Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.9.2020 Oikeusuutiset

Bitcoin-tilillä olleet toisen varoilla ostetut bitcoinit voitiin ulosmitata tilin haltijan veloista, kun varat olivat sekoittuneet keskenään

KKO:2020:64 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Sivullisen oikeus – Virtuaalivaluutta B:n pankkitilille oli siirretty A:n varoja, joilla B oli ostanut hänen ja A:n välisen sopimuksen mukaisesti bitcoin-virtuaalivaluuttaa ja säilyttänyt bitcoineja A:n lukuun nimissään ja määräysvallassaan olleella, erään yhtiön ylläpitämällä Coinmotion-tilillä. Ulosottomies oli ulosmitannut tilillä olleen virtuaalivaluutan B:n veloista. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/bitcoin-tililla-olleet-toisen-varoilla-ostetut-bitcoinit-voitiin-ulosmitata-tilin-haltijan-veloista-kun-varat-olivat-sekoittuneet-keskenaan/
28.3.2018 Oikeusuutiset

Ulkomaille verotuksen takia perustettuja yhtiöitä ei samastettu rikosasiassa suomalaiseen yhtiöön

KKO:2018:20 Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Veropetos – Törkeä veropetos Osakeyhtiö – Samastaminen Syyttäjä katsoi, että suomalaisen X Oy:n toimintaan oli samastettava yhtiön kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan kahden tanskalaisyhtiön toiminta lentokoneiden myynnissä, koska myynneissä oli tosiasiassa kysymys X Oy:n liiketoiminnasta ja lentokoneiden myynti oli tapahtunut tosiasiassa Suomessa. Myyntien aikana Tanskassa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ulkomaille-verotuksen-takia-perustettuja-yhtioita-ei-samastettu-rikosasiassa-suomalaiseen-yhtioon/
21.12.2017 Oikeusuutiset

Kuljetusyrittäjä perusti henkilöstövuokrausyrityksen. Myös kuljetusliike vastasi konkurssin jälkeen palkkaturvasaatavien maksamisesta.

KKO:2017:94 Osakeyhtiö – Samastaminen Palkkaturva Kuljetuspalvelutoimintaa harjoittaneen osakeyhtiö A:n koko henkilöstö oli siirretty osakeyhtiö B:lle, joka ainoana liiketoimenaan oli vuokrannut henkilöstön takaisin A:lle. Kuljetuskalusto ja kuljetussopimukset olivat A:n nimissä. Molemmat yhtiöt olivat saman henkilön omistuksessa ja määräysvallassa. B:n toiminta oli alusta alkaen ollut tappiollista. Kun B asetettiin konkurssiin, sen työntekijöille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kuljetusyrittaja-perusti-henkilostovuokrausyrityksen-myos-kuljetusliike-vastasi-konkurssin-jalkeen-palkkaturvasaatavien-maksamisesta/
9.3.2016 Oikeusuutiset

I-SHO: Enemmistöosakkeenomistajat olivat tahallaan väärinkäyttäneet vaikutusvaltaansa yhtiössä

I-SHO:2016:3 Osakeyhtiö – Vaikutusvallan väärinkäyttö – Osakkeiden lunastaminen – Lunastushinta – Samastaminen Kysymys siitä, olivatko yhtiön enemmistöosakkeenomistajat (B ja C) osakeyhtiölain 23 luvun 1 §:n mukaisesti tahallaan väärinkäyttäneet vaikutusvaltaansa yhtiössä (E). Käräjäoikeus oli katsonut, että kantajana ollut osakkeenomistaja (A) ei ollut näyttänyt väärinkäyttöä tapahtuneen ja hylännyt kanteen. Hovioikeus arvioi enemmistöosakkeenomistajien…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/i-sho-enemmistoosakkeenomistajat-olivat-tahallaan-vaarinkayttaneet-vaikutusvaltaansa-yhtiossa/
9.3.2015 Oikeusuutiset

Verkkokauppa.com joutuu maksamaan hyvitysmaksun Teostolle, yhtiö samaistettiin maahantuojaan

KKO:2015:17 Osakeyhtiö Samastaminen Suomalainen osakeyhtiö A harjoitti osaa liiketoiminnastaan virolaisen rajavastuuyhtiön B:n kautta ja vältti näin Suomessa perittäviä tekijänoikeuslain 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja hyvitysmaksuja. Yhtiöiden omistus- ja määräysvaltasuhteet huomioon ottaen toiminnan järjestelyn keskeisenä perusteena katsottiin olleen lakisääteisen velvoitteen välttäminen. Korkeimman oikeuden ratkaisussa mainituilla perusteilla A velvoitettiin yhteisvastuullisesti B:n…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/verkkokauppa-com-joutuu-maksamaan-hyvitysmaksun-teostolle-yhtio-samaistettiin-maahantuojaan/