Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.11.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön tuloverotus Suomessa – Liiketulo ja muut Suomesta saadut tulot

Verohallinnolle Dnro L2022-63 Lausuntopyyntönne: Dnro VH/5613/00.01.00/2022, 31.10.2022 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN ULKOMAISEN YHTEISÖN TULOVEROTUS SUOMESSA – LIIKETULO JA MUUT SUOMESTA SAADUT TULOT Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön tuloverotus Suomessa – Liiketulo ja muut Suomesta saadut tulot (jäljempänä ”Luonnos”). Asianajajaliitto pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-rajoitetusti-verovelvollisen-ulkomaisen-yhteison-tuloverotus-suomessa-liiketulo-ja-muut-suomesta-saadut-tulot/
12.5.2022 Lausunnot

Lausunto tuloverolain ja muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VM070:00/2020, VM070:00/2020, 28.4.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI TULOVEROLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA TALOUDELLISEN TYÖNANTAJAN KÄSITTEEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI LAUSUNTO Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: Yleistä Kuten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-tuloverolain-ja-muiden-lakien-muuttamisesta-taloudellisen-tyonantajan-kasitteen-kayttoonottamiseksi/
30.6.2020 Oikeusuutiset

Toisesta jäsenvaltiosta olevalle hissien asennusyritykselle muodostui tänne kiinteä toimipaikka

Helsingin HAO: Rekisteröinti arvonlisäveroasiassa – Kiinteän toimipaikan muodostuminen – Hissien asennustoiminta – Urakointikohteiden kesto Toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut yhtiö oli toiminut Suomessa B Oy:n aliurakoitsija ja myynyt B Oy:lle hissien asennuspalvelua Suomessa. Yhtiön asennustoiminta oli alkanut Suomessa toukokuussa 2017 ja kestänyt siitä lähtien yhtäjaksoisesti koko vuoden 2018. Yksittäisen asennuksen kesto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/toisesta-jasenvaltiosta-olevalle-hissien-asennusyritykselle-muodostui-tanne-kiintea-toimipaikka/
29.8.2018 Lausunnot

Lausunto väliyhteisön osakkaiden verotuksesta annettua lakia ja yleistä veronkiertosäännöstä koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 58/2018 Lausuntopyyntönne: VM/1432/03.01.00/2018; VM111:00/2018, 6.8.2018 LAUSUNTO VÄLIYHTEISÖN OSAKKAIDEN VEROTUKSESTA ANNETTUA LAKIA JA YLEISTÄ VERONKIERTOSÄÄNNÖSTÄ KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta veron kiertämisen estämistä koskevan direktiiviin (2016/1164, jäljempänä myös ”direktiivi”) sisältyvien väliyhteisösäännösten ja yleisen veronkiertosäännöksen kansallisesta täytäntöönpanosta. 1. Väliyhteisölaki 1.1 Yhteenveto Väliyhteisön tulon verottamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-valiyhteison-osakkaiden-verotuksesta-annettua-lakia-ja-yleista-veronkiertosaannosta-koskevasta-he-luonnoksesta/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Syyte törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitiorikoksesta hylättiin tahallisuuden puuttumisen vuoksi

KKO:2017:98 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Tahallisuus Sveitsiin perustettu yhtiö LW harjoitti puutavaran tukkukauppaa ja välitystoimintaa pääasiassa Venäjällä sijainneiden toimipisteiden tai edustustojen kautta välittämällä venäläisiltä sahoilta ostettua puutavaraa enimmäkseen muualta kuin Suomesta oleville ostajille. LW:n hallituksen puheenjohtajana ja enemmistöosakkaana toimineelle A:lle vaadittiin rangaistusta ajalla 1.1.2003 – 31.12.2007…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/syyte-torkeasta-veropetoksesta-ja-kirjanpitiorikoksesta-hylattiin-tahallisuuden-puuttumisen-vuoksi/
14.7.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Helsingin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Verolainsäädäntö – Yhteisöverotus – Sulautumadirektiivi (direktiivi 90/434/ETY) – Kotimaisen yhtiön ulkomaisen toimipaikan siirto ulkomaiselle yhtiölle – Välitön verotus rajat ylittävässä tilanteessa, kun veroa ei kanneta lainkaan jäsenvaltion sisäisessä tilanteessa – Johdetun oikeuden tutkiminen perusvapauksien avulla – Rinnastettavuus maastapoistumisverotukseen – Välittömän verotuksen oikeasuhteisuus, kun verotaakkaa vähennetään Unionin tuomioistuimen tarkasteltavana…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-helsingin-hallinto-oikeuden-ennakkoratkaisupyyntoon/
22.6.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Siirtohinnoittelun dokumentointi”

Dnro 37/2017 Lausuntopyyntönne: A129/200/2017, 26.5.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI ”SIIRTOHINNOITTELUN DOKUMENTOINTI” Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Ohjeen laajuuden ja sen todennäköisen pitkäikäisyyden takia toinen lausuntokierros alkusyksystä olisi perusteltu. Verohallinto julkaisi 13.6.2017 ohjeen: ”Yleistä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle”, diaarinumero A134/200/2017, joka on olennaisilta osin päällekkäinen nyt lausuntovaiheessa olevan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-siirtohinnoittelun-dokumentointi/
10.11.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Tulon kohdistaminen kiinteälle toimipaikalle

Dnro 53/2016 Lausuntopyyntönne: A130/200/2016, 13.10.2016 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI TULON KOHDISTAMISESTA KIINTEÄLLE TOIMIPAIKALLE Verohallinto / Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö on 13.10.2016 pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 1 YLEISESTI OHJEEN LAAJUUDESTA JA TARPEELLISUUDESTA Rajoitetusti verovelvollisen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-tulon-kohdistaminen-kiintealle-toimipaikalle/
6.8.2019 Lausunnot

Lausunto yritysten maastapoistumisverotusta koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 19/2019   Lausuntopyyntönne: VM079:00/2019, 14.6.2019 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN YRITYSTEN MAASTAPOISTUMISVEROTUSTA    Valtiovarainministeriö on varannut Suomen Asianajajaliitolle mahdollisuuden esittää lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun neuvoston direktiiviin (EU) 2016/1164 (jäljempänä ”Direktiivi”) sisältyvien maastapoistumisverotusta koskevien säännösten kansallista täytäntöönpanoa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-yritysten-maastapoistumisverotusta-koskevasta-he-luonnoksesta/
7.1.2019 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Väliyhteisötulon verotus Suomessa

Dnro 81/2018   Lausuntopyyntönne: VH/2959/00.01.00/2018, 14.12.2018 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI VÄLIYHTEISÖTULON VEROTUS SUOMESSA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi koskien väliyhteisötulon verotusta Suomessa (VH/2959/00.01.00/2018). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa:   Asianajajaliitto pitää Verohallinnon väliyhteisötulon verotusta koskevan ohjeen kiireellistä päivitystä tarpeellisena. Siitä huolimatta, että väliyhteisölain muutosta koskeva hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-valiyhteisotulon-verotus-suomessa/