Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.3.2023 Oikeusuutiset

KKO alensi rikoksen selvittämisen perusteella 2 v 8 kk vankeusrangaistuksen kahteen vuoteen ehdotonta vankeutta

KKO:2023:19 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet A oli pankin palveluneuvojana anastanut ja hankkinut petosrikoksella itselleen pankin varoja noin 582 000 euroa. A:n syyksi oli luettu törkeä petos, törkeä kavallus, väärennys ja identiteettivarkaus. Kysymys rikoksen selvittämisen edistämistä koskevan lieventämisperusteen soveltamisesta ja vaikutuksesta rangaistukseen. 3. Korkein oikeus hyväksyy hovioikeuden rangaistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kko-alensi-rikoksen-selvittamisen-perusteella-2-v-8-kk-vankeusrangaistuksen-kahteen-vuoteen-ehdotonta-vankeutta/
8.3.2021 Lausunnot

Lausunto maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpanosta

Lausunto oikeusministeriölle maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpanosta Lausuntopyyntö VN/12187/2020 Yleistä Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa ehdotuksesta koskien maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpanoa. Rikoslain 37 luvun maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, maksuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta ehdotetaan muutettavaksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta. Direktiivillä pyritään vastaamaan maksuvälinepetosten lisääntyvään…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/lausunto-maksuvalinepetosdirektiivin-taytantoonpanosta/
5.11.2019 Oikeusuutiset

Väärennetyksi paljastuneen lääkemääräyksen mukaista lääkettä apteekista noutanut syyllistyi väärennyksen yritykseen

KKO:2019:100 Väärennys – Rikoksen yritys – Satunnainen syy Tuntemattomaksi jäänyt henkilö oli lääkärinä esiintyen soittanut apteekkiin ja antanut lääkemääräyksen. Apteekin varmistaessa lääkemääräyksen oikeellisuutta oli ilmennyt, että kyseinen lääkäri ei ollut määrännyt lääkkeitä. Apteekissa lääkemääräykseen oli kirjattu sen olevan väärennös. A oli yrittänyt hakea apteekista lääkemääräyksen mukaiset lääkkeet siinä kuitenkaan onnistumatta.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/vaarennetyksi-paljastuneen-laakemaarayksen-mukaista-laaketta-apteekista-noutanut-syyllistyi-vaarennyksen-yritykseen/
11.9.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden syyksilukeminen ei vastannut lain esitöissä esitettyä tulkintaa. Jatkokäsittelulupa olisi tullut myöntää.

KKO:2017:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste Väärennysrikos – Väärennys Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että A oli laittanut toisen henkilön sijaansa suorittamaan yleisen kielitutkinnon ja että A oli käyttänyt näin saamaansa tutkintotodistusta harhauttavana todisteena kansalaisuushakemuksen yhteydessä. Käräjäoikeus tuomitsi A:n väärennyksestä. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/karajaoikeuden-syyksilukeminen-ei-vastannut-lain-esitoissa-esitettya-tulkintaa-jatkokasittelulupa-olisi-tullut-myontaa/
20.3.2017 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijaa ei tuomittu väärennyksestä kun tuli maahan väärennetyillä matkustusasiakirjoilla

I-SHO:2017:3 Väärennys Pakolaisen oikeusasema X oli lähtenyt Sri Lankasta 29.4.2016 ja tullut Qatarin välilaskun kautta Moskovaan. Sieltä hän oli tullut salakuljettajien avustamana Pietarin kautta Suomeen 23.6.2016 väärennetyillä matkustusasiakirjoilla. Heti Suomeen saavuttuaan 23.6.2016 hän oli hakenut turvapaikkaa Suomessa. Kysymys siitä, oliko X:n katsottava pakolaissopimuksen 31 artiklan mukaisesti tulleen suoraan maasta, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/turvapaikanhakijaa-ei-tuomittu-vaarennyksesta-kun-tuli-maahan-vaarennetyilla-matkustusasiakirjoilla/
3.12.2014 Oikeusuutiset

Takavarikkoajan ylittyminen ei estä menettämisseuraamusta. Tietoväline määrätttiin alustettavaksi kokonaan laittomien tiedostojen hävittämiseksi.

THO:2014:1 Väärennys Rikosten yksiköinti Takavarikko Menettämisseuraamus Tietokone Kovalevy Kysymys huumausaineiksi katsottavien lääkkeiden hankkimisen yrityksen kelvollisuudesta, lääkemääräysväärennysrikosten yksiköinnistä, menettämisseuraamuksen tuomitsemisesta tilanteessa, jossa menetettäväksi tuomittavan omaisuuden takavarikon määräaika on ylitetty sekä tietokoneen kovalevyllä ja muistitikulla olevien tiedostojen menetetyksi tuomitsemisen toteuttamistavasta. THO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/takavarikkoajan-ylittyminen-ei-esta-menettamisseuraamusta-tietovaline-maaratttiin-alustettavaksi-kokonaan-laittomien-tiedostojen-havittamiseksi/
5.4.2013 Oikeusuutiset

Syyte väärennyksestä hylättiin pakolaissopimuksen perusteella

KKO:2013:21 Väärennysrikos – Väärennys – Pakolaisen oikeusasema A oli saapunut lentoteitse Suomeen neljän kauttakulkumaan kautta. Oleskeltuaan Suomessa noin kuusi vuorokautta hän oli pyrkinyt jatkamaan matkaansa Kanadaan ja edelleen Iso-Britanniaan hakeakseen siellä turvapaikkaa. Hän oli yrittäessään poistua maasta esittänyt rajaviranomaisille väärän matkustusasiakirjan ja jäätyään siitä kiinni hakenut turvapaikkaa Suomesta. Korkeimman oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/syyte-vaarennyksesta-hylattiin-pakolaissopimuksen-perusteella/
30.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus korotti valelääkärin saamaa tuomiota viiteen vuoteen vankeutta

Äänestys siltä osin tuliko vahingonkorvauksia asianomistajille sovitella sen takia, ettei sairaaloiden ole tarvinnut palauttaa potilasmaksuja eikä lääkärintyötä ole tarvinnut tehdä uudelleen pätevän lääkärin toimesta. Esa Laiho oli toiminut vuosina 2001-2011 lääkärinä ilman lääkärin ammatin harjoittamiseenoikeuttavaa tutkintoa. Syyttäjä oli käräjäoikeudessa vaatinut Laiholle rangaistusta törkeästä väärennyksestä, kahdesta rekisterimerkintärikoksesta, väärennysaineiston hallussapidosta, luvattomasta terveydenhuollon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeus-korotti-valelaakarin-saamaa-tuomiota-viiteen-vuoteen-vankeutta/
12.9.2013 Oikeusuutiset

Rangaistavaksi säädetty "hankkiminen" ei edellyttänyt haltuun saamista

KKO:2013:65 Väärennysrikos – Väärennysaineiston hallussapito A:lle oli hänen pyynnöstään lähetetty ulkomailta passi, joka oli osoittautunut väärennetyksi. Passi oli otettu tulliviranomaisen haltuun ennen kuin A oli saanut sen haltuunsa. Korkein oikeus katsoi, että A oli rikoslain 33 luvun 4 §:ssä tarkoitetuin tavoin hankkinut passin ja että säännöksen tunnusmerkistö tältä osin täyttyi,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/rangaistavaksi-saadetty-hankkiminen-ei-edellyttanyt-haltuun-saamista/