Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.11.2022 Oikeusuutiset

Rahanpesudirektiivin säännös tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen olemisesta suuren yleisön saatavilla on perusoikeuskirjan kannalta pätemätön

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-37/20 | Luxembourg Business Registers ja C-601/20 | Sovim Rahanpesudirektiivi: säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden alueelle perustettujen yhtiöiden tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot ovat kaikissa tapauksissa suuren yleisön saatavilla, on pätemätön. Kyseisestä toimenpiteestä aiheutuva puuttuminen perusoikeuskirjassa taattuihin oikeuksiin ei rajoitu täysin välttämättömään, eikä se ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rahanpesudirektiivin-saannos-tosiasiallisia-omistajia-ja-edunsaajia-koskevien-tietojen-olemisesta-suuren-yleison-saatavilla-on-perusoikeuskirjan-kannalta-patematon/
2.2.2021 Oikeusuutiset

EUT:n suuri jaosto tunnustaa luonnolliselle henkilölle perusoikeuskirjalla suojatun vaikenemisoikeuden hallinnollisessa sisäpiirikauppaa koskevassa tutkinnassa

Luonnollisella henkilöllä, joka on sisäpiirikauppaa koskevan hallinnollisen tutkimuksen kohteena, on oikeus vaieta, jos hänen vastauksistaan voisi ilmetä, että hän vastaa rikkomuksesta, josta voidaan määrätä luonteeltaan rikosoikeudellisia hallinnollisia seuraamuksia, tai että hän on rikosoikeudellisessa vastuussa Tällä vaikenemisoikeudella ei kuitenkaan voida oikeuttaa kieltäytymistä kaikesta yhteistyöstä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, kuten kieltäytymistä osallistua kuulemiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/eutn-suuri-jaosto-tunnustaa-luonnolliselle-henkilolle-perusoikeuskirjalla-suojatun-vaikenemisoikeuden-hallinnollisessa-sisapiirikauppaa-koskevassa-tutkinnassa/
11.6.2020 Oikeusuutiset

EU:n perusoikeusviraston raportti tarkastelee EU:n perusoikeuskirjan kymmenvuotista taivalta

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut tänään vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa. Vuotta 2019 tarkastelevan raportin keskiöön on nostettu kymmenettä vuottaan oikeudellisesti sitovana juhlinut EU:n perusoikeuskirja. Raportin fokus-jaksossa tarkastellaan perusoikeuskirjan soveltamistilanteita ja pohditaan, miten sen käyttöä ja tunnettuutta voidaan vahvistaa tulevaisuudessa. FRA:n mukaan perusoikeuskirja on nostanut keskusteluun myös laajemmin ihmisoikeusasioita…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/eun-perusoikeusviraston-raportti-tarkastelee-eun-perusoikeuskirjan-kymmenvuotista-taivalta/
16.10.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA): Miten jäsenvaltiot voivat käyttää paremmin EU:n perusoikeuskirjaa?

Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ei hyödynnetä riittävästi ilmenee FRA:n selvityksestä Euroopan unionin perusoikeuskirja tuli voimaan yhdeksän vuotta sitten ja se koskee kaikkia EU:n toimielimiä, virastoja ja elimiä. Se koskee myös Euroopan unionin jäsenvaltioita silloin, kun nämä  saattavat valtion sisäisesti voimaan EU:n lainsäädäntöä. Perusoikeuskirja koskee myös  kansallisia tuomioistuimia. Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ei…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/euroopan-unionin-perusoikeusvirasto-fra-miten-jasenvaltiot-voivat-kayttaa-paremmin-eun-perusoikeuskirjaa/
30.5.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työajan järjestämistä koskevan direktiivin ja perusoikeuskirjan tulkitsemisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työajan järjestäminen – Vuosiloma – Direktiivi 2003/88/EY – 7 artikla – Työsuhde päättyy työntekijän kuolemaan – Palkallista vuosilomaa koskevien oikeuksien lakkaaminen – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan perittävän perillisille ei voida maksaa rahallista korvausta pitämättä olevan palkallisen vuosiloman perusteella – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 31 artiklan 2…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tyoajan-jarjestamista-koskevan-direktiivin-ja-perusoikeuskirjan-tulkitsemisesta/
8.5.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n perusoikeuskirja takaa perusoikeuksille keskeisen aseman EU:n politiikassa

Euroopan komissio on tänään julkaissut kertomuksen Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2014 Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan perusoikeuskirjalla on keskeinen asema unionissa, ja komissio on sitoutunut varmistamaan sen täysimääräisen ja tehokkaan soveltamisen. ”Perusoikeuksissa kiteytyvät vapaata, avointa ja osallistavaa yhteiskuntaa koskevat arvot, ja meillä kaikilla on vastuu niiden suojelusta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/euroopan-komissio-eun-perusoikeuskirja-takaa-perusoikeuksille-keskeisen-aseman-eun-politiikassa/
4.7.2014 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan tulkinta – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamista koskevan unionin yleisen oikeusperiaatteen välitön oikeusvaikutus

Tullivelan kantaminen – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate – Oikeus tulla kuulluksi – Tilanne, jossa tulliviranomaiset eivät kuulleet tullien kantamista koskevan päätöksen adressaattia ennen kyseisen päätöksen tekemistä vaan sitä seuranneessa oikaisumenettelyvaiheessa – Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen – Puolustautumisoikeuksien kunnioittamatta jättämisestä aiheutuvien oikeudellisten seurausten määrittäminen Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) tiedustelee 22.2.2013 tekemillään päätöksillä, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-unionin-perusoikeuskirjan-41-artiklan-1-kohdan-tulkinta-puolustautumisoikeuksien-kunnioittamista-koskevan-unionin-yleisen-oikeusperiaatteen-valiton-oike/
14.4.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komisssio: Perusoikeuskirjaan vedotaan EU:ssa yhä useammin

Euroopan komissio on tänään antanut neljännen vuotuisen kertomuksensa Euroopan unionin perusoikeuskirjasta Kertomuksen mukaan EU:n perusoikeuskirjan merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä Euroopan unionin tuomioistuin soveltaa perusoikeuskirjaa yhä useammin tuomioissaan. Toisaalta kansalliset tuomarit ovat entistä paremmin selvillä perusoikeuskirjan vaikutuksista ja pyytävät usein opastusta unionin tuomioistuimelta. Komissio on aktiivisesti edistänyt perusoikeuskirjan soveltamista ja puolustanut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/euroopan-komisssio-perusoikeuskirjaan-vedotaan-eussa-yha-useammin/