Generic filters
Exact matches only
17.5.2024 Oikeusuutiset

Riistakeskus oli voinut myöntää kaatoluvan koirasusia sisältävän susilauman eläinten tappamiseksi

KHO:2024:76 Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Koirasusi – Poikkeamisen edellytykset – Muu tyydyttävä ratkaisu – Selvitysten riittävyys – Geeniperimän suojelu Suomen riistakeskus oli myöntänyt poikkeusluvan kahdeksan suden tappamiseen. Poikkeusluvan myöntämisen päämääränä oli tappaa itärajan tuntumassa liikkuva enintään kahdeksan suden lauma, jossa DNA-näyteanalyysien perusteella oli kahdesta kuuteen koirasutta. Hallinto-oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/riistakeskus-oli-voinut-myontaa-kaatoluvan-koirasusia-sisaltavan-susilauman-elainten-tappamiseksi/
25.8.2023 Oikeusuutiset

KHO: Tuulivoimalan rakennusluvasta ei käynyt riittävästi ilmi oliko voimaloilla vaikutuksia naapurustolle – susien osalta selvitys oli riittävä

KHO:2023:73 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan myöntämisedellytykset – Hankkeen vaikutuksia koskevan selvityksen riittävyys – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Heikentämis- ja hävittämiskielto – Toteutettavan tuulivoimalan ominaisuuksia koskevat tiedot Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta oli oikeusvaikutteiseen tuulivoimaosayleiskaavaan ja hankkeelle myönnettyihin poikkeamispäätöksiin perustuen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/kho-tuulivoimalan-rakennusluvasta-ei-kaynyt-riittavasti-ilmi-oliko-voimaloilla-vaikutuksia-paikalliselle-susireviirille-ja-naapurustolle/
3.7.2023 Oikeusuutiset

Tuulivoimayleiskaava ei ollut perustunut riittäviin ja ajantasaisiin selvityksiin sen toteuttamisen vaikutuksista susille

KHO:2023:70 Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Tuulivoima – Vaikutusten arviointi – Selvitysten riittävyys – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko seitsemän tuulivoimalan rakentamisen mahdollistanut yleiskaava perustunut kaavan merkittävät vaikutukset arvioiviin riittäviin ja ajantasaisiin selvityksiin sen toteuttamisen vaikutuksista susille. Kaavan luontoselvitysten riittävyys ratkaistiin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/tuulivoimayleiskaava-ei-ollut-perustunut-riittaviin-ja-ajantasaisiin-selvityksiin-sen-toteuttamisen-vaikutuksista-susille/
24.9.2021 Tiedotteet

Hallitus hyväksynyt uusia asianajajia

Suomen Asianajajaliiton hallitus on kokouksessaan 24.9.2021 hyväksynyt seuraavat kokeneet juristit asianajajiksi*): Böling, Alina, VH, Advokatbyrå Krogerus Ab, Helsingfors Castrén, Martina, OTM, White & Case LLP, Brysseli (30.9.2021 lukien) Holmberg, Frej, JM, Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå, Åbo Hong, Tuuli, OTT, Asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy, Vaasa Inki, Lassi, VT, Bird &…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/hallitus-hyvaksynyt-uusia-asianajajia-6/
10.5.2021

Oikeus jaksaa

Oikeus jaksaa -kampanja Asianajajaliitto järjestää kaikille asianajotoimistoille työhyvinvointiin liittyvän #oikeusjaksaa-kampanjan. Kampanjassa kannustamme kaikkia asianajotoimistoja huolehtimaan toimiston työntekijöiden työhyvinvoinnista. Mukana ovat jo Asianajajaliiton hallituksen jäsenten toimistot, jotka on listattu alempana sivulla. Kampanjaan voi osallistua sitoutumalla työskentelyssään julkisesti seuraaviin periaatteisiin:

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/oikeus-jaksaa-kampanja/
28.6.2019 Tiedotteet

Asianajajaksi hyväksyttiin 25 kokenutta juristia

Asianajajaliiton hallitus on kokouksessaan 28.6.2019 hyväksynyt seuraavat kokeneet juristit asianajajiksi*): Liisa Alanko, Asianajotoimisto L Legal Oy, Turku Katja Flittner, Lexia Asianajotoimisto Oy, Helsinki (18.7.2019 alkaen) Tapio Hokkanen, Asianajotoimisto Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy, Turku Jan Huovinen, Asianajotoimisto Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy, Turku (31.7.2019 alkaen) Lauri Ignatius, Roschier Asianajotoimisto Oy,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/asianajajaksi-hyvaksyttiin-25-kokenutta-juristia/
14.3.2019

Johdon pressikuvat

Asianajajaliiton johdon pressikuvat Luottamusjohto Asianajajaliiton puheenjohtaja (2024–), asianajaja Eero-Pekka Uotila   Asianajaja Eero-Pekka Uotila Properta Asianajotoimisto Oy Unioninkatu 7 B 17, 00130 Helsinki etunimi.sukunimi@properta.fi Katso CV Lataa pressikuva   Asianajajaliiton varapuheenjohtaja (2024–), asianajaja Jussi Ikonen   Asianajaja Jussi Ikonen Asianajotoimisto Merilampi Oy Keskuskatu 7, 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@merilampi.com Katso CV Lataa…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/logot-kuvat-ja-videot/johdon-pressikuvat/
30.8.2018 Lausunnot

Lausunto esitutkintaa, pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevan asetuksen muuttamisesta

Dnro 48/2018 Lausuntopyyntönne: VN/3458/2018, 29.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ESITUTKINNASTA, PAKKOKEINOISTA JA SALAISESTA TIEDONHANKINNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (122/2014) MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta yllä yksilöidyn ase-tuksen muuttamiseksi. Asetus täydentää pakkokeinolain 2019 voimaan tulevaa uutta sääntelyä, eikä siitä ole huomautettavaa. Helsingissä 30. päivänä elokuuta 2018 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Jarkko Ruohola…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-esitutkintaa-pakkokeinoja-ja-salaista-tiedonhankintaa-koskevan-asetuksen-muuttamisesta/
30.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta

Dnro 49/2018 Lausuntopyyntönne: VN/855/2018, 29.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI VANKEUSLAIN, TUTKINTAVANKEUSLAIN, SAKON TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 37 §:N JA PAKKOKEINOLAIN MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa luonnoksista yllä yksilöidyllä tavalla. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa. Miehittämättömät kulkuneuvot ja niihin puuttuminen Tarve varmistaa se, että miehittämättömillä kulkuneuvoilla ei toimiteta vankiloihin esimerkiksi huumeita,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laeiksi-vankeuslain-tutkintavankeuslain-sakon-taytantoonpanosta-annetun-lain-37-%c2%a7n-ja-pakkokeinolain-muuttamisesta/