Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Oikeusuutiset

Taloyhtiön putkistossa oli salainen virhe – KRIL suositteli 15.000 euron hinnanalennusta kun myytyjä osakkeita vastaava kustannusosuus oli 19.500 euroa

Kuluttajariitalautakunta: Asunto-osakkeiden kauppa – Salainen taloudellinen virhe  Ostaja osti myyjiltä 28.3.2019 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57 m2:n suuruista 2h+k+s/toimisto huoneistoa sekä osakkeet, jotka oikeuttavat autopaikan hallintaan. Huoneiston kauppahinta oli 129 222,09 euroa ja huoneistokohtainen lainaosuus 27 277,91 euroa. Velaton kauppahinta oli siis 156 500 euroa. Autopaikan kauppahinta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/taloyhtion-putkistossa-oli-salainen-virhe-kril-suositteli-15-000-euron-hinnanalennusta-kun-myytyja-osakkeita-vastaava-kustannusosuus-oli-19-500-euroa/
11.6.2024 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä moitteita käräjätuomarille tuomion kirjoitustavasta – laamanni piti hyväksyttävänä

Kantelija arvosteli käräjätuomarin laatimaa ratkaisua ja menettelyä rikosasian – – – käsittelyssä Helsingin käräjäoikeudessa. Kantelun mukaan käräjätuomari oli menetellyt mainitussa asiassa, jossa kantelija oli ollut ystävänsä kanssa asianomistajan asemassa, seuraavasti: Käräjätuomari oli kirjoittanut pahoinpitelyn kohteeksi joutuneita asianomistajia halventavat perustelut 12.2.2021 annettuun kansliatuomioon perustellen ratkaisuaan esimerkiksi katsomalla, että ”joku voisi olla…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/oikeusasiamiehelta-moitteita-karajatuomarille-tuomion-kirjoitustavasta-laamanni-piti-hyvaksyttavana/
11.4.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Asunto-osakeyhtiön korjausvastuulla olevasta valesokkelin vauriosta johtuva salainen taloudellinen virhe

Kuluttajariitalautakunta: Asunto-osakkeiden kauppa – Salainen taloudellinen virhe  Ostajat ostivat myyjiltä 20.12.2017 yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 92,5 m2 suuruista huoneistoa Järvenpäässä. Kauppakirjan mukainen velaton kauppahinta oli 214 000 euroa. Asunnon hallinta luovutettiin 31.1.2018. Ostajat vaativat myyjiltä hinnanalennusta 25 000 euroa korkolain 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen kaupantekohetkestä 20.12.2017 alkaen. Kaupan kohteessa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kril-asunto-osakeyhtion-korjausvastuulla-olevasta-valesokkelin-vauriosta-johtuva-salainen-taloudellinen-virhe/
23.1.2023 Oikeusuutiset

Maaoikeusinsinöörille syyte virkasalaisuuden rikkomisesta – käräjänotaarille ei

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta maaoikeusinsinööriä vastaan tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Maaoikeusinsinöörin epäillään huolimattomuuttaan paljastaneen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa saman asian käsittelyn aikana vastapuolelle kahdesti asianosaisen salassa pidettävän osoitetiedon. Maaoikeusinsinöörin menettelystä osoitteen epäillään paljastuneen taholle, jonka aiheuttaman uhan vuoksi tieto oli salassa pidettävä. Maaoikeutena toimivissa käräjäoikeuksissa tuomareina toimivat käräjätuomareiden lisäksi maaoikeusinsinöörit. Syytteen nostamisesta tuomaria…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/maaoikeusinsinoorille-syyte-virkasalaisuuden-rikkomisesta-karajanotaarille-ei/
25.3.2022 Oikeusuutiset

Toisessa EU-maassa saatu kokemus proviisorina tuli ottaa huomioon apteekkilupaa myönnettäessä

KHO:2022:39 Apteekkiasia – Apteekkilupa – Apteekkiluvan myöntämiseen liittyvä kokonaisharkinta – Toisessa jäsenvaltiossa kertynyt ammattikokemus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) valituksen johdosta kysymys siitä, oliko hallinto-oikeuden tullut lainvastaisena kumota Fimean päätös myöntää apteekkilupa B:lle siitä syystä, että Fimea ei ollut päätösharkinnassaan hakijoiden ansioita vertaillessaan ottanut asianmukaisella tavalla huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/toisessa-eu-maassa-saatu-kokemus-proviisorina-tuli-ottaa-huomioon-apteekkilupaa-myonnettaessa/
22.2.2021 Oikeusuutiset

Suomen kansalaisuus oli menetetty aiemman kansalaisuuslain mukaisesti kun vanhemmat olivat vuonna 1993 hakeneet lapselle muun maan kansalaisuuden

KHO:2021:23 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Vieraan valtion kansalaisuuden saaminen hakemuksesta – Suomen kansalaisuuden menettäminen – Vuoden 1968 kansalaisuuslaki – Väestötietomerkintä – Olosuhteiden vakiintuminen – Luottamuksensuoja A oli saanut Suomen kansalaisuuden adoption perusteella vuonna 1992. Hänelle oli 19.4.1993 myönnetty Ison-Britannian kansalaisuus vanhempansa tekemän hakemuksen perusteella. A ei ollut tuolloin voinut…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/suomen-kansalaisuus-oli-menetetty-aiemman-kansalaisuuslain-mukaisesti-kun-vanhemmat-olivat-vuonna-1993-hakeneet-lapselle-muun-maan-kansalaisuuden/
31.12.2020 Oikeusuutiset

Vuonna 1972 tehty virheellinen merkintä henkilön Suomen kansalaisuudesta ei estänyt Maahanmuuttovirastoa katsomasta, ettei henkilö ole Suomen kansalainen

KHO:2020:168 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kansalaisuuden saaminen syntymäpaikan perusteella – Vuoden 1968 kansalaisuuslaki – Kaksoiskansalaisuus – Väestörekisterimerkintä – Vakiintunut olotila A oli vuonna 1972 syntyessään saanut syntymäpaikkansa perusteella Irlannin kansalaisuuden. Hänen äitinsä oli tuolloin Suomen kansalainen. A oli merkitty ilmoituksen perusteella Suomen väestötietojärjestelmään Suomen kansalaiseksi äitinsä kansalaisuuden mukaan, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/vuonna-1972-tehty-virheellinen-merkinta-henkilon-suomen-kansalaisuudesta-ei-estanyt-maahanmuuttovirastoa-katsomasta-ettei-henkilo-ole-suomen-kansalainen/
19.9.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan asuinpaikan mukainen muutoksenhakutuomioistuin perustuu tosiasialliseen asumiseen

Turun HAO: toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella. Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/turvapaikanhakijan-asuinpaikan-mukainen-muutoksenhakutuomioistuin-perustuu-tosiasialliseen-asumiseen/
13.5.2013 Oikeusuutiset

Vastuunrajotusta koskeva sopimus ei estänyt vetoamasta kiinteistön uuteen virheeseen

THO:2013:3 Antopäivä: 5.3.2013 Diaarinumero: S 12/1497 Ratkaisunumero: 515 Kiinteistön kauppa Virhevastuu Vastuunrajoitus Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, mikä on ollut osapuolten yhteinen tarkoitus sopimusta laadittaessa suhteessa siihen mahdollisuuteen, että kiinteistöstä paljastuu myöhemmin uusi virhe. Myöskään sopimuksen sanamuodosta ei ole pääteltävissä onko osapuolten tarkoituksena ollut rajoittaa myyjien virhevastuuta tällaisessa tilanteessa.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/vastuunrajotusta-koskeva-sopimus-ei-estanyt-vetoamasta-kiinteiston-uuteen-virheeseen/
12.2.2013 Oikeusuutiset

Euroopan oikeusasiamies: Väitetty kieltäytyminen antamasta yksityiskohtaista selvitystä kantelijan kirjallisen kokeen arvostelusta

Kantelija, joka on Maltan kansalainen, osallistui EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämään kilpailuun, jossa haettiin maltaa äidinkielenään puhuvia käännösyksikön päälliköitä Kantelija valitti Euroopan oikeusasiamiehelle, että EPSO oli arvioinut hänen kirjallisen kokeensa virheellisesti ja ettei hän ollut saanut siltä yksityiskohtaista selvitystä kokeessa olleista virheistä. Lausunnossaan EPSO huomautti lähettäneensä kantelijalle kirjallisen kokeen jäljennöksen ilman…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/euroopan-oikeusasiamies-vaitetty-kieltaytyminen-antamasta-yksityiskohtaista-selvitysta-kantelijan-kirjallisen-kokeen-arvostelusta/