Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.9.2023 Oikeusuutiset

Emeritusprofessori Kaarlo Tuori julkaisee asianajaja Matti Wuoren elämäkerran, jossa pääosassa Matin jutut

Matti Wuori oli 1900-luvun lopun merkittävin suomalainen ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin keskittynyt asianajaja. Päätyönsä ohella hän toimi muun muassa kansainvälisen Greenpeacen puheenjohtajana ja sitoutumattomana europarlamentaarikkona vihreiden ryhmässä. Asianajajana hän päätyi lukuisia kertoja julkisuuteen tapauksissa, joissa oli yleensä kyse nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksista. Wuoren pitkäaikainen ystävä Kaarlo Tuori on kirjoittanut Wuoren ajamista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/emeritusprofessori-kaarlo-tuori-julkaisee-asianajaja-matti-wuoren-elamakerran-jossa-paaosassa-matin-jutut/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta

Dnro 34/2018   Lausuntopyyntönne: OM 20/021/2017, 18.5.2018   TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMINEN   Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ’Asianajajaliitto’) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.   Asianajajaliitto pitää tuomioistuinviraston perustamista tärkeänä ja hyvänä hankkeena. Lausunnossamme vastaamme tarkemmin esitettyihin kysymyksiin siltä osin kuin Asianajajaliitolla on niistä lausuttavaa.     1.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-tuomioistuinviraston-perustamisesta-2/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeista

Lausuntopalvelu.fi     KYSYMYS: Onko edellä tunnistettu maakaaren kehittämisen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset? VASTAUS: Ei Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) katsoo ensinnäkin, että maakaaren säätämisen jälkeen kiinteistöjen omistamisen ja vaihdannan ympärille on käytännössä kehittynyt kokonaan uusi toimiala, kiinteistösijoitustoiminta. Muiden kuin yksityishenkilöiden ja asunto-osakeyhtiöiden asumistarkoitukseen omistamien kiinteistöjen osalta kiinteistöjen käyttö ja omistus ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-maakaaren-muutostarpeista/
28.9.2021 Tiedotteet

Toni Malminen valittu Defensor Legisin päätoimittajaksi

Defensor Legisin uutena päätoimittajana aloittaa Toni Malminen 1.10.2021. Malminen on opiskellut oikeustiedettä Helsingin (OTK 2003, OTL 2004 ja OTT 2016), Yalen (LL.M. 2007), Harvardin ja Tukholman yliopistoissa sekä Oikeushistorian ja oikeusteorian Max Planck -instituutissa Frankfurtissa. Hän harjoittaa kilpailuoikeutta Hannes Snellman Asianajotoimistossa, ja on ollut mukana useissa viime vuosien suurimmissa suomalaisissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/toni-malminen-valittu-defensor-legisin-paatoimittajaksi/
14.11.2018

Puolustamme perusoikeuksia

Puolustamme perusoikeuksia Asianajajaliitto edistää perusoikeuksien toteutumista. Oikeuspoliittisen työmme lähtökohtana on jokaisen yksilön oikeusturvan toteutuminen, sillä ilman toimivaa ja kattavaa oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Vaikuttamistyömme keskeisenä tarkoituksena on turvata kaikille oikeuden saatavuus.   Asianajajakunta haluaa työllään varmistaa, että jokaisella on kaikissa olosuhteissa todellinen mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi ja ratkaistuksi. Tavoittelemme yhdenvertaista…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/puolustamme-perusoikeuksia/
24.10.2016 Lausunnot

Lausunto Haagin yleissopimuksesta tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Dnro 52/2016 Lausuntopyyntönne: OM 1/851/2016, 28.9.2016 HAAGIN YLEISSOPIMUS TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA Oikeusministeriö on pyytänyt 28.9.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) lausuntoa Haagin yleissopimuksesta tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Lausuntonaan Asianajaliitto esittää seuraavaa: 1. Lausunnon kohteena oleva aineisto Lausuntopyynnön kohteena oleva…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/lausunto-haagin-yleissopimuksesta-tuomioiden-tunnustamisesta-ja-taytantoonpanosta-siviili-ja-kauppaoikeuden-alalla/
20.5.2016 Lausunnot

Lausunto avustajadirektiivin 2013/48/EU täytäntöönpanosta

Dnro 25/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/41/2016, 18.4.2016 AVUSTAJADIREKTIIVIN 2013/48/EU TÄYTÄNTÖÖNPANO Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.4.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asianajajaliitto lausuu luonnoksen johdosta seuraavaa.   1. Yleistä Lausuntopyyntö on päivätty 18.4.2016 ja siihen on pyydetty lausuntoa 11.5.2016…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/lausunto-avustajadirektiivin-2013-48-eu-taytantoonpanosta/