Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.2.2022 Oikeusuutiset

Kokoontumisrajoitukset koskevat myös Rauhanyhdistyksen seuratoimintaa

Poh­jois-Suo­men HAO: Tartuntatautilain mukainen päätös – yleisötilaisuus – yleinen kokous – uskonnollinen yhdyskunta – uskonnollisen yhdyskunnan tunnusomainen toiminta – valituskelpoisuus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli 2.12.2021 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla tietyn maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Aluehallintovirasto oli 21.1.2022…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kokoontumisrajoitukset-koskevat-myos-rauhanyhdistyksen-seuratoimintaa/
10.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Jehovan todistajien kaltainen uskonnollinen yhdyskunta on – yhdessä saarnaamistyötä harjoittavien jäsentensä kanssa – rekisterinpitäjä ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt korkein hallinto-oikeus (Suomi). Ennakkoratkaisupyyntö koskee yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (EYVL 1995, L 281,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-tietosuojaa-koskevassa-asiassa-2/
27.4.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Turkki syrji ja loukkasi Alevi-uskonnon harjoittajien uskonnonvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilen antamassaan tuomiossa katsonut, että Turkin viranomaiset olivat syrjineet Alevi-uskonnon harjoittajia – joka on lukumääräisesti Turkin toiseksi suurin uskonnollinen yhdyskunta – mm. kieltäytymällä tarjoamasta uskonnon harjoittamista julkisena palveluna. EIT:n lehdistötiedottesta: In [a] Grand Chamber judgment in the case of İzzettin Doğan and Others v.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/eitn-suuri-jaosto-turkki-syrji-ja-loukkasi-alevi-uskonnon-harjoittajien-uskonnonvapautta/
15.10.2013 Oikeusuutiset

Tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajia käsittelemästä henkilötietoja ilman henkilötietolain mukaista perustetta

Tietosuojalautakunta antoi 17.9.2013 tietosuojavaltuutetun hakemuksesta Jehovan todistajien ovelta ovelle – saarnaamistyössä keräämien henkilötietojen käsittelyä koskevan päätöksen Päätös koski myös vieraskielisten ja kuurojen henkilötietojen keräämistä. Päätöksessään lautakunta katsoi, että Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta on antanut ohjeita ovelta ovelle – saarnaajille ja kehottanut muistiinpanojen tekemiseen. Lisäksi vierasta kieltä puhuvista tai viittomakielisistä henkilöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/tietosuojalautakunta-kielsi-jehovan-todistajia-kasittelemasta-henkilotietoja-ilman-henkilotietolain-mukaista-perustetta/
20.12.2017 Oikeusuutiset

KHO: Turvapaikka kristinuskoon kääntyneelle iranilaiselle

KHO: Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Kristinuskoon kääntyminen – Poliittinen mielipide – Aiemmat vainokokemukset – Turvapaikkaperusteiden kumulatiivisuus – Ajankohtainen maatieto – Iran Iranin kansalainen A oli turvapaikkaa hakiessaan esittänyt kansainvälisen suojelun perusteeksi islaminuskosta luopumisen ja kääntymisen kristinuskoon Suomessa. Lisäksi hän oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kho-turvapaikka-kristinuskoon-kaantyneelle-iranilaiselle/