Generic filters
Exact matches only
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeita koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-31   Lausuntopyyntönne: VN/27926/2021, 5.6.2023 LAUSUNTO MAAKAAREN MUUTOSTARPEITA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä   1. Voitte tässä lausua yleisesti työryhmän mietinnöstä ja muutosehdotuksista:   Asianajajaliitto pitää kannatettavana vuonna 1997 voimaan tulleen maakaaren osittaisuudistusta vastaamaan paremmin nykyolosuhteita ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-maakaaren-muutostarpeita-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
13.12.2022 Oikeusuutiset

Perustevalituksella voitiin kyseenalaistaa se, oliko kunnan laskuttama maksu julkisoikeudellinen jätemaksu

KHO:2022:141 Jätemaksu – Maksun peruste – Taksa – Julkisoikeudellinen saatava – Maksun ulosottokelpoisuus – Laskusaatava – Perustevalitus Kuntien jätehuoltoviranomaisena toimiva lautakunta oli määrännyt, että lautakunnan toiminta-alueelta jätteitä vuonna 2018 vastaanottaneen A Oy:n oli jätteen haltijana maksettava jätelaissa tarkoitettuna jätemaksuna lasku, joka koostui jätehuoltoviranomaisen toimintakuluista mainitun vuoden ajalta. Lasku viivästyskorkoineen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/pwerustevalituksella-voitiin-kyseenalaistaa-se-oliko-kunnan-laskuttama-maksu-julkisoikeudellinen-jatemaksu/
17.2.2022 Oikeusuutiset

Kunta sai periä erhemaksun kun liikuntatiloista tuli vuodessa kolmas aiheeton paloilmoitus

KHO:2022:21 Pelastustoiminta – Paloilmoittimet – Toistuvat erheelliset ilmoitukset – Maksu – Taksapäätös – Suhteellisuusperiaate – Yhtenäinen soveltamiskäytäntö Urheiluhallin paloilmoittimet olivat aiheuttaneet kolme paloilmoitusta 12 kuukauden aikana. Asiassa oli ratkaistavana A:n valituksesta, oliko kyseessä pelastuslain 96 §:ssä tarkoitettu paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta, josta pelastuslaitos oli voinut periä pelastustoimen hyväksymän taksan mukaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/63885/
2.2.2022 Oikeusuutiset

Eduskunnalle vielä tällä vaalikaudella annettavien lakiesitysten lista julkaistu

Valtioneuvosto on hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman alkaneelle vuodelle. Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella. Hallituksen on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle 166 hallituksen esitystä ja 8 selontekoa. Samalla hyväksyttiin alustavasti syysistuntokauden 2022 suunnitelma. Syysistuntokaudella oikeusministeri esittää eduskunanlle myös oikeudenhoidon selonteon Tässä otteita suunnitelmasta: Kevätistuntokaudelle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/eduskunnalle-viela-talla-vaalikaudella-annettavien-lakiesitysten-lista-julkaistu/
25.1.2021

Oikeusapupalkkiot pahasti jäljessä

Yksityiselle avustajalle julkisena oikeusapuna annetusta asianajosta on vuodesta 2014 maksettu palkkiona 110 euroa tunnilta. Sama palkkio maksetaan myös puolustajaksi tai asianomistajan avustajaksi määrätylle asianajajalle. Palkkio on jäänyt pahasti jälkeen. Ero tavanomaisiin asianajopalkkioihin vastaavista tehtävistä lienee jo yli 100 % ainakin pääkaupunkiseudulla. Itsemaksavilta asiakkailta ja heidän vakuutusyhtiöiltään veloitetaan siis vastaavista toimenpiteistä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeusapupalkkiot-pahasti-jaljessa/
11.11.2020 Oikeusuutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun suuruudessa ei voitu ottaa huomioon väitöskirjatyötä varten myönnettyjä apurahoja

KHO: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu – Kunnallinen maksu – Kotipalvelu – Huomioon otettavat tulot – Opintojen johdosta suoritettava apuraha – Väitöskirjaa varten myönnetty apuraha  Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, kuinka A:n vuonna 2017 saamat tulot oli tullut ottaa huomioon määrättäessä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävää maksua X:n kaupungissa. Asiassa saadun selvityksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksun-suuruudessa-ei-voitu-ottaa-huomioon-vaitoskirjatyota-varten-myonnettyja-apurahoja/
20.9.2018 Lausunnot

Lausunto kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 65/2018 Lausuntopyyntönne: VM009:00/2018, 27.8.2018 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISTEN VERORIITOJEN RATKAISUMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Taustaa Uudella lailla kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä on tarkoitus saattaa voimaan veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan Unionissa annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 (“Direktiivi”). Asianajajaliitto pitää lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisumenettelya-koskevaksi-lainsaadannoksi/
26.4.2018 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 2/2018: Euroopan kuluttajakeskuksen asiantuntijakirjoitus: Lentojen viivästykset kuluttajien riesana – auttavia tahoja kuitenkin riittää

Lentojen viivästykset ovat lentomatkustamisen kestoaihe. Pelkästään meille Euroopan kuluttajakeskukseen vuoden 2017 alun jälkeen saapuneista lentoja koskevista valituksista 65 % koskee viivästyksiä Kuluvan kevään aikana erityisesti suomalaiset valmismatkalaiset ovat mediassa saaneet runsaasti palstatilaa lomalentojensa viivästysten vuoksi. Kuka auttaisi lomalaista, kun lento peruuntuu tai lähtö viivästyy, lapset hermostuvat odotteluun ja tiedonkulku on…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kuluttaja-asiamiehen-uutiskirje-2-2018-euroopan-kuluttajakeskuksen-asiantuntijakirjoitus-lentojen-viivastykset-kuluttajien-riesana-auttavia-tahoja-kuitenkin-riittaa/
20.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 29/2017 Lausuntopyyntönne: VM037:00/2016, 24.04.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE MAAKUNTAUUDISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA SEKÄ VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Kyseessä on hyvin laaja uudistus, jota on valmisteltu kireällä aikataululla. Uudistuksella tulee toteutuessaan olemaan laajalti vaikutuksia muun muassa viranomaisten toimintaan ja toiminnan organisointiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-he-luonnoksesta-maakuntauudistuksen-taytantoonpanoa-seka-valtion-lupa-ohjaus-ja-valvontatehtavien-uudelleenorganisointia-koskevaksi-lainsaadannoksi/
3.12.2014 Oikeusuutiset

Kunnallinen pysäköinninvalvonta mahdollista yksityisellä tontilla vain omistajan pyynnöstä

KHO:2014:175 Pysäköintivirhemaksu – Kunnallinen pysäköinninvalvonta – Jalkakäytävä – Yksityisalue – Kiinteistön omistajan valtuutus Tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan jalkakäytävän välissä oli jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue, joka kuului kyseiseen tonttiin ja oli kiinteistön omistajan omistuksessa. Alue ei ollut katualueeseen kuuluvaa jalkakäytävää. Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kunnallinen-pysakoinninvalvonta-mahdollista-yksityisella-tontilla-vain-omistajan-pyynnosta/