Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.9.2023 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu toiminimiyrittäjien rinnastamisesta toimeksiantajan työntekijöihin vahingonkorvauksen isännänvastuun osalta

Vaa­HO:2023:6 Vakuutussopimus – Vastuuvakuutus – Vahingonkorvaus – Työnantajan korvausvastuu – Työntekijään rinnastettava itsenäinen yrittäjä – Todistustaakka Asiassa oli kysymys muun muassa siitä, oliko itsenäiset yrittäjät Toiminimi RF (työnjohtopalvelut) ja Toiminimi LL (rakennus- ja timanttiporaustyöt) rinnastettava KVR-urakkasopimuksen mukaisen pääurakoitsija B Oy:n työntekijöihin ja kanavoituiko vastuu näiden itsenäisten yrittäjien väitetystä huolimattomuudesta siten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/hovioikeuden-ratkaisu-toiminimiyrittajien-rinnastamisesta-toimeksiantajan-tyontekijoihin-vahingonkorvauksen-isannanvastuun-osalta/
3.1.2022

Löydä asianajaja

Löydä asianajaja -hakupalvelusta paras oikeudellinen avustaja Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, jo kokeneet lakimiehet (nykykielellä juristit). Löydä asianajaja -hakupalvelustamme löydät kaikki suomalaiset asianajajat eli Suomen Asianajajaliiton jäseniksi hyväksytyt juristit. Linkki Loppuslogan: Pidä huolta, että asiaasi ajaa asianajaja Asianajaja on enemmän…

https://asianajajaliitto.fi/loyda-asianajaja/
3.12.2021 Oikeusuutiset

Vastuuvakuutusyhtiö oli menettänyt oikeutensa vedota tiekuljetussopimuslain mukaiseen vanhentumiseen

KKO:2021:85 Kuljetussopimus – Tiekuljetus – Vanhentuminen Alkutuotantoa harjoittava A oli tilannut puutarhasäätiön nimissä B Oy:ltä öljyä kasvihuonelaitokseensa, jonka A oli vuokrannut säätiölle. B Oy oli antanut öljyn toimittamisen ja lastin purkamisen C Oy:n tehtäväksi. Lastin purkamisen yhteydessä öljyä oli valunut maahan, mistä oli aiheutunut öljyvahinko. C Oy:llä oli vakuutusyhtiö D:n…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vastuuvakuutusyhtio-oli-menettanyt-oikeutensa-vedota-tiekuljetussopimuslain-mukaiseen-vanhentumiseen/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
13.12.2018

Miksi valita asianajaja

Asianajaja on turvallinen valinta Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, jo kokeneet lakimiehet (nykykielellä juristit). Suomessa ammattinimikkeet lakimies ja juristi eivät tarkoita ollenkaan samaa kuin asianajaja – vaikka amerikkalaisista lakisarjoista saa aivan toisen kuvan. Asianajaja onkin asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi:…

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/miksi-valita-asianajaja/
31.5.2018 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerin lausunto lupalakimieslain uudistustarpeista

Oikeuskanslerin mukaan on oikeusturvasyistä välttämätöntä, että oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla olisi nykyistä enemmän harkintavaltaa luvan myöntämisessä, Oikeuskansleri antoi lausunnon luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta. Oikeuskansleri oli tehnyt vuonna 2017 oikeusministeriölle aloitteen lain muuttamiseksi, koska laillisuusvalvonnassa oli havaittu laissa useita puutteita. Oikeuskansleri katsoi, että oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tulisi voida pyytää selvitystä hakijan perehtyneisyydestä.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/oikeuskanslerin-lausunto-lupalakimieslain-uudistustarpeista/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
22.6.2017 Oikeusuutiset

Vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa, joka perustui pelkästään sopimusrikkomukseen

KKO:2017:44 Vakuutussopimus – Vakuutusehdon tulkinta – Vakuutuksesta korvattava vahinko – Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus A Oy oli alihankintasopimuksen perusteella kuljettanut B Oy:n toimeksiannosta C Oy:lle raaka-ainetta. Raaka-aineeseen oli sekoittunut kuljetuksen aikana toista ainetta, koska A Oy:n työntekijä ei ollut riittävästi puhdistanut ajoneuvon säiliötä ennen kuljetusta. B Oy oli korvannut C Oy:lle sekoittumisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/vastuuvakuutus-ei-korvannut-vahinkoa-joka-perustui-pelkastaan-sopimusrikkomukseen/
13.4.2016 Oikeusuutiset

Joukkorahoituslailla uusia rahoitusmahdollisuuksia yritysten kasvuun

Hallitus antoi esityksensä joukkorahoituslaiksi torstaina 7. huhtikuuta. Uusi laki keventäisi erityisesti sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sääntelyä ja vastaavasti selkeyttäisi lainamuotoisen joukkorahoituksen pelisääntöjä. Joukkorahoituslaki keventää erityisesti sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sääntelyä. Nykyisin sijoitusmuotoista joukkorahoitusta sääntelee sijoituspalvelulaki ja Finanssivalvonnan tulkinta lain sisällöstä. Sääntely kevenee muun muassa seuraavasti: Joukkorahoituksen välittäjille kallis, hallinnollisesti raskas ja aikaa vievä toimilupaprosessi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/joukkorahoituslailla-uusia-rahoitusmahdollisuuksia-yritysten-kasvuun/