Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.10.2018

Työsopimus oli purettavissa kilpailevan toiminnan perusteella

I-SHO:2018:6 Työsopimuksen purkaminen – Kilpaileva toiminta Lojaliteettivelvollisuus A:n työsuhde oli purettu vetoamalla kilpailevan toiminnan harjoittamiseen ja lojaliteettivelvollisuuden rikkomiseen. Kysymys sen arvioinnista, oliko A:n harjoittama toiminta laissa tarkoitettua kiellettyä kilpailevaa toimintaa ja oliko A:n menettely työsuhteessa ollut lojaliteettivelvoitteen vastaista. Kysymys myös siitä, oliko työsuhteen purkamiselle erittäin painavia syitä ja oliko purkaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/tyosopimus-oli-purettavissa-kilpailevan-toiminnan-perusteella/
25.9.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä

Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä Euroopan komissio on käynyt EU: n tasolla ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa keskusteluja työehtosopimusten nykyaikaistamisesta, jotta nämä sopimukset olisivat oikeudenmukaisempia ja ennakoitavissa olevampia Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/euroopan-komissio-sosiaalisten-oikeuksien-eurooppalaisen-pilarin-edistaminen-komissio-jatkaa-oikeudenmukaisten-ja-ennakoitavissa-olevien-tyosopimusten-kasittelya/
18.5.2017 Oikeusuutiset

Tehtaanjohtajan asemasta siirtäminen rikkoi työsopimusta, korvausta ei kuitenkaan tuomittu maksettavaksi

KKO:2017:26 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Työsuhteen ehdot Työnantaja oli irtisanonut tehtaanjohtajana toimineen työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Työnantajan katsottiin rikkoneen työsopimusta, kun se oli irtisanomisen yhteydessä poistanut työntekijän tehtaanjohtajan aseman siihen liittyvine tehtävineen ja antanut hänelle muita, vähäisempiä tehtäviä. (Ään.) Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla työntekijällä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tehtaanjohtajan-asemasta-siirtaminen-rikkoi-tyosopimusta-korvausta-ei-kuitenkaan-tuomittu-maksettavaksi/
24.2.2016 Oikeusuutiset

Eduskunnan kirjasto: Tietopaketti työsopimuslain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan työsopimuslain muutosta. Eduskunnan kirjasto on julkaissut lakihankkeesta tietopaketin Työsopimuslakia ollaan muuttamassa määräaikaisten työsuhteiden, koeajan pituuden ja takaisinottovelvollisuuden osalta. Muutokset ovat osa hallitusohjelman toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on madaltaa työllistämiskynnystä ja lisätä yritysten kasvuhalukkuutta. Esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella, joka on päättynyt 12.2.2016. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/eduskunnan-kirjasto-tietopaketti-tyosopimuslain-muuttamisesta/
16.9.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää kun työsuhteen irtisanomiskuuleminen oli viivästyttänyt asiaa työntekijästä johtuvasta syystä

KKO:2019:77 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen Työntekijä vaati kanteessaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Kanteen mukaan työsopimusta ei ollut irtisanottu kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja oli 13.5.2015 saanut tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta. Työsopimus oli irtisanottu 2.9.2015 sen jälkeen,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-kun-tyosuhteen-irtisanomiskuuleminen-oli-viivastyttanyt-asiaa-tyontekijasta-johtuvasta-syysta/
10.9.2019 Oikeusuutiset

Sopimus työsuhteen päättämisestä oli tehty olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen

KKO:2019:76 Oikeustoimi – Oikeustoimen pätemättömyys – Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta sopimuksen, jonka mukaan työntekijä oli irtisanonut työsopimuksen ja jossa oli sovittu työsuhteen päättymiseen liittyvistä seikoista. Työntekijä oli allekirjoittanut sopimuksen noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi. Työntekijälle ei ollut ennalta ilmoitettu, että tapaamisessa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/sopimus-tyosuhteen-paattamisesta-oli-tehty-olosuhteissa-joista-tietoisen-olisi-kunnian-vastaista-ja-arvotonta-vedota-sopimukseen/
27.8.2019 Oikeusuutiset

KHO: Kaupunki ei ollut velvollinen järjestämään henkilökohtaista apua vammaisen vaatimalla tavalla

KHO:2019:104 Vammaispalvelu – Henkilökohtaisen avun järjestäminen – Työnantajamalli – Palveluseteli – Edellytykset toimia työnantajana – Kaupungin järjestämä apu A oli vuonna 1991 tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena neliraajahalvaantunut, ja hän tarvitsi yksin asuvana apua siirtymisissä, ruuan valmistuksessa, pukeutumisessa, peseytymisessä, rakon ja suolen toiminnoissa, kulkemisessa kodin ulkopuolella sekä harrastetoiminnoissa ja asioiden hoitamisessa. Kaupunki…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-kaupunki-ei-ollut-velvollinen-jarjestamaan-vammaiselle-henkilokohtaista-apua-vammaisen-vaatimalla-tavalla/
26.8.2019 Oikeusuutiset

Yhtiön osakkeista 49 % omistaneen katsottiin olleen työsuhteessa yhtiöön.

Vakuutusoikeus: Palkkaturva – Yrittäjä – Työntekijä – Työsuhde – Osakeyhtiö A omisti X Oy:stä 49 % ja A:n veli B loput 51 %. Vakuutusoikeus katsoi erityisesti A:n määräysvallan puuttumisesta työnantajayhtiössä sekä A:n työskentelyn laadusta ja työsuhteen päättämisestä esitetyt seikat huomioon ottaen A:n aseman yhtiössä olleen kokonaisuutena arvioiden sellainen, että hän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/yhtion-osakkeista-49-omistaneen-katsottiin-olleen-tyosuhteessa-yhtioon/
20.8.2019 Lausunnot

Lausunto yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista

Dnro 22/2019 Lausuntopyyntönne: TEM/981/00.04.04/2018, 19.6.2019 YHTEISTOIMINTALAIN UUDISTAMINEN, LAIN UUDISTAMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Yleistä Yleisiä huomioita yhteistoimintalain uudistamisesta Mitkä ovat keskeisimpiä huomioita yhteistoimintalakia uudistettaessa? Asianajajaliiton näkemyksen mukaan olisi toivottavaa, että uusi laki olisi selkeä ja helppolukuinen sekä työntekijä- että työnantajapuolelle. Lisäksi olisi toivottavaa, että lakiin sisältyisi kannustavia elementtejä siten, että mitä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-yhteistoimintalain-uudistamista-selvittavan-tyoryhman-valiraportista/
16.5.2019 Oikeusuutiset

Henkilöstövuokrayrityksen työsuhteet toistaiseksi voimassa olevia, työnantajalla irtisanomisperuste kun työvoiman tilaus päättyi

KKO:2019:45 Työsopimus – Määräaikainen työsopimus – Vuokratyö Henkilöstön vuokrausta harjoittava yhtiö oli tehnyt työntekijöiden kanssa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Työsopimusten ehtojen mukaan työsuhde päättyi vuokrayrityksen asiakasyhtiön työntekijää koskevan toimeksiannon päättyessä työsopimuksessa arvioituna päivänä. Kun työsopimuksista ilmenevien syiden perusteella työnantajan työvoiman tarvetta ei voitu arvioida tilapäiseksi ja kun työnantaja ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/henkilostovuokrayrityksen-tyosuhteet-toistaiseksi-voimassa-olevia-tyonantajalla-irtisanomisperuste-kun-tyovoiman-tilaus-paattyi/