Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.2.2020 Tiedotteet

Advokaatti: Korkein hallinto-oikeus muuttui valituslupatuomioistuimeksi

Korkein hallinto-oikeus on suomalaisille melko tuntematon, vaikka se ratkaisee ihmisläheisiä asioita, jotka liittyvät vaikkapa sosiaalitukiin, tonttikiistoihin tai verotukseen.  KHO:sta tuli vuoden alussa valituslupatuomioistuin. Valitusluvan myöntäminen käsitellään kolmen tuomarin voimin, ja vain valitusluvan saaneet asiat täysimittaisella viiden tuomarin kokoonpanolla. Päätös voidaan perustella esittämällä pelkästään sovelletut lainkohdat ilman laajoja perusteluita. KHO:n presidentti…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/advokaatti-korkein-hallinto-oikeus-muuttui-valituslupatuomioistuimeksi/
26.9.2019 Oikeusuutiset

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut osan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut ensimmäiset päätökset valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vaalien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakeutuneiden henkilöiden äänioikeutta. Yksi päätöksistä on julkaistu vuosikirjapäätöksenä. Tänään antamallaan vuosikirjapäätöksellä korkein hallinto-oikeus kumosi saamelaiskäräjien hallituksen valittajaa koskevan päätöksen ja määräsi, että valittaja oli merkittävä saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloon äänioikeutettuna. Saamelaiskäräjien hallituksen 27.8.2019 tekemistä päätöksistä on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/korkein-hallinto-oikeus-on-ratkaissut-osan-saamelaiskarajien-vaaliluetteloon-kohdistuneista-valituksista/
3.5.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Högsta förvaltningsdomstolenin ennakkoratkaisupyynnöstä (korkein hallinto-oikeus, Ruotsi)

Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 46 artiklan 2 kohta – 47 artiklan 1 kohdan d alakohta – 50 artikla – Takuueläke – Eläkeoikeuksien laskeminen – Laskentaperuste – Pro rata ‑laskenta – Teoreettinen määrä Käsiteltävänä oleva Högsta förvaltningsdomstolenin (korkein hallinto-oikeus, Ruotsi) 23.3.2016 esittämä ja unionin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-hogsta-forvaltningsdomstolenin-ennakkoratkaisupyynnosta-korkein-hallinto-oikeus-ruotsi/
25.6.2013 Oikeusuutiset

Ruotsin korkein hallinto-oikeus antoi tuomion tuomitun luovuttamisen jälkeisestä ehdonalaisesta vapauttamisesta

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen) on antanut ratkaisun, jossa oli kyse Ruotsin kansalaisen Suomessa tuomitun vankeusrangaistuksen seurauksena tapahtuneen luovuttamisen jälkeisestä ehdonalaisesta vapautumisesta. Suomessa rikosoikeudellisesti ensikertalainen pääsee ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan puolet tuomitusta vankeusrangaistuksesta. Ruotsissa pääsääntö on 2/3 vankeusrangaistuksen suorittaminen. Vertailtuaan luovuttamislakien sisältöä ja esitöitä, sekä käytyään läpi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/ruotsin-korkein-hallinto-oikeus-antoi-tuomion-tuomitun-luovuttamisen-jalkeisesta-ehdonalaisesta-vapauttamisesta/
25.11.2022 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeus: Poliisin on annettava asianajajalle päämiehensä pahoinpitelyä kuvaava valvontakameratallenne – mahdollisuus katsoa poliisilaitoksella ei riitä

Helsingin hallinto-oikeus 23.11.2022 H6769/2022, Dnro 25187/03.04.04.04.01/2021 Asianajaja oli pyytänyt päämiehensä puolesta saada käyttöönsä rikosasian esitutkintapöytäkirjan liitteenä olevan valvontakameran DVD-videotallenteen. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tutkintasihteeri on vastannut sähköpostitse, ettei poliisilaitos lähetä videotallenteita ja että ne voi käydä katsomassa poliisilaitoksella erikseen sovittuna aikana. Avustaja on pyytänyt asiasta valituskelpoisen päätöksen. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on valituksenalaisella päätöksellään…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/helsingin-hallinto-oikeus-poliisin-on-annettava-asianajajalle-paamiehensa-pahoinpitelya-kuvaava-valvontakameratallenne-mahdollisuus-katsoa-poliisilaitoksella-ei-riita/
28.10.2022 Oikeusuutiset

Huostaanottoasiassa alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tehneen viranomaisen toimialue oli

KHO:2022:123 Huostaanottohakemus – Toimivaltainen lastensuojeluviranomainen – Alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus Asiassa oli kysymys alueellisesti toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisestä tahdonvastaista huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa hakemusasiassa. Korkein hallinto-oikeus totesi, että alueellisesti toimivaltaiseksi hallinto-oikeudeksi oli katsottava se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tehneen viranomaisen toimialue oli. Lapsen olosuhteissa Essoten lastensuojelu oli voinut tehdä huostaanottohakemuksen Itä-Suomen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/huostaanottoasiassa-alueellisesti-toimivaltainen-hallinto-oikeus-on-se-jonka-tuomiopiirissa-hakemuksen-tehneen-viranomaisen-toimialue-oli/
14.9.2022 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus oli äänestänyt virheellisesti, lopputulos jäi epäselväksi

KHO:2022:111 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Hallinto-oikeuden päätös – Äänestys – Ratkaistavat kysymykset – Enemmistö – Lopputulos – Selkeyden vaatimus Asiassa oli otettava kantaa siihen, oliko ulkomaalaisasiaa koskenut hallinto-oikeuden päätös äänestyslausunnot huomioon ottaen syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä ja vastasiko päätöksen lopputulos kokoonpanon jäsenten enemmistön kantaa. Päätös oli tehty kolmen jäsenen kokoonpanossa.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/hallinto-oikeus-oli-aanestanyt-virheellisesti-lopputulos-jai-epaselvaksi/
17.12.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeus: Rikoksesta epäiltyjen nimitiedot voidaan antaa

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamalla päätöksellä kumonnut keskusrikospoliisin päätöksen asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa. Toimittaja on pyytänyt saada rikoksesta epäiltyjen nimet rikollisjärjestö United Brotherhoodia koskevien esitutkintapöytäkirjojen osalta. Keskusrikospoliisi ei ole 15.6.2020 tekemällä päätöksellään luovuttanut valittajalle nimitietoja niistä henkilöistä, joiden poliisi on epäillyt kuuluvan rikollisjärjestöön. Keskusrikospoliisi on perustellut päätöstään yksityisyyden suojaa koskevalla julkisuuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/helsingin-hallinto-oikeus-rikoksesta-epailtyjen-nimitiedot-voidaan-antaa/
29.1.2019 Oikeusuutiset

Kun hallinto-oikeus valitusta käsitellessään laskee kuntavaalien äänet, kyse ei ole katselmuksesta vaan tuomioistuimen salaisesta neuvottelusta

KHO:2019:12 Kuntavaalit – Vaalivalitus – Menettely hallinto-oikeudessa – Äänestyslippujen tarkastaminen tuomioistuimessa – Katselmus – Neuvottelusalaisuus Hallinto-oikeus oli, toimitettuaan asiassa 15.2.2018 katselmuksen, kahden vaalissa ehdokkaana olleen valittajan valituksesta kumonnut osittain Sodankylän kunnan keskusvaalilautakunnan päätöksen, jolla kuntavaalien tulos oli vahvistettu, ja palauttanut asian keskusvaalilautakunnalle vaalituloksen oikaisemista ja uuden vaalituloksen vahvistamista varten. Hallinto-oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/kun-hallinto-oikeus-valitusta-kasitellessaan-laskee-kuntavaalien-aanet-kyse-ei-ole-katselmuksesta-vaan-tuomioistuimen-salaisesta-neuvottelusta/
25.10.2016 Oikeusuutiset

Veronsaajan valituksen vireilletulohetki oli epäselvä. Kun hallinto-oikeus ei ollut asiaa tutkinut, KHO katsoi valituksen myöhästyneen

KHO:2016:158 Tuloverotus – Oikaisuvaatimus – Määräaika – Asiakirjan saapuminen viranomaiseen – Suullinen käsittely Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen päättyi 31.12.2010. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön verovelvollisen verotuksesta tekemä oikaisuvaatimus oli päivätty 30.12.2010 ja leimattu saapuneeksi yritysverotoimistoon samana päivänä eli laissa säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen vireilletulo oli kirjattu Verohallinnon tietojärjestelmään kuitenkin vasta 5.1.2011. Verovelvollisen asiamiehen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/veronsaajan-valituksen-vireilletulohetki-oli-epaselva-kun-hallinto-oikeus-ei-ollut-asiaa-tutkinut-kho-katsoi-valituksen-myohastyneen/