Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.10.2022 Oikeusuutiset

Hallitus esittää muutoksia työsopimuslakiin: kokonaisharkinta selkeyttää työsuhteen määrittelyä epäselvissä tilanteissa

Tavoitteena on antaa lain soveltajille apuvälineitä erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon. Tavoitteena on estää työsuhteen naamiointia muuksi kuin työsuhteeksi sekä vähentää työelämän epävarmuutta. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 13.10.2022. Työsuhteen perustunnusmerkistö on säädetty työsopimuslaissa. Työsuhteen tunnistaa siitä, että työntekijä sitoutuu sopimuksen perusteella tekemään henkilökohtaisesti työtä työnantajalle. Työtä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/hallitus-esittaa-muutoksia-tyosopimuslakiin-kokonaisharkinta-selkeyttaa-tyosuhteen-maarittelya-epaselvissa-tilanteissa/
15.10.2021 Oikeusuutiset

Vuosikausia jatkunut taukokäytäntö työpaikalla oli tullut osaksi työsuhteen ehtoja

KKO:2021:76 Työsopimus – Työsuhteen ehdot – Työnjohto-oikeus – Perusteettoman edun palautus Työpaikalla oli vuodesta 1995 noudatettu käytäntöä, jonka mukaan raskasta lajittelutyötä tekevät työntekijät saivat päivittäin pitää lakisääteisiä ja työehtosopimuksessa määrättyjä taukoja pidemmät yhteensä 23 minuutin pituiset palkalliset, työaikaan kuuluvat tauot. Työnantaja päätti vuonna 2016, että taukokäytännöstä luovutaan. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/vuosikausia-jatkunut-taukokaytanto-tyopaikalla-oli-tullut-osaksi-tyosuhteen-ehtoja/
22.3.2019 Oikeusuutiset

Työsopimuksen ehto oli kohtuuton, kun työntekijän olisi pitänyt korvata saamansa koulutus irtisanoutumisen johdosta

KKO:2019:28 Työsopimus – Työsopimuksen ehdot – Koulutuskustannukset – Kilpailukielto – Kohtuuttomat ehdot – Sopimusehdon sovittelu A oli lokakuussa 2013 allekirjoitetun työsopimuksen perusteella työskennellyt B Oy:n palveluksessa provisiopalkkaisena kiinteistönvälittäjänä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Työsopimuksen ehdon mukaan A oli velvollinen korvaamaan B Oy:lle sellaiset LKV-tutkintoon ja muuhun erikoistumiseen tähtäävistä koulutuksista aiheutuneet kustannukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/tyosopimuksen-ehto-oli-kohtuuton-kun-tyontekijan-olisi-pitanyt-korvata-saamansa-koulutus-irtisanoutumisen-johdosta/
18.5.2017 Oikeusuutiset

Tehtaanjohtajan asemasta siirtäminen rikkoi työsopimusta, korvausta ei kuitenkaan tuomittu maksettavaksi

KKO:2017:26 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Työsuhteen ehdot Työnantaja oli irtisanonut tehtaanjohtajana toimineen työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Työnantajan katsottiin rikkoneen työsopimusta, kun se oli irtisanomisen yhteydessä poistanut työntekijän tehtaanjohtajan aseman siihen liittyvine tehtävineen ja antanut hänelle muita, vähäisempiä tehtäviä. (Ään.) Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla työntekijällä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tehtaanjohtajan-asemasta-siirtaminen-rikkoi-tyosopimusta-korvausta-ei-kuitenkaan-tuomittu-maksettavaksi/
18.8.2015 Oikeusuutiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Nuorten kesätyöpaikoissa puutteita työnteon keskeisissä ehdoissa ja työterveyshuollon järjestämisessä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat valvoneet elokuun alkuun mennessä kuutisenkymmentä työpaikkaa, jossa työskentelee nuoria kesätyöntekijöitä. Tarkastuksia on tehty muun muassa kesäkahviloihin, jäätelökioskeihin ja torien myyntipisteisiin Yleisimmät havaitut puutteet tarkastuksilla koskivat työnteon keskeisiä ehtoja ja palkanmaksua. Osalla työpaikoista on havaittu puutteita myös työterveyshuollon järjestämisessä ja väkivallan uhan hallinnassa. Lain mukaan työnantajan on…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/etela-suomen-aluehallintovirasto-nuorten-kesatyopaikoissa-puutteita-tyonteon-keskeisissa-ehdoissa-ja-tyoterveyshuollon-jarjestamisessa/
3.5.2014 Oikeusuutiset

Johdon holdingyhtiön avulla toteutettu kannustinjärjestelmä oli veronkiertoa

KHO:2014:66 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Veron kiertäminen N oli eräiden muiden A Oyj:n johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa perustanut B Oy:n, jonka koko osakekannan he omistivat. B Oy oli hankkinut A Oyj:n osakkeita, joiden hankinta oli rahoitettu noin yhden viidesosan osuudelta B…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/johdon-holdingyhtion-avulla-toteutettu-kannustinjarjestelma-oli-veronkiertoa/
6.3.2014 Oikeusuutiset

Suomen pysyvä edustusto EU:ssa: Neuvottelut lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonnasta loppusuoralla EU:ssa

Lähetettyjä työntekijöitä koskevasta täytäntöönpanodirektiivistä on päästy alustavaan sopuun jäsenmaita edustavan EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin välisissä neuvotteluissa 5.3.2014 Direktiivi varmistaa, että lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtoja noudatetaan käytännössä. Direktiivi määrittelee esimerkiksi, millaisissa tilanteissa on kyse työntekijän lähettämisestä toiseen maahan ja miten työntekijän oikeuksia puolustetaan ja valvotaan. Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehdot on jo…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/suomen-pysyva-edustusto-eussa-neuvottelut-lahetettyjen-tyontekijoiden-tyoehtojen-valvonnasta-loppusuoralla-eussa/
6.11.2013 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto vahvistanut suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista

Vähimmäispalkkasuosituksen rinnalle on vahvistettu suositus tietyistä työsuhteissa noudatettavista vähimmäisehdoista Useat työehtosopimuksissakin sovitut työsuhteen ehdot ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa työelämässä. Nämä ehdot ovat yleensä työlainsäädännön minimivaatimuksia edullisempia työntekijän näkökulmasta. Mikäli jollain alalla ei ole mitään sovellettavaa työehtosopimusta, ei esimerkiksi lomarahaa makseta ellei siitä ole työsopimuksessa erikseen sovittu. Lakimiesliitto on laatinut listan tällaisista yleisesti vakiintuneista ehdoista erityisesti työehtosopimuksettomilla aloilla työskenteleviä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/lakimiesliitto-vahvistanut-suosituksen-tyosuhteen-vahimmaisehdoista/
10.3.2023 Oikeusuutiset

Ns. kevytyrittäjän katsottiin olleen työsuhteessa joten työskentelyyn tuli soveltaa työntekijän eläkelakia

VakO: Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piiriin kuuluminen – Työsuhde – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjä Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, tuliko A:n suullisen sopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:ssä ajalla 23.5. – 31.12.2018 soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. Vakuutusoikeus katsoi asiaa kokonaisuutena arvioituaan, että A:n toiminta X Oy:ssä valituksenalaisena aikana…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/ns-kevytyrittajan-katsottiin-olleen-tyosuhteessa-joten-tyoskentelyyn-tuli-soveltaa-tyontekijan-elakelakia/
8.10.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:45).…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisesta-annetun-lain-rahanpesun-selvittelykeskuksesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-muuttami/