Generic filters
Exact matches only
16.5.2023 Oikeusuutiset

KKO tuomitsi jatkuvista myymälävarkauksista koventamisperustetta soveltaen neljä kuukautta vankeutta

KKO:2023:32 Varkausrikos – Varkaus – Näpistys – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet A oli anastanut vajaan kuuden kuukauden aikana 40 eri kerralla pääosin saman asianomistajan valintamyymälöistä alkoholia ja tupakkaa kerralla anastetun omaisuuden arvon vaihdellessa hieman alle 10 eurosta 44 euroon. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/kko-tuomitsi-jatkuvista-myymalavarkauksista-koventamisperustetta-soveltaen-nelja-kuukautta-vankeutta/
19.1.2022 Oikeusuutiset

Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä laski 13,6 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2021 kaikkiaan 478 600 rikoslakirikosta, mikä on 64 900 tapausta (11,9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 221 500, mikä on 13,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 33 800, mikä on 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tietoon tulleista rikoksista…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/tietoon-tulleiden-omaisuusrikosten-maara-laski-136-prosenttia/
17.4.2019 Oikeusuutiset

Rikollisuus laskussa, seksuaalirikokset poikkeuksena

Raiskauksia ilmoitettiin 27,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 93 800 rikoslakirikosta, mikä on 2 700 tapausta (2,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2018 tammi-maaliskuussa. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 41 000, mikä on 4,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin 27,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/rikollisuus-laskussa-seksuaalirikokset-poikkeuksena/
29.9.2016 Oikeusuutiset

Kahden myyntikelvottoman hedelmän näpistysyritys ei ollut myyjän työsuhteen purkamis- tai irtisanomisperuste

KKO:2016:62 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen K oli työskennellyt myyjänä Osuuskauppa H:n palveluksessa. K oli kirjannut hävikkituotteiksi kaksi hedelmää mutta ei ollut jättänyt tuotteita työnantajan toimintaohjeiden mukaisesti hävitettäviksi. Hedelmät oli poistumistarkastuksessa löydetty hänen hallustaan. Työnantaja oli purkanut K:n työsopimuksen epärehellisyyden ja toimintaohjeiden vastaisen toiminnan vuoksi. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevin perustein K:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/kahden-myyntikelvottoman-hedelman-napistysyritys-ei-ollut-myyjan-tyosuhteen-purkamis-tai-irtisanomisperuste/
8.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Hallitus peruuttaa sakonmuuntoa koskevan uudistuksen

Hallitus esittää edellisen eduskunnan hyväksymän ja kesäkuussa 2015 vahvistetun sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista koskevan lakimuutoksen peruuttamista. Lain kumoamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään 8.10 Uudistuksen peruuttaminen ja lain kumoaminen johtuvat ensisijassa taloudellisista syistä. Uudistusta on myös arvosteltu eikä sitä ole pidetty kustannuksiinsa nähden riittävän vaikuttavana. Viime kevään kehyspäätöksessä muutoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-hallitus-peruuttaa-sakonmuuntoa-koskevan-uudistuksen/
4.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Laista piittaamattomien sakot muuntokelpoisiksi

Sakon muunto vankeudeksi aiotaan tehdä mahdolliseksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä Tänään eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaan poliisi ei saisi määrätä uutta sakkoa, jos rikkomuksen tehneelle on edeltäneen vuoden aikana jo määrätty vähintään kolme sakkorangaistusta samankaltaisista teoista. Tällöin asia menisi käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Käräjäoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-laista-piittaamattomien-sakot-muuntokelpoisiksi/
10.6.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä väheni edelleen

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 60 700 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin Rikoslakia vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 48 200 ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 000. Lisäksi käräjäoikeudet ratkaisivat 11 500 muuta rikosoikeudellista asiaa. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 73 000 henkilöä. Käräjäoikeuksissa ratkaistut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/tilastokeskus-karajaoikeuksissa-ratkaistujen-rikosasioiden-maara-vaheni-edelleen/
29.5.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista asiaa, mikä on lähes 900 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin Rikoslakia vastaan tehtyjä asioita ratkaistiin 51 400 ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikosasioita 1 100. Käräjäoikeuteen joutui rikosoikeudellisissa asioissa vastaajaksi 76 800 henkilöä. Eniten käräjäoikeuksissa käsiteltiin liikennerikoksia, joita oli 33 prosenttia…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/tilastokeskus-karajaoikeuksissa-ratkaistujen-rikosasioiden-maara-pieneni-hieman/