Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.11.2022 Oikeusuutiset

Toisen henkilön puheiden levittäminen tekstitettynä avoimella YouTube-kanavalla oli kiihottamista kansanryhmää vastaan

KKO:2022:63 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan – Sananvapaus Vastaaja oli julkaissut ja levittänyt muun muassa avoimella YouTube-kanavallaan videoita erään henkilön pitämistä kahdesta englanninkielisestä puheesta, jotka vastaaja oli tekstittänyt eri kielille. Videoilla esiintynyt puhuja oli muun ohella solvannut maahanmuuttajia ja islaminuskoisia ihmisiä. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että vastaaja oli syyllistynyt menettelyllään…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/toisen-henkilon-puheiden-levittaminen-tekstitettyna-avoimella-youtube-kanavalla-oli-kiihottamista-kansanryhmaa-vastaan/
29.9.2021 Oikeusuutiset

VKS: Yhteiskunnallisen mielipiteen perusteella määrittyvä ihmisryhmä ei ole rikoslaissa tarkoitettu kansanryhmä

Valtakunnansyyttäjä on tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä asiassa, jossa Vasemmistoliiton läntisen alueen entistä toiminnanjohtajaa on epäilty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Päätös on tehty ei rikosta -perusteella. Esitutkinnan mukaan rikoksesta epäillyn perustamalla Twitter-tilillä on loppuvuonna 2016 julkaistu useita uhkaavia viestejä, jotka ovat kohdistuneet viesteissä ilmastonmuutoksen kieltäjiksi, natseiksi ja fasisteiksi kutsuttuihin tahoihin. Rikoksesta epäilty…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/vks-yhteiskunnallisen-mielipiteen-perusteella-maaraittyva-ihmisryhma-ei-ole-rikoslaissa-tarkoitettu-kansanryhma/
13.6.2016 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri arvostelee poliisin näkemystä sanavapauden rajoista

Tutkinnanjohtajan mielestä rasistisen mielipiteen ilmaiseminen ei voi täyttää rikoksen tunnusmerkistöä. Tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario oli perustellut päätöstään jättää esitutkinta toimittamatta sillä, että ”mielipiteen ilmaiseminen, vaikka rasistinenkin, ei täytä rangaistavaksi säädetyn teon (kiihottaminen kansanryhmää vastaan) tunnusmerkistöä” ja että asiassa ei siten ole syytä epäillä rikosta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että eräällä kirpputorilla asioineista tai…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/apulaisoikeuskansleri-arvostelee-poliisin-nakemysta-sanavapauden-rajoista/
22.9.2015 Oikeusuutiset

OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva rikoslain sääntely täsmentyy lokakuun alusta

Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva rikoslain sääntely selkeytyy lokakuun alusta, kun tähän asti lain järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa rangaistussäännöksessä oleva järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä siirtyy rangaistuksen koventamisperusteita koskevaan säännökseen. Muissa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa rikoslain säännöksissä viitataan jatkossa tähän määritelmään Säännösten yhtenäistämisellä helpotetaan niiden soveltamista, mikä osaltaan tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Muutoksen seurauksena…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/om-jarjestaytyneita-rikollisryhmia-koskeva-rikoslain-saantely-tasmentyy-lokakuun-alusta/
3.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä yhtenäistetään

Eduskunnalle 27.11 annetun esityksen mukaan sääntelyn yhtenäistäminen helpottaisi säännösten soveltamista ja tehostaisi osaltaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Lainmuutoksilla voidaan myös edesauttaa sitä, että eri viranomaisilla olisi yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä. Esityksen mukaan nykyisin rikoslain järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa rangaistussäännöksessä oleva järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä siirrettäisiin rangaistuksen koventamisperusteita koskevaan säännökseen. Muissa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-jarjestaytyneita-rikollisryhmia-koskevaa-rikoslain-saantelya-yhtenaistetaan/
8.4.2014 Oikeusuutiset

OM: Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevaa rikoslain sääntelyä aiotaan yhtenäistää

Oikeusministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevan rikoslain sääntelyn yhtenäistämiseksi. Työryhmän työ on ollut osa hallituksen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian toimeenpanoa Tavoitteena on ollut osaltaan helpottaa myös sitä, että eri viranomaisilla olisi yhtenäinen käsitys järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä. Työryhmä selkeyttäisi rikoslakia siten, että nykyisin järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/om-jarjestaytyneita-rikollisryhmia-koskevaa-rikoslain-saantelya-aiotaan-yhtenaistaa/
25.2.2013 Oikeusuutiset

Valtakynnansyyttäjänvirasto: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sananvapauslaki, valtakunnansyyttäjän yksinomainen syyteoikeus

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on nostanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte koskee tämän vuoden tammikuussa Facebook-sivustolla julkaistua maahanmuuttajia ja pakolaisia käsitellyttä kirjoitusta Asiassa on annettu syytemääräys Itä-Suomen syyttäjänvirastolle syyttäjäntehtävien hoitamiseksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ja mahdollisessa muutoksenhakuasteessa. Syytemääräys on annettu sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n ja syyttäjälaitoksesta annetun lain 10 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/valtakynnansyyttajanvirasto-kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan-sananvapauslaki-valtakunnansyyttajan-yksinomainen-syyteoikeus/