Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.10.2020 Oikeusuutiset

Perusteettomasta pidättämisestä päättänyttä komisariota ei voitu jättää rangaistukseen tuomitsematta

KKO:2020:80 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Vapaudenriisto – Tuottamuksellinen vapaudenriisto Hovioikeus luki rikoskomisario A:n syyksi tuottamuksellisen vapaudenriiston sekä tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen. A oli riittävästi asiaan perehtymättä määrännyt rikoksesta epäillyn B:n pidätettäväksi, vaikka asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella pidättämisen edellytykset eivät olleet täyttyneet.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/perusteettomasta-pidattamisesta-paattanytta-komisariota-ei-voitu-jattaa-rangaistukseen-tuomitsematta/
15.4.2020 Oikeusuutiset

Poliiseille tuomio KKO:ssa tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta

KKO:2020:29 Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen – Poliisi – Vapaudenriisto – Tuottamuksellinen vapaudenriisto – Pahoinpitely – Vammantuottamus Hovioikeus oli tuominnut poliisimiehet A:n ja B:n virkavelvollisuuden rikkomisesta, vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä sakkorangaistuksiin. Hovioikeuden tuomion mukaan poliisimiehillä ei ollut ollut oikeutta ottaa kiinni ja viedä poliisivankilaan päihtynyttä C:tä pelkästään sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/poliiseille-tuomio-kkossa-tuottamuksellisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta-ja-vammantuottamuksesta/
3.2.2017 Oikeusuutiset

EIT: Ennaltaehkäisevä vapaudenriisto uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi oli EIS:n mukaista, vaikka henkilö oli suorittanut hänelle tuomitun rangaistuksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että Saksan viranomaiset olivat voineet määrätä valittajan pysymään edelleen vapautensa menettäneenä huolimatta siitä, että hän oli jo suorittanut hänelle tuomitun rangaistuksen. Valittajaa koskevaa riskiä vakavaan uusintarikollisuuteen voitiin psykiatristen avioiden mukaan pitää todennäköisenä, minkä vuoksi EIS:sta ei ollut loukattu. EIT:n lehdistötiedotteesta: The case of Ilnseher…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/eit-ennaltaehkaiseva-vapaudenriisto-uusintarikollisuuden-ehkaisemiseksi-oli-eisn-mukaista-vaikka-henkilo-oli-suorittanut-hanelle-tuomitun-rangaistuksen/
24.3.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: 12-vuotiaan pojan 30 päivän vapaudenmenetys epäoikeudenmukaisen prosessin seurauksena muodosti useiden artikloiden loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa arvioinut 12-vuotiaan lapsen vapaudenriistoa Venäjällä. Lapsen oli katsottu syyllistyneen rikoksiin, mutta koska hän oli alle vastuuikärajan, hänet oli sijoitettu 30 päiväksi nuorisovankilaan ”käyttäytymisen korjaamiseksi” (behaviour correction). EIT katsoi menettelyn rinnastuneen rikosprosessiin ja kun lapsella ei ollut oikeutta käyttää avustajaa eikä vastakuulustella…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eitn-suuri-jaosto-12-vuotiaan-pojan-30-paivan-vapaudenmenetys-epaoikeudenmukaisen-prosessin-seurauksena-muodosti-useiden-artikloiden-loukkauksen/
5.2.2016 Oikeusuutiset

YK:n mielivaltaista vapaudenriistoa tutkiva toimikunta: Julian Assangen vapaudenriisto mielivaltainen

YK:n toimikunta on tänään julkaistussa kannanotossaan katsonut, että Julian Assange on ollut mielivaltaisen vapaudenriiston kohteena Ruotsin ja Yhdistyneiden kunigaskuntien toimesta vuodesta 2010 lukien. Toimikunta kehottaa Ruotsia ja Yhdistyneitä kuningaskuntia varmistamaan, että Assangelle turvataan hänelle YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen nojalla kuuluvat oikeudet ja korvaamaan hänelle vapaudenriiston aiheuttamia vahinkoja. Yksi toimikunnan jäsenistä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/ykn-mielivaltaista-vapaudenriistoa-tutkiva-toimikunta-julian-assangen-vapaudenriisto-mielivaltainen/
16.7.2013 Oikeusuutiset

Julia Timoshenkon valitus rikosprosessin osalta Ukrainan hallituksen kommentoitavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on lähettänyt Ukrainan hallitukselle kommentoitavaksi Ukrainan entisen pääministerin Julia Timoshenkon valituksen, jossa Timoshenko väittää lukuisia EIS:n artikloita loukatun häntä vastaan käydyn rikosprosessin yhteydessä. EIT:n jaosto on jo aikaisemmin katsonut, että Timoshenkon vapaudenriisto oli loukannut EIS 5 artiklaa. Nyt valituksessa on siis kyse varsinaisesta Timoshenkoa vastaan käydystä oikeudenkäynnistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/julia-timoshenkon-valitus-rikosprosessin-osalta-ukrainan-hallituksen-kommentoitavaksi/
8.6.2020 Oikeusuutiset

KKO: Käräjäoikeuden tuomio kelpasi perusteluiden puutteellisuudesta huolimatta oikeudenkäynnin perustaksi hovioikeudessa

KKO:2020:40 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen – Todistelu – Näytön arviointi Käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi tämän alaikäiseen lapseen kohdistuneen vapaudenriiston ja pahoinpitelyn. Hovioikeus oli katsonut, ettei käräjäoikeus ollut perustellut tuomiota näytön arvioinnin osalta asianmukaisella tavalla, ja palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kko-karajaoikeuden-tuomio-kelpasi-perusteluiden-puutteellisuudesta-huolimatta-oikeudenkaynnin-perustaksi-hovioikeudessa/
15.8.2018 Lausunnot

Lausunto lapsidirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 44/2018 Lausuntopyyntönne: OM 16/41/2017, 25.6.2018 LAPSIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO, OMML 22/2018 1. Yleistä Asianajajaliitto kannattaa ehdotuksia käytännössä sellaisinaan, mutta esittää niistä muutaman huomautuksen jäljempänä. 2. Epäillyn oikeuksista ilmoittamista ja läsnäoloa kuulustelussa koskevat muutosehdotukset (ETL 4:16, 4:17 ja 7:14) ETL 4:16 ja 4:17 sekä näihin liittyvät periaatteet Asianajajaliiton näkemyksen mukaan mietinnössä esitetyt…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-lapsidirektiivin-taytantoonpanosta/
16.11.2016 Oikeusuutiset

Kolme tuomaria syytteeseen

Käräjäoikeus ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin tuomioistuinkäsittelyn järjestämiseksi säilöön otettujen ulkomaalaisten erillään säilyttämistä koskevien päätösten johdosta Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on määrännyt syytteen nostettavaksi kolmea Helsingin käräjäoikeuden tuomaria ja yhtä Helsingin säilöönottoyksikön virkamiestä vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyte perustuu siihen, että säilöön otettujen ulkomaalaisten erillään säilyttämistä koskevia päätöksiä ei ole käsitelty…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/kolme-tuomaria-syytteeseen/
19.9.2016 Oikeusuutiset

Svean hovioikeus piti voimassa Julian Assangen vangitsemisen poissaolevana

Ruotsissa Svean hovioikeus arvioi perjantaina antamassaan päätöksessä Julian Assangen vangittuna pitämistä. Ruotsin korkein oikeus oli vuoden 2015 kesällä päätynyt äänin 4-1 arvioimaan, että vangittuna pitäminen ei tuossa vaiheessa ollut kohtuutonta sen pitkästä kestosta huolimatta. Hovioikeus päätyi edelleen katsomaan, että vangittuna pitäminen ei ollut kohtuutonta. Asiassa tuli arvioitavaksi myös YK:n mielivaltaista…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/svean-hovioikeus-piti-voimassa-julian-assangen-vangitsemisen-poissaolevana/