Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
26.1.2022 Oikeusuutiset

Ihmiskaupasta ehdotonta vankeutta KKO:ssa: thaimaalaiset marjanpoimijat joutuivat pakkotyöhön ihmisarvoa loukkaaviin oloihin

KKO:2022:2 Ihmiskauppa – Rikosten yhtyminen – Rikoksen yksiköinti – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta A oli erehdyttämällä asianomistajia majoitusolosuhteista ja ansaintamahdollisuuksista Suomessa värvännyt heidät Thaimaasta Suomeen sekä kuljettanut, vastaanottanut ja majoittanut heidät käyttäen hyväkseen 26 asianomistajan A:sta ja majoitusleirin henkilökunnasta riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa heidän saattamisekseen marjojen ja sienten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/ihmiskaupasta-ehdotonta-vankeutta-kkossa-thaimaalaiset-marjanpoimijat-joutuivat-pakkotyohon-ihmisarvoa-loukkaaviin-oloihin/
31.8.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kv yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Dnro 43/2018 Lausuntopyyntönne: HEL7M1371-2, 21.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN KAHDEKSANNEKSI MÄÄRÄAIKAISRAPORTIKSI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN (CEDAW) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen kahdeksannesta määräaikaisraportista kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta. Suomen Asianajajaliitto pitää Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017–2019[1] laatimista ja hyväksymistä merkittävänä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-luonnoksesta-suomen-8-maaraaikaisraportiksi-kaikkinaisen-naisten-syrjinnan-poistamista-koskevan-kv-yleissopimuksen-cedaw-taytantoonpanosta/
25.11.2013 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi ihmiskaupan ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän rajanvetoa

THO:2013:8 Ihmiskauppa – Pakkotyö Kiskonnantapainen työsyrjintä A:n ja B:n syyksi oli käräjäoikeudessa luettu ihmiskaupparikoksia, koska he olivat muun muassa käyttämällä hyväksi D:n, E:n, F:n, G:n, I:n, J:n, K:n ja L:n riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa ottaneet D:n, E:n, F:n, G:n, I:n, J:n, K:n ja L:n valtaansa ja pitäneet heitä työssä,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/hovioikeus-arvioi-ihmiskaupan-ja-kiskonnantapaisen-tyosyrjinnan-rajanvetoa/
5.3.2013 Oikeusuutiset

EIT:lta opas EIS 4 artiklan oikeuskäytännöstä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut oppaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 4 artiklan soveltamiskäytännöstä. EIS 4 artiklassa kielletään orjus ja pakkotyö. Nimikkeiden vakavuudesta ja kenties nopeasti ajateltuna poikkeuksellisuudesta huolimatta artiklan soveltamisala on varsin laaja. Opas oikeuskäytännöstä löytyy täältä: Guide on Article 4 : Prohibition of slavery and forced labour

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/eitlta-opas-eis-4-artiklan-oikeuskaytannosta/
23.2.2022 Oikeusuutiset

Oikeudenmukainen ja kestävä talous: Komissio edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista globaaleissa arvoketjuissa

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Ehdotuksella pyritään edistämään yritysten kestävää ja vastuullista toimintaa globaaleissa arvoketjuissa. Yrityksillä on keskeinen rooli kestävien talouksien ja yhteiskuntien rakentamisessa. Niitä vaaditaan tunnistamaan niiden toiminnasta aiheutuvat kielteiset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja tarvittaessa ehkäisemään tai eliminoimaan ne taikka hillitsemään niitä.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/oikeudenmukainen-ja-kestava-talous-komissio-edellyttaa-yrityksilta-ihmisoikeuksien-ja-ympariston-kunnioittamista-globaaleissa-arvoketjuissa/
13.1.2022 Lausunnot

Lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavutta koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle   Lausuntopyyntönne VN/4063/2021 Suomen Asianajajaliiton lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta (OM:n julkaisuja 2021:29) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta. Asianajajaliitto pitää tärkeänä sitä, että pakkoavioliittoihin liittyvän kriminalisoinnin nykytilasta on tehty selvitys. Arviomuistiossa on käsitelty pakkoavioliittojen rangaistavuuden nykytilaa ja muutosvaihtoehtoja monipuolisesti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-avioliittoon-pakottamisen-rangaistavutta-koskevasta-arviomuistiosta/
21.7.2021 Oikeusuutiset

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä lähes tuhat asiakasta

Auttamisjärjestelmän kokonaisasiakasmäärä on 30.6.2021 korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Auttamisjärjestelmän 992 asiakkaasta 770 on mahdollisia ihmiskaupan uhreja ja 222 heidän alaikäisiä lapsiaan. Asiakasmäärät ovat enemmän kuin kolminkertaistuneet viime vuosien aikana. Vuosi sitten palveluiden piirissä oli kesäkuun lopussa 804 henkilöä, 30.6.2019 vastaava luku oli 587, 30.6.2018 se oli 379 ja 30.6.2017 vain…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelmassa-lahes-tuhat-asiakasta/
10.2.2016 Oikeusuutiset

EIT: Vangin pakollinen työskentely eläkeiän saavuttamisen jälkeen ei ole EIS:n vastaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan ensimmäistä kertaa ratkaissut eläkeiän saavuttaneen vangin pakollista työskentelyä koskevan asian. EIT katsoi, että vangin pakollinen työskentely vnakilassa senkin jälkeen, kun hän on savuttanut eläkeiän, ei ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4 artiklan vastaista pakkotyötä. EIT:n lehdistötiedotteesta: In [a] Chamber judgment in the case of Meier v.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/eit-vangin-pakollinen-tyoskentely-elakeian-saavuttamisen-jalkeen-ei-ole-eisn-vastaista/
17.2.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus hylkäsi korvausvaatimuksen luovutusasiassa tapahtuneesta vapaudenmenetyksestä ennenaikaisena

HelHO:2014:14 Syyttömästi pidätetyn korvaus Rikoksentekijän luovuttaminen A oli ollut vapautensa menettäneenä 13.9.2011-15.2.2012 Venäjän federaation etsintäkuulutuksen ja sitä seuranneen virallisen luovutuspyynnön perusteella. A oli vapautettu 15.2.2012, koska luovuttamiseen ei korkeimman oikeuden antaman lausunnon mukaan ollut laillisia perusteita. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n vapaudenmenetysaika ollut kohtuuttoman pitkä ja oliko A:llä oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/hovioikeus-hylkasi-korvausvaatimuksen-luovutusasiassa-tapahtuneesta-vapaudenmenetyksesta-ennenaikaisena/
23.10.2013 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Toimenpidesuosituksia järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseksi

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona suosituksensa järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseen tähtääväksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2014–2019 Toimintasuunnitelmaehdotuksessa esitetään puuttumista esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden varoihin ja tulonlähteisiin. Arvioiden mukaan EU:ssa on lähes 4000 kansainvälistä rikollisjärjestöä. ”Mafian toiminnan aiheuttamia kustannuksia on vaikea arvioida, mutta kustannusten arvioidaan olevan 4-5 prosenttia EU:n BKT:sta”, totesi mietinnön esittelijä Salvatore…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/euroopan-parlamentti-toimenpidesuosituksia-jarjestaytyneen-rikollisuuden-korruption-ja-rahanpesun-kitkemiseksi/