Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.5.2019 Oikeusuutiset

EU:n jäsenvaltioiden edellytettävä työnantajien perustavan järjestelmän, jolla seurataan päivittäisiä työaikoja

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-55/18 CCOO Member States must require employers to set up a system enabling the duration of daily working time to be measured The Spanish trade union, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), brought an action before the Audiencia Nacional (National High Court, Spain), seeking a…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/eun-jasenvaltioiden-edellytettava-tyonantajien-perustavan-jarjestelman-jolla-seurataan-paivittaisia-tyoaikoja/
25.5.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden informoinnissa Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan, muun muassa oikeudesta kieltää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-kolme-seuraamusmaksua-tietosuojarikkomuksista/