Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.5.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2018: Oikeuslaitos oikeusvaltion ja EU:n arvojen ylläpitäjänä

Euroopan komissio julkaisi eilen EU:n oikeusalan tulostaulun 2018. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja tehokkuudesta Tulostaululla pyritään tukemaan kansallisia viranomaisia niiden parantaessa oikeuslaitostensa tehokkuutta.Vuoden 2018 tulostaulun keskeiset havainnot ovat seuraavat: Oikeuslaitoksen riippumattomuus: Yritysten käsitys oikeuslaitoksen riippumattomuudesta on parantunut tai pysynyt ennallaan noin kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioista, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2018-oikeuslaitos-oikeusvaltion-ja-eun-arvojen-yllapitajana/
13.10.2014 Oikeusuutiset

Suomi mukana Euroopan oikeuslaitosvertailussa

Oikeuslaitosten toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä Cepej-komitea on julkistanut oikeusjärjestelmiä ja niiden toimivuutta koskevan selvityksen. Nyt neljättä kertaa toteutetussa oikeuslaitosvertailussa on tutkittu tuomioistuinlaitosta, syyttäjälaitosta, oikeusapua, ulosottoa, asianajolaitosta sekä mm. vaihtoehtoisia riidanratkaisumalleja. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty sitä, minkälaisia uudistuksia eurooppalaisissa oikeuslaitoksissa on suunnitteilla ja ovatko linjaukset yhteneväisiä. Kyselyyn vastasi Euroopan neuvoston…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/suomi-mukana-euroopan-oikeuslaitosvertailussa/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Budjettiehdotuksen oikeuslaitossäästöt täysin vastuuttomia

Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tapaan järkyttynyt valtiovarainministeriön esittämistä lisäleikkauksista oikeushallintoon. ”Tulee mieleen, eikö valtiovarainministeriössä ymmärretä, että oikeuslaitos on minkä tahansa toimivan demokratian ydintoiminto. Oikeusministeriö oli esittänyt valtiovarainministeriölle 2 miljoonan ja 4 miljoonan euron lisäyksiä tuomioistuinten ja rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan turvaamiseksi, mutta saikin vastaukseksi uuden,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/lakimiesliitto-budjettiehdotuksen-oikeuslaitossaastot-taysin-vastuuttomia/
14.7.2022 Oikeusuutiset

EU:n oikeusvaltiokertomus 2022: Komissio antaa EU-maille kohdennettuja suosituksia

Komissio on eilen 13.7.2022 julkaissut kolmannen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kertomus annetaan tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään korostanut demokraattisten arvojen, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen merkitystä. Siihen sisältyy yleiskatsaus tilanteen kehityksestä koko EU:ssa ja 27 maakohtaista lukua, joissa tarkastellaan kehitystä kussakin EU:n jäsenmaassa heinäkuun 2021 jälkeen. Tämän vuoden kertomus sisältää ensimmäistä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/eun-oikeusvaltiokertomus-2022-komissio-antaa-eu-maille-kohdennettuja-suosituksia/
20.6.2022

Asianajajilla on paljon annettavaa oikeusolojen kehittämisessä – hae luottamustehtäviin

Vaikka oikeuspolitiikka saattaa kuulostaa äkkiseltään abstraktilta, kannattaa juridiikan ammattilaisten olla myös harrastusmielessä kiinnostuneita siitä, mihin suuntaan lainsäädäntö on kehittymässä. Asianajajaliiton jäsenet varmistavat yksilöiden ja yhteisöjen oikeusturvan toteutumisen päivittäin tuomioistuin- ja viranomaisprosesseissa ja tuntevat Suomen oikeuslaitoksen toiminnan käytännön tasolla. Siksi asianajajilla on myös paljon annettavaa myös siihen, miten oikeusturvanäkökulmat huomioidaan lainsäädäntöä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/asianajajilla-on-paljon-annettavaa-oikeusolojen-kehittamisessa-hae-luottamustehtaviin/
11.5.2022 Tiedotteet

Asianajajaliitto palkitsi vuoden 2021 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Palkintosummat myöntää Asianajajaliiton Säätiö. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on jaettu vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 2021 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Katja Hoppu, Asianajajan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/asianajajaliitto-palkitsi-vuoden-2021-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
26.1.2022

Oikeudenhoidon tila ei kauhistelemalla parane

Oikeudenhoidon tilaa Suomessa on helppo kauhistella. Hyvä esimerkki tästä oli eduskunnassa marraskuussa 2021 käyty ajankohtaiskeskustelu oikeusvaltion ja oikeudenhoidon toimintaedellytyksistä. Keskustelun seuraajalle kävi hyvin selväksi, että jokainen poliittinen puolue Suomessa haluaa esimerkiksi nopeammat ja sujuvammat oikeusprosessit. Siksi oikea kysymys kuuluukin, mikä on päättäjien valmius priorisoida oikeusvaltion tulevaisuutta. Vastuu oikeudenhoidon resursseista on…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeudenhoidon-tila-ei-kauhistelemalla-parane/
15.2.2021 Tiedotteet

Asianajajaliiton uudeksi pääsihteeriksi Niko Jakobsson

Suomen Asianajajaliiton hallitus on valinnut Asianajajaliiton uudeksi pääsihteeriksi asianajaja, varatuomari Niko Jakobssonin. Jakobsson aloittaa tehtävässään tänään 15.2.2021. Hän siirtyi Asianajajaliittoon Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakiasiainjohtajan ja kehitysjohtajan tehtävästä.   Jakobsson oli ensimmäinen suomalaisen asianajotoimiston lakiasiainjohtajaksi nimitetty henkilö. Kehitysjohtajana hänen vastuualueisiinsa kuului muun muassa teknologian implementointi, ja hän vastasi merkittävästä osasta Boreniuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/asianajajaliiton-uudeksi-paasihteeriksi-niko-jakobsson/
30.9.2020 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa

Euroopan komissio on tänään julkaissut ensimmäisen EU:n laajuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kaikki jäsenmaat ovat antaneet panoksensa kertomukseen, jossa käsitellään sekä myönteistä että kielteistä kehitystä eri puolilla EU:ta. Siitä käy ilmi, että monissa jäsenmaissa on tiukat oikeusvaltionormit, mutta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu EU:ssa merkittäviä haasteita. Kertomuksessa käsitellään myös kehitystä, joka johtuu jäsenmaiden koronaviruskriisin vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/oikeusvaltioperiaate-ensimmainen-vuosikertomus-oikeusvaltiotilanteesta-euroopan-unionissa/
19.8.2020

Oikeusvaltion hyvinvoinnista kannattaa huolehtia

Oikeudenkäyntien viivästyminen on ollut viime vuosina paljon esillä. Oikeudenkäyntejä hoitavat asianajajat joutuvat päivittäin todistamaan vanhan sanonnan “Justice delayed is justice denied” paikkansapitävyyttä. Asianajaja on oikeuden loppukäyttäjää lähinnä olevana oikeudenhoidon ammattilaisena myös se taho, joka joutuu kertomaan asiakkaalleen huonot uutiset oikeudenhoidon tilasta. Ongelmaan ei tunnu löytyvän ratkaisua. Kokemamme poikkeuksellinen vuosi ei…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeusvaltion-hyvinvoinnista-kannattaa-huolehtia/