Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.8.2016 Lausunnot

Lausunto eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

Dnro 32/2016 Lausuntopyyntönne: OM 13/41/2014, OM021:00/2014, 6.6.2016LAUSUNTO EUROOPPALAISTA TUTKINTAMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVAN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: Eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä on tarkoitus korvata vastaavat muiden oikeusapuinstrumenttien määräykset. Jäsenvaltioiden tulee vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti jatkossa panna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-eurooppalaista-tutkintamaaraysta-koskevan-direktiivin-taytantoonpanosta/
20.2.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmän mielestä videoneuvottelun käyttö tuomioistuimissa tukee oikeusturvan saavutettavuutta

Videoneuvottelun käytöllä voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä, vähentää oikeudenkäynnin osapuolten matkustusta sekä vähentää oikeudenkäynnin kustannuksia Tuomioistuinten lisäksi vaikutukset kohdistuvat syyttäjiin, oikeudenkäyntiavustajiin, todistajiin sekä asianosaisiin.   Videoneuvottelun käytön lisääminen on työryhmän mielestä tärkeää myös oikeusturvan toteutumisen kannalta. Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto ja oikeusturvan saavutettavuus ovat tärkeä osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Videoneuvottelutekniikka…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/om-tyoryhman-mielesta-videoneuvottelun-kaytto-tuomioistuimissa-tukee-oikeusturvan-saavutettavuutta/