. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä valituksen tehneen miespuolisen hakijan B:n valituksen. Valituksessaan B oli katsonut, että valtuuston päätös oli tehty vastoin yleisiä virkanimitysperusteita, minkä lisäksi päätös oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kunnanjohtajan-valinnassa-syrjaytettiin-ansioituneempi-hakija-syntyi-syrjintaolettama-jota-kunta-ei-pystynyt-kumoamaan/
10.12.2019 Oikeusuutiset

Nimilistaa, josta kävi ilmi hakijoiden tutkinnot ja kotikunta, ei voitu pitää kirjallisena ansiovertailuna, mutta hakijat oli kuitenkin tosiasiallisesti vertailtu

KHO:2019:151 Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta Hallinto-oikeus kumosi kunnan jäsenen tekemästä valituksesta kunnanjohtajan valintaa koskeneen valtuuston päätöksen sillä perusteella, että hakijoiden ansioista ei ollut laadittu kirjallista ansiovertailua vaan ainoastaan nimilista. Valinta ei myöskään kokonaisuutena osoittanut, että hakijoita olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/nimilistaa-josta-kavi-ilmi-hakijoiden-tutkinnot-ja-kotikunta-ei-voitu-pitaa-kirjallisena-ansiovertailuna-mutta-hakijat-oli-kuitenkin-tosiasiallisesti-vertailtu/
5.10.2016 Oikeusuutiset

Hyväksyttävästä ikäsyrjintäperusteesta olisi tullut säätää lailla, kouluttautumisviran hakijaa oli syrjitty

Turun HAO: Virkavaali – koulutusvirka – haastatteluun kutsuminen – ikäsyrjintä – oikeuttamisperuste – lailla säätäminen Asiassa oli kysymys erikoistuvan hammaslääkärin koulutusviran täyttämisestä (v. 2015) hampaiston oikomishoidon erikoisalalla. Virkaa hakenut X (s. 1962) valitti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksestä katsoen, että hän oli virkaan työkokemuksensa ja täydennyskoulutuksensa perusteella ansioitunein ja että häntä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/hyvaksyttavasta-ikasyrjintaperusteesta-olisi-tullut-saataa-lailla-kouluttautumisviran-hakijaa-oli-syrjitty/
19.3.2013 Oikeusuutiset

KHO kumosi poliittisen virkanimityksen tasa-arvolain vastaisena

Kunnallisasia – Virkavaali – Kehittämisjohtaja – Tasa-arvo – Syrjintä – Sukupuoli – Poliittinen toiminta Maakunnan liiton hallitus oli valinnut kehittämisjohtajan virkaan kolmesta kärkihakijasta miespuolisen V:n. Päätöksestä oli valittanut kaksi poliittisesti sitoutumatonta naispuolista kärkihakijaa katsoen, että virka oli täytetty puoluepoliittisin perustein ja että päätös oli myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/kho-kumosi-poliittisen-virkanimityksen-tasa-arvolain-vastaisena/
23.9.2013 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan.

KHO:2013:147 Kunnallinen viranhaltija – Organisaatiouudistus – Virkajärjestelyt – Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen – Julkinen hakumenettely – Tasapuolisen kohtelun periaate Kaupungissa oli toteutettu palvelualueuudistus, joka oli edellyttänyt laajoja virkajärjestelyjä. Virkajärjestelyjä oli edeltänyt sosiaali- ja terveysjohtajan päätös, jolla lapsiperhepalvelujen tulosyksikön päälliköt oli nimitetty määräaikaisesti. X oli nimitetty tuossa yhteydessä lapsiperhepalvelujen tulosyksikön päälliköksi. Uudistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/ennakkopaatos-viranhaltijan-siirtamisesta-toiseen-virkaan/