Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.9.2022 Oikeusuutiset

Ku­lut­ta­ja-asia­mies puut­tui For­tu­min epä­mää­räi­seen ym­pä­ris­tö­mark­ki­noin­tiin: vi­her­pe­sul­la ei pääs­tä “koh­ti puh­taam­paa maa­il­maa”

Kuluttaja-asiamies on arvioinut energiayhtiö Fortumin Äiti Maa -televisiomainosta, jossa luodaan mielikuvaa yrityksen ympäristöystävällisyydestä. Mainoksen luoma kokonaisvaikutelma oli harhaanjohtava, sillä se antoi liian myönteisen ja yksipuolisen kuvan yrityksen ympäristövaikutuksista. Fortumin Äiti Maa -televisiomainoksessa käytetään mm. ilmauksia ”kohti puhtaampaa maailmaa” ja ”puhdas energia ja kierrätys”. Katsojalle luodaan kokonaisvaikutelmaa, jonka mukaan Fortumin toiminnalla…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/kuluttaja-asiamies-puuttui-fortumin-epamaaraiseen-ymparistomarkkinointiin-viherpe/
25.11.2021 Tiedotteet

Uusi Pääkäsittelyssä-podcast kurkistaa oikeuselämän kulisseihin

Miten asianajajat ja muut oikeuselämän vaikuttajat ajattelevat työelämästä ja elämästä? Mikä on asianajajan ja muun juristin ero? Asianajajaliiton tuottama uusi Pääkäsittelyssä-podcast raapaisee oikeudellisia ilmiöitä pintaa syvemmältä ja kurkistaa konkreettisesti kulissien taakse. Ohjelma on tarkoitettu kaikille oikeusalasta kiinnostuneille. Pääkäsittelyssä-podcastista on nyt julkaistu kaksi ensimmäistä jaksoa. Avausjaksossa asianajajoalan perustuksia ravisteleva ja runsaasti…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/uusi-paakasittelyssa-podcast-kurkistaa-oikeuselaman-kulisseihin/
10.11.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiö tuomittiin maksamaan uhkasakko ja asetettiin uusi isompi uhkasakko

Markkinaoikeus: Kuluttaja-asiamies > J.W.-Yhtiöt Oy – kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi  Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee sen 19.6.2012 antamassa päätöksessä numero 224/12 asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi ja korottaa kyseisessä päätöksessä määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 100.000 euroon. 4. Yhtiö on mainostanut Suomilimiitti-luottoa raitiovaunumainoksella 19.11.–2.12.2018 kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/pikavippiyhtio-tuomittiin-maksamaan-uhkasakko-ja-asetettiin-uusi-isompi-uhkasakko/
31.5.2019 Lausunnot

Lausunto kuluttajaluottojen markkinointia koskevasta arviomuistiosta

Dnro 06/2019   Lausuntopyyntönne: VN/2281/2019, 10.4.2019 LAUSUNTO KULUTTAJALUOTTOJEN MARKKINOINTIA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 10.4.2019 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota kuluttajaluottojen markkinoinnista. Lausunnonantajilta toivotaan erityisesti näkemyksiä arviomuistiossa esitetyistä sääntelyvaihtoehdoista.   Suomen Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa.   1 Yleistä Kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu 1.9.2019 voimaan tulevalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lausunto-kuluttajaluottojen-markkinointia-koskevasta-arviomuistiosta/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
10.4.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen alennusmyyntihinnoittelun kieltämisestä

MAO: Kuluttaja-asiamies > L-Fashion Group Oy kuluttajansuojalain vastainen markkinointi – harhaanjohtavuus Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää L-Fashion Group Oy:tä (jäljempänä myös vastaaja) 100.000 euron sakon uhalla kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kulutushyödykkeiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/markkinaoikeus-hylkasi-kuluttaja-asiamiehen-vaatimuksen-alennusmyyntihinnoittelun-kieltamisesta/
7.12.2017 Oikeusuutiset

Asia palautettiin markkinaoikeuteen markkinointiväitteiden todenperäisyyden arviointia varten

KKO:2017:83 Kuluttajansuoja – Markkinoinnin sääntely Elinkeinonharjoittaja oli markkinoinnissaan esittänyt hintalupauksen, jonka mukaan se pyrkii olemaan markkinoiden edullisin vaihtoehto ja sitoutuu hyvittämään tietyin edellytyksin kuluttajalle hinnaneron, mikäli kuluttaja löytää elinkeinonharjoittajalta ostamansa tuotteen halvemmalla muualta. Kuluttaja-asiamies vaati, että elinkeinonharjoittajaa kielletään esittämästä lupauksen muodossa toteennäyttämättömiä väitteitä tuotteidensa hintojen edullisimmuudesta. Korkeimman oikeuden ratkaisussa mainituilla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/asia-palautettiin-markkinaoikeuteen-markkinointivaitteiden-todenperaisyyden-arviointia-varten/
23.5.2017 Oikeusuutiset

Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzan markkinointi loukkasi Dennis Food Factoryn tavaramerkkiä

Markkinaoikeus: Dennis Food Factory Oy ym. > Apetit Ruoka Oy Tavaramerkki – tavaramerkki loukkaus – sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa 20. Kuten edellä on todettu, vertailtavat merkit kattavat samankaltaisia tavaroita. Merkit ovat myös ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia sekä merkityssisällöltään vähäisemmässä määrin samankaltaisia. Kysymyksessä olevia tavaroita saatetaan joissakin tilanteissa ostaa lausumalla merkki. Markkinaoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/apetit-ruoka-oyn-pakastepizzan-markkinointi-loukkasi-dennis-food-factoryn-tavaramerkkia/
10.12.2016 Oikeusuutiset

Markkinointirikoksesta liiketoimintakielto ja 1,5 miljoonan euron hyötykonfiskaatio

KKO:2016:85 Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen Liiketoimintakielto Markkinointirikos A oli osakeyhtiön määräysvaltaa käyttäneenä omistajana, toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä syyllistynyt markkinointirikokseen antamalla yhtiön nimissä sen myyjähenkilöstön välityksellä lukuisten yritysten edustajille harhaanjohtavia tietoja siitä, miten yhtiön ammattimaisesti markkinoimasta yritystietopalvelusta yrityksiltä perittävät maksut määräytyivät. Hovioikeus oli tuominnut A:n 5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kysymys A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/markkinointirikoksesta-liiketoimintakielto-ja-15-miljoonan-euron-hyotykonfiskaatio/
5.1.2016 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus kielsi Elisaa kutsumasta kilpailijoiden liittymiä typeriksi

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa – vertaileva markkinointi Markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä jatkamasta tai uudistamasta matkapuhelin- tai -mobiililaajakaistaliittymien markkinointia, jossa käytetään sen kilpailijaa taikka tämän tuotetta väheksyvää tai halventavaa ilmaisua ”ei typerää datakattoa”, ”ilman typerää datakattoa”, ”ei koskaan typerää datakattoa”, ”kuinka typerä on liittymä, jossa on datakatto” tai näihin rinnastettavaa ilmaisua. MAO:895/15

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/markkinaoikeus-kielsi-elisaa-kutsumasta-kilpailijoiden-liittymia-typeriksi/