Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.10.2022 Oikeusuutiset

Seminaari rikosprosessin kehittämisestä ihmiskaupparikoksissa 28.10.2022

Oikeusministeriö ja Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjestävät kahteen tutkimushankkeeseen liittyvän seminaarin, jonka tarkoituksena on arvioida, miten ihmiskaupan, parituksen ja seksikaupan kohteen hyväksikäyttöä saataisiin rikos- ja rikosprosessioikeudellisesti paremmin tunnistettua ja torjuttua. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on laadittu kaksi selvitystä, joista toinen liittyy ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevaan soveltamiskäytäntöönLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/seminaari-rikosprosessin-kehittamisesta-ihmiskaupparikoksissa-28-10-2022/
8.3.2022 Oikeusuutiset

Tutkimus: Ihmiskauppasäännösten soveltamisessa on haasteita ja soveltamiskäytäntö on epäyhtenäistä läpi rikosprosessin

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on selvittänyt ihmiskaupparikoksen ja sen lähirikosten soveltamiskäytäntöä. 4. maaliskuuta julkaistun tutkimuksen mukaan ihmiskauppaa koskevan rikoksen luonteen ymmärtämisessä sekä sitä koskevan lainsäädännön tarkoituksen ja sisällön hahmottamisessa on vielä parantamisen varaa. Tutkimuksessa havaittiin myös muun muassa, että työperäistä ihmiskauppaa ei aina osata tutkia talousrikoksena, minkä seurauksena oikeushenkilö ei useinkaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/tutkimus-ihmiskauppasaannosten-soveltamisessa-on-haasteita-ja-soveltamiskaytanto-on-epayhtenaista-lapi-rikosprosessin/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Ihmiskauppaa tutkineen hankkeen tulosten julkistamisseminaari 4.3.2022

Ihmiskauppaan ja sen lähirikoksiin perehtynyt tutkimushanke esittelee tutkimustuloksensa ja toimenpidesuosituksensa päätösseminaarissa perjantaina 4.3.2022. Ihmiskauppaa ja sen lähirikosten soveltamiskäytäntöä käsittelevä laaja VN Teas-tutkimushanke on saatettu päätökseen. Tulokset esitellään päätösseminaarissa, joka järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa perjantaina 4.3.2022 klo 9.30­–13.00. Professori Sakari Melanderin johtama tutkimusryhmä on syventynyt alitutkittuun aiheeseen, sillä Suomessa ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/ihmiskauppaa-tutkineen-hankkeen-tulosten-julkistamisseminaari-4-3-2022/
2.11.2014 Oikeusuutiset

Paritustuomio muuttui ihmiskaupaksi KKOssa, vankilasta jo vapautuneen rangaistusta ei korotettu

KKO:2014:80 Ihmiskauppa – Törkeä ihmiskauppa Seksuaalirikos – Paritus – Törkeä paritus Kysymys siitä, täyttikö A:n syyksi luettu menettely ihmiskaupan vai parituksen tunnusmerkistön, ja erityisesti siitä, oliko A ottanut asianomistaja X:n valtaansa tai värvännyt X:n tarkoituksin saattaa hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Kysymys myös rikoksen törkeysarvioinnista. KKO:2014:80

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/paritustuomio-muuttui-ihmiskaupaksi-kkossa-vankilasta-jo-vapautuneen-rangaistusta-ei-korotettu/
23.9.2014 Oikeusuutiset

Vähemmistövaltuutettu: Ihmiskaupparaportti: Seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan ei puututa

Prostituutiossa ja muussa seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan puututaan Suomessa heikosti. Tämä käy ilmi Kansallisen ihmiskaupparaportoijan toisesta laajasta tutkimusraportista, joka luovutettiin eduskunnalle 10.9 Kertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan ja haasteisiin sen tunnistamisessa rikosprosessissa. Kansallinen ihmiskaupparaportoija toteaa keräämänsä laajan (paritus- ja ihmiskauppajutut 2009-kesä 2013) esitutkinta- ja tuomioistuinaineiston perusteella, että seksuaaliseen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/vahemmistovaltuutettu-ihmiskaupparaportti-seksikaupassa-tapahtuvaan-ihmiskauppaan-ei-puututa/
29.4.2022 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin tehostamisesta

Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyn nopeuttaminen a) Esitutkinnan toimittamista sekä syyteharkintaa ja syytteen nostamista kiireellisesti koskevat ehdotukset sekä pääkäsittelyn pitämistä määräajassa koskeva ehdotus asianomistajan ollessa alle 18-vuotias (ETL 3:11, ROL 1:8a ja ROL 5:13) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää ehdotusta kannatettavana. Tällä hetkellä nimenomaan lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittelyssä on viiveitä ja esimerkiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lausunto-rikosprosessin-tehostamisesta/
29.9.2020 Lausunnot

Lausunto seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Työryhmämietintö VN/1984/2019 Suomen Asianajajaliitolle (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on varattu mahdollisuus esittää lausuntonsa otsikkoasiassa. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmämietinnöstä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Vapaaehtoisuuden puutteeseen perustuva sääntely Mitä mieltä olette ehdotuksesta säätää raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten keskeiseksi tunnusmerkistötekijäksi vapaaehtoisuuden puute ehdotuksen mukaisesti? Asianajajaliitto katsoo, että vapaaehtoisuuden (suostumuksen) puute tulee jo…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/lausunto-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistuksesta/
28.3.2017 Oikeusuutiset

Latvialainen tuomio käsitti saman teon kuin paritussyyte Suomessa, ne bis in idem

RHO:2017:1 Ne bis in idem, hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä, oikeudenkäynnin kesto, menettämisseuraamus Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta parituksesta ja B:lle avunannosta paritukseen. Syytteen mukaan A oli hankkiakseen taloudellista hyötyä muun muassa järjestänyt huoneistoja korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä varten useilla paikkakunnilla Suomessa. Toiminta oli tuottanut asiakkailta perittynä maksuina rikoshyötyä yhteensä 1 185 975…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/latvialainen-tuomio-kasitti-saman-teon-kuin-paritussyyte-suomessa-ne-bis-in-idem/
15.12.2015 Oikeusuutiset

OM: Todistelua tuomioistuimissa oikeudenkäynnissä koskevat säännökset uudistuvat ensi vuoden alusta

Uutta on, että eräissä vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys voidaan salata. Todistajanvalasta luovutaan ja jatkossa kaikkia todistajia kuullaan vakuutuksen nojalla Anonyymi todistaminen mahdolliseksi Uusien säännösten mukaan tuomioistuin voi myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 8 vuotta vankeutta ja jos henkilöllisyyden salaaminen on välttämätöntä todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/om-todistelua-tuomioistuimissa-oikeudenkaynnissa-koskevat-saannokset-uudistuvat-ensi-vuoden-alusta/
11.6.2015 Oikeusuutiset

OM: Anonyymi todistaminen mahdolliseksi vuoden 2016 alusta

Todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistuvat vuoden 2016 alusta. Uutta on muun muassa, että eräissä vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys voidaan salata Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset perjantaina 12. kesäkuuta tulemaan voimaan 1.1.2016. Uusien säännösten mukaan tuomioistuin voi jatkossa myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 8 vuotta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/om-anonyymi-todistaminen-mahdolliseksi-vuoden-2016-alusta/