Generic filters
Exact matches only
27.8.2019 Oikeusuutiset

KHO: Kaupunki ei ollut velvollinen järjestämään henkilökohtaista apua vammaisen vaatimalla tavalla

KHO:2019:104 Vammaispalvelu – Henkilökohtaisen avun järjestäminen – Työnantajamalli – Palveluseteli – Edellytykset toimia työnantajana – Kaupungin järjestämä apu A oli vuonna 1991 tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena neliraajahalvaantunut, ja hän tarvitsi yksin asuvana apua siirtymisissä, ruuan valmistuksessa, pukeutumisessa, peseytymisessä, rakon ja suolen toiminnoissa, kulkemisessa kodin ulkopuolella sekä harrastetoiminnoissa ja asioiden hoitamisessa. Kaupunki…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-kaupunki-ei-ollut-velvollinen-jarjestamaan-vammaiselle-henkilokohtaista-apua-vammaisen-vaatimalla-tavalla/
8.3.2016 Oikeusuutiset

Yrittäjällä oikeus valittaa kun kunta poisti yrityksen palveluseteliyritysten luettelosta

KHO:2016:23 Palveluseteliyrittäjä ‒ Palvelutuottajaluettelosta poistaminen ‒ Valituskelpoisuus ‒ Valitusoikeus ‒ Kunnallisvalitus ‒ Hallintovalitus Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen viranhaltija oli tehnyt päätöksen, jolla hän oli poistanut X:n yrityksen kaupungin palveluseteliyrittäjien palvelutuottajaluettelosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi X:n oikaisuvaatimuksen viranhaltijan päätöksestä. Hallinto-oikeus poisti X:lle annetun muutoksenhakuohjauksen ja jätti X:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden perustelujen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/yrittajalla-oikeus-valittaa-kun-kunta-poisti-yrityksen-palveluseteliyritysten-luettelosta/