Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.12.2019 Oikeusuutiset

Hallintolainkäytössä saa esittää vastaselitysvaiheessa uuden oikeusperusteen aiemmin esitetylle vaatimukselle

KHO:2019:158 Oikeudenkäyntimenettely – Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Laboratoriopalvelut – Näytteen analysointi – Jura novit curia – Uusi valitusperuste A Oy, jolla oli yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukainen lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ylläpiti verkkopalvelua, johon kirjautumalla yksityishenkilön oli mahdollista ostaa haluamansa analyysi veri-…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hallintolainkaytossa-saa-esittaa-vastaselitysvaiheessa-uuden-oikeusperusteen-aiemmin-esitetylle-vaatimukselle/
26.8.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioituimen ennakkoratkaisun pyytämättä jättäminen voi olla oikeudenkäyntivirhe, väylämaksutapauksessa tarvetta sellaisen pyytämiseen ei ollut

KKO:2019:70 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu Euroopan unionin oikeus – Tehokkuusperiaate – Euroopan unionin tuomioistuin – Ennakkoratkaisupyyntö Yhtiöt olivat vaatineet Suomen valtiolta vahingonkorvausta niiltä Euroopan unionin oikeuden vastaisesti perityistä väylämaksuista. Korkein oikeus oli tuomiossaan hylännyt vaatimukset vanhentuneina. Yhtiöt vaativat kantelussaan tuomiota poistettavaksi, koska asiaa ei olisi saanut ratkaista pyytämättä unionin tuomioistuimelta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/eu-tuomioituimen-ennakkoratkaisun-pyytamatta-jattaminen-voi-olla-oikeudenkayntivirhe-vaylamaksutapauksessa-tarvetta-sellaisen-pyytamiseen-ei-ollut/
17.4.2014 Oikeusuutiset

KKO:n ennakkopäätös syytetyn oikeuksien turvaamisesta

KKO:2014:25 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Käräjäoikeus tuomitsi A:n vastoin tämän kiistämistä huumausainerikoksesta ja rattijuopumuksesta seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden tuomion tultua lainvoimaiseksi A vaati hovioikeudessa tuomion poistamista sillä perusteella, ettei hänelle ollut varattu riittävästi aikaa ja edellytyksiä valmistella puolustustaan. A oli saanut haasteen tiedoksi vasta käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/kkon-ennakkopaatos-syytetyn-oikeuksien-turvaamisesta/
17.8.2022 Oikeusuutiset

Määräaika avioeron toisen vaiheen hakemukselle palautettiin kun käräjäoikeus ei ollut ilmoittanut hakijalle milloin harkinta-aika oli alkanut

I-SHO:2022:4 Menetetyn määräajan palauttaminen – Avioero – Perustuslaki – Perusoikeudet Käräjäoikeus ei ollut, lykätessään hakijan avioeroasian harkinta-ajalle, lähettänyt hakijalle ilmoitusta avioeron harkinta-ajan alkamisesta eikä ohjeita siitä, milloin hakija voi aikaisintaan tai viimeistään hakea lopullista avioeroa. Oikeudenkäyntivirheen johdosta hakija ei ollut voinut hakea avioeroa laissa säädetyssä määräajassa. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäymiskaaren…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/maaraaika-avioeron-toisen-vaiheen-hakemukselle-palautettiin-kun-karajaoikeus-ei-ollut-ilmoittanut-hakijalle-milloin-harkinta-aika-oli-alkanut/
22.12.2021 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä tuomarin mahdollisuudesta osallistua pääkäsittelyyn etäyhteydellä

KKO:2021:91 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Tuomari – Videoyhteydellä osallistuminen – Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus toimitti rikosasiassa pääkäsittelyn ja antoi välituomion, jolla se määräsi vastaajien mielentilan tutkittavaksi. Mielentilalausuntojen saavuttua hovioikeus jatkoi pääkäsittelyä, johon yksi kokoonpanon kolmesta jäsenestä osallistui videoyhteyden välityksellä koronakaranteenin takia. Korkein oikeus katsoi, ettei tuomari olisi saanut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Virheellinen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kkolta-kaksi-ennakkopaatosta-tuomarin-mahdollisuudesta-osallistua-paakasittelyyn-etayhteydella/
28.8.2020 Oikeusuutiset

Kun asia palautettiin menettelyvirheen takia käräjäoikeuteen jäi yhden syytekohdan hylkääminen kuitenkin voimaan

VaaHO:2020:5 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Poissaolotuomio – Jutun palauttaminen – Osittainen lainvoima – Reformatio in peius Vastaajaa oli syytetty käräjäoikeudessa rattijuopumuksesta, liikennerikkomuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Vastaaja oli haastettu käräjäoikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että juttu voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta ja tällöin voidaan rangaistukseksi tuomita sakkorangaistus tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Esitutkinnassa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kun-asia-palautettiin-menettelyvirheen-takia-karajaoikeuteen-jai-yhden-syytekohdan-hylkaaminen-kuitenkin-voimaan/
27.8.2019 Oikeusuutiset

Syyteasia palautettiin kun kirjallisen menettelyn käytölle ei ollut ollut edellytyksiä ja käräjäoikeudessa oli tapahtunut menettelyvirhe

KKO:2019:71 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Kirjallinen menettely Käräjäoikeus hylkäsi syytteen kirjallisessa menettelyssä viittaamalla vastaajan esitutkintakertomukseen, johon asianosaiset eivät olleet vedonneet. Syyttäjän valituksen johdosta hovioikeus totesi, että asian käsittelylle kirjallisessa menettelyssä ei ollut ollut edellytyksiä eikä käräjäoikeus olisi saanut ottaa oikeudenkäyntiaineistona huomioon esitutkintakertomusta. Hovioikeus katsoi kuitenkin, että asiassa ei ollut tapahtunut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/syyteasia-palautettiin-kun-kirjallisen-menettelyn-kaytolle-ei-ollut-ollut-edellytyksia-ja-karajaoikeudessa-oli-tapahtunut-menettelyvirhe/
14.11.2017 Oikeusuutiset

Jari Aarnion ylimääräinen muutoksenhaku vapaudenmenetysajan vähentämisestä hylättiin

KKO:2017:79 Ylimääräinen muutoksenhaku Rangaistuksen määrääminen – Vapaudenmenetysajan vähentäminen A oli ollut tutkintavankina häneen kohdistettujen rikosepäilyjen ja sittemmin syytteiden vuoksi rikosasioissa, joiden käsitteleminen tuomioistuimessa oli erotettu kahteen eri oikeudenkäyntiin. Ensin käsitellyssä asiassa hovioikeus oli A:n vankeusrangaistukseen tuomitessaan vähentänyt rangaistuksesta rikoslain 6 luvun 13 §:n 2 momentin nojalla paitsi ajan, jonka A…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/jari-aarnion-ylimaarainen-muutoksenhaku-vapaudenmenetysajan-vahentamisesta-hylattiin/