Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.10.2021 Oikeusuutiset

Uhkasakko kosteusvaurion selvittämiseksi voitiin kohdistaa vain tahoon, jolla hallinnanjakosopimuksen mukaan oli hallintaoikeus ko. rakennukseen

KHO:2021:142 Terveydensuojelu – Terveyshaitta – Hallintopakko – Uhkasakko – Selvitysvelvoite – Velvoitteen kohdentaminen – Rakennuksen omistaja – Hallinnanjakosopimus A, X ja Y omistivat kiinteistön ja sillä sijaitsevan asuinrakennuksen määräosin. Kiinteistön ja asuinrakennuksen hallinta oli jaettu hallinnanjakosopimuksella siten, että A hallitsi asuinrakennuksen huoneistoa 1 ja X ja Y hallitsivat yhdessä asuinrakennuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/uhkasakko-kosteusvaurion-selvittamiseksi-voitiin-kohdistaa-vain-tahoon-jolla-hallinnanjakosopimuksen-mukaan-oli-hallintaoikeus-ko-rakennukseen/
20.9.2021 Oikeusuutiset

Rakennusvalvonnan uhkasakko voitiin kohdistaa henkilöön, jolla oli vain käyttö- ja hallintaoikeus kiinteistöön.

KHO:2021:133 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen – Käyttö- ja hallintaoikeus – Lahjakirja – Rakennuksen purkamisvelvoite – Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus Ympäristö- ja rakennuslautakunta oli asettanut uhkasakon muun ohella huonokuntoisten ja vaaraa aiheuttavien rakennusten purkamista koskevan velvoitteen tehosteeksi A:lle, jonka maksettavaksi uhkasakko oli myös…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/rakennusvalvonnan-uhkasakko-voitiin-kohdistaa-henkilon-jolla-oli-vain-kaytto-ja-hallintaoikeus-kiinteistoon/
27.4.2020 Oikeusuutiset

KHO ei myöntänyt valituslupaa Afarak Group Oyj:n osakkeiden julkista ostotarjousvelvoitetta ja uhkasakkoa koskevissa asioissa

Korkein hallinto-oikeus antoi 24.4.2020 päätöksensä Afarak Group Oyj:n julkista ostotarjousvelvoitetta ja uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskevissa asioissa. Korkein hallinto-oikeus ei myönnä asioissa Danko Koncarille valituslupaa ja Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut jäävät näin ollen voimaan. Asia on herättänyt yleistä kiinnostusta muun muassa yrityksen vähemmistöosakkeenomistajien osalta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi maaliskuussa 2019 Danko Koncarin vaatimuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kho-ei-myontanyt-valituslupaa-afarak-group-oyjn-osakkeiden-julkista-ostotarjousvelvoitetta-ja-uhkasakkoa-koskevissa-asioissa/
10.11.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiö tuomittiin maksamaan uhkasakko ja asetettiin uusi isompi uhkasakko

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > J.W.-Yhtiöt Oy – kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon. 4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pikavippiyhtio-tuomittiin-maksamaan-uhkasakko-ja-asetettiin-uusi-isompi-uhkasakko/
7.2.2018 Oikeusuutiset

Isku tuomittiin maksamaan uhkasakko markkinaoikeuden antaman kiellon rikkomisen johdosta

Markkinaoikeus: Martela Oyj > Isku Interior Oy sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi 20. Markkinaoikeus toteaa asiassa olevan riidatonta, että Isku on tarjouspyynnön positioiden 2, 3 ja 16 tarkoittamien tuotteiden osalta sisällyttänyt tarjoukseensa tuotekortit, joista kuhunkin on muun ohella sisältynyt piirrosmittakuvat, jotka ovat olleet Martelan tuotteiden piirrosmittakuvia. Sanottuun nähden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/isku-tuomittiin-maksamaan-uhkasakko-markkinaoikeuden-antaman-kiellon-rikkomisen-johdosta/
20.6.2016 Oikeusuutiset

KHO: Yhtiölle uhkasakko kiinteistön siivoamiseksi ja toimitusjohtajan sakko ympäristön turmelemisesta – ei ne bis in idem -tilanne

KHO:2016:96 Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli maaliskuussa 2012 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä jätelain nojalla määrännyt yhtiön siivoamaan yhtiön hallitseman kiinteistön ja asettanut määräyksen tehosteeksi 80 000 euron uhkasakon. Yhtiön laiminlyötyä siivoamismääräyksen noudattamisen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli valituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kho-yhtiolle-uhkasakko-kiinteiston-siivoamiseksi-ja-toimitusjohtajan-sakko-ympariston-turmelemisesta-ei-ne-bis-in-idem-tilanne/
24.3.2016 Oikeusuutiset

Belgialaista tapaamisoikeutta turvaavaa uhkasakkoa ei voitu panna täytäntöön Suomessa ilman rahamäärän vahvistamista Belgiassa

KKO:2016:23 Euroopan unionin oikeus Uhkasakko – Uhkasakkopäätöksen julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano – Bryssel IIa -asetus Belgialainen tuomioistuin oli päätöksellään määrännyt A:n ja B:n yhteiset lapset asumaan A:n luona ja lasten oikeudesta tavata B:tä. Samalla tuomioistuin oli asettanut tapaamisoikeuden toteutumisen turvaamiseksi uhkasakon, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/belgialaista-tapaamisoikeutta-turvaavaa-uhkasakkoa-ei-voitu-panna-taytantoon-suomessa-ilman-rahamaaran-vahvistamista-belgiassa/
4.2.2016 Oikeusuutiset

Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvä uhkasakko voidaan tuomita uudesta perustepäätöksestä huolimatta

HelHO:2015:17 Lapsen tapaamisoikeuteen liittyvän uhkasakon täytäntöönpano A:n ja B:n yhteisten lasten tapaamisoikeudesta oli määrätty käräjäoikeuden 14.12.2012 antamalla päätöksellä. Käräjäoikeus oli tämän jälkeen 4.2.2014 antamallaan päätöksellä muuttanut lasten tapaamisoikeutta väliaikaisesti ja velvoittanut lasten äidin A:n sallimaan tapaamiset lasten ja isän B:n välillä sekä myötävaikuttamaan tapaamisten toteuttamiseen 2.000 euron sakon uhalla. A…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lapsen-tapaamisoikeuteen-liittyva-uhkasakko-voidaan-tuomita-uudesta-perustepaatoksesta-huolimatta/
16.2.2015 Oikeusuutiset

Kiinteistön osaomistajalle ei voitu määrätä uhkasakkoa rakennuksen kunnostamiseksi

KHO:2015:23 Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Kiinteistön omistajan vastuu – Uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen – Kuolinpesä – Kiinteistön omistaja – Kiinteistön haltija – Osaomistaja Uhkasakko kiinteistöllä olevan rakennuksen kunnostamiseksi tai purkamiseksi oli asetettu A:lle. A omisti kiinteistön yhdessä C:n kuolinpesän kanssa, jonka osakkaita A ja B olivat. Lainhuutotodistuksen mukaan A:lle oli…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/kiinteiston-osaomistajalle-ei-voitu-maarata-uhkasakkoa-rakennuksen-kunnostamiseksi/
8.11.2022 Oikeusuutiset

KHO vahvisti Espoon kaupungille asetetun uhkasakon hankinta-asiassa

KHO: Valitus uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi julkista hankintaa koskevassa asiassa (1) Espoon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.5.2020 julkaistulla ja 12.6.2020 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta satamatarvikkeiden tavarahankinnasta toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 3 000 000 euroa. (2) Espoon kaupungin hallinto- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kho-vahvisti-espoon-kaupungille-asetetun-uhkasakon-hankinta-asiassa/