Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.10.2022 Oikeusuutiset

Aiemman testamentin saajilla katsottiin olleen erityiseen syyhyn perustuva oikeus kanteen nostamiseksi uuden testamentin pätevyydestä vaikka pesään oli määrätty jakaja

KKO:2022:57 Perintökaari – Pesänjakaja – Testamentti – Testamentin pätemättömyys – Oikeussuojan tarve A oli tehnyt testamentit vuosina 2005 ja 2011. A:n kuoltua hänen kuolinpesäänsä oli määrätty pesänjakaja. Vuonna 2005 tehdyn testamentin edunsaajat nostivat kanteen, jossa he vaativat vuonna 2011 tehdyn testamentin julistamista pätemättömäksi. Pesänjakajan toimivaltaan olisi kuulunut ratkaista testamentin saajien…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/aiemman-testamentin-saajilla-katsottiin-olleen-erityiseen-syyhyn-perustuva-oikeus-kanteen-nostamiseksi-uuden-testamentin-patevyydesta-vaikka-pesaan-oli-maaratty-jakaja/
2.12.2014 Oikeusuutiset

Sähköisesti skannattu allekirjoitus testamentissa oli pätevä

RHO:2014:6 Perintökaari Testamentti Testamentin moite Testamentin allekirjoitus A oli tehnyt B:n ja C:n hyväksi kirjallisen testamentin, jonka hän oli allekirjoittanut skannaamalla allekirjoituksensa toisesta asiakirjasta ja liittämällä sen testamenttiasiakirjaan. Testamentissa oli todistuslauselma, jonka mukaan testamentin todistajat olivat varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olleina todistaneet testamentin sisältävän A:n viimeisen tahdon…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/sahkoisesti-skannattu-allekirjoitus-testamentissa-oli-pateva/
13.6.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös testamentin moitekanteen tutkimisesta

KKO:2013:39 Perintökaari – Keskinäinen testamentti – Testamentin moite Oikeussuojan tarve T oli määrännyt testamentissa omaisuutensa aviopuolisolleen E:lle ja tämän jälkeen E:n lapsenlapselle. T:n toissijaisina perillisinä olleet sukulaiset nostivat testamentin moitekanteen E:tä vastaan. Heillä katsottiin olleen riittävä oikeudellinen intressi kanteen ajamiseen, vaikka kanne oli nostettu vain leskeä vastaan, joka lainkin mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/ennakkopaatos-testamentin-moitekanteen-tutkimisesta/
20.12.2014 Oikeusuutiset

Testamenttikanne hylättiin koska vaatimuksia ei oltu esitetty kohtuullisessa ajassa

HelHO:2014:12 Perintökaari Testamentin tulkinta Testamentin hyväksyminen Moiteaika Vuonna 1980 kuollut E oli testamentissaan määrännyt tietyt X Oy:n osakkeet jaettaviksi kolmelle lapselleen yhtä suurin osuuksin. Lapset saivat osakkeet haltuunsa vuonna 1981. Yksi lapsista (B) kuoli rintaperillisittä vuonna 2009 ja hän oli testamentissaan määrännyt tietyt Y Oyj:n osakkeet, jotka asiassa väitetyin tavoin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/testamenttikanne-hylattiin-koska-vaatimuksia-ei-oltu-esitetty-kohtuullisessa-ajassa/