Generic filters
Exact matches only
8.6.2023 Oikeusuutiset

Vaikka aiempi rangaistus katsotaan riittäväksi, voidaan syytetty velvoittaa korvaamaan todistelukulut valtiolle

Hel­HO:2023:4 Riittävä rangaistus – Todistelukustannusten korvausvelvollisuus Hovioikeus katsoi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n ei-rikosoikeudellinen luonne ja lainsäätäjän tarkoitus huomioon ottaen, että todistelukustannusten korvaamista koskevaa säännöstä sovellettaessa rikoksesta tuomitun on katsottava tulleen tuomituksi rangaistukseen myös silloin, kun aikaisempi rangaistus katsotaan riittäväksi seuraamukseksi myöhemmin syyksi luetusta rikoksesta. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/vaikka-aiempi-rangaistus-katsotaan-riittavaksi-voidaan-syytetty-velvoittaa-korvaamaan-todistelukulut-valtiolle/
26.5.2013 Oikeusuutiset

Todistelukulujen korvausvelvollisuus ei kata sellaisia tutkimuskuluja, joihin syytetty ei ole välittömästi antanut aihetta

HelHo:2013:2 Todistelukustannukset Päihdetutkimuskulut – jälkinauttiminen A oli ollut alustavassa puhuttelussa varsin voimakkaassa humalatilassa ja hänen autostaan oli löydetty neljä tyhjää oluttölkkiä. Poliisi on saattanut näissä olosuhteissa pitää tutkinnallisista syistä tarpeellisena päihdetutkimusta mahdollisen jälkinauttimisväitteen varalta. Tätä väitettä A ei kuitenkaan ollut tehnyt. Päihdetutkimuksen suorittaminen saattaa vaikuttaa niinkin, että jälkinauttimiseen ei enää…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/todistelukulujen-korvausvelvollisuus-ei-kata-sellaisia-tutkimuskuluja-joihin-syytetty-ei-ole-valittomasti-antanut-aihetta/