Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.9.2020 Oikeusuutiset

Vapaa-ajalla tehty törkeä kavallus oli niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työntekijä saatettiin irtisanoa ilman uudelleensijoittamisselvitystä

KKO:2020:74 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen irtisanominen – Uudelleen sijoittaminen Kaupungin palveluksessa ollut taloussihteeri oli tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen vapaa-aikanaan tekemästään törkeästä kavalluksesta, johon hän oli syyllistynyt luottamusasemassa eräässä ammattiyhdistyksessä. Korkein oikeus katsoi, että taloussihteerin syyksi luettu menettely muodosti niin vakavan työsuhteeseen liittyvän rikkomuksen, että työnantajalta ei voitu kohtuudella edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/vapaa-ajalla-tehty-torkea-kavallus-oli-niin-vakava-tyosuhteeseen-liittyva-rikomus-etta-tyontekija-saatettiin-iurtisanoa-ilman-uudelleensijoittamisselvitysta/
25.6.2020 Oikeusuutiset

Kavallusta koskeva syyte oli riittävä epätäsmällisyydestään huolimatta. Syytesidonnaisuutta ei rikottu.

KKO:2020:51  Syyte – Syytesidonnaisuus- Kavallus Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta kavalluksesta, koska A oli anastanut hallussaan olevia varoja käyttämällä tilillään olevia B:n varoja omiin tarkoituksiinsa. Hovioikeus katsoi, että A:n tilillä olleet varat olivat muuttuneet siviilioikeudellisesti A:n omaisuudeksi ja luki A:n syyksi kavalluksen sillä perusteella, että A oli jättänyt tilittämättä B:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kavallusta-koskeva-syyte-oli-riittava-epatasmallisyydestaan-huolimatta-syytesidonnaisuutta-ei-rikottu/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Tauot anastusteoissa eivät katkaisseet 16 vuotta jatkunutta kavallusrikosta

KKO:2018:17 Kavallus – Törkeä kavallus Rikoksen yksiköinti A oli kunnan viranhaltijana anastanut määräysvaltaansa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saamiaan rahavaroja 16 vuoden aikana 20 eri kerralla yhteensä 121 175,83 euroa. Hänen menettelyään pidettiin yhtenä rikoksena. (Ään.) KKO:2018:17

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/tauot-anastusteoissa-eivat-katkaisseet-16-vuotta-jatkunutta-kavallusrikosta/
26.8.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely kavallusta koskevassa asiassa

KKO:2016:54 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Kavallus – Törkeä kavallus Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa törkeää kavallusta koskevassa asiassa vastaajien vaatimuksesta pääkäsittely. 14. Hylätessään valittajien vaatimuksen pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeus on lausunut käräjäoikeuden arvioineen tuomionsa perusteluissa heidän kertomuksiaan sekä verranneen niitä asianomistajan edustajan kertomukseen ja asiassa esitettyihin kirjallisiin todisteisiin. Käräjäoikeus ei kuitenkaan ole…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/hovioikeuden-olisi-tullut-toimittaa-paakasittely-kavallusta-koskevassa-asiassa/
27.2.2014 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä kavallus, esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi törkeää kavallusta koskevassa asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta ei näyttöä -perusteella Kysymys on ollut asianomistajan pankkitililtä tapahtuneista nostoista, jotka on epäilty käytetyksi muuhun tarkoitukseen kuin epäillyn kertomaan asianomistajan menojen kattamiseen. Esitutkinnassa ei ole pyritty selvittämään, mihin tililtä nostetut varat on käytetty ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/valtakunnansyyttajanvirasto-torkea-kavallus-esitutkinnan-rajoittaminen-ei-nayttoa-peruste/
13.12.2022 Nimitysuutiset

Kehitysvammaisen asioita hoitanut veli tuomittiin törkeästä kavalluksesta erityisen vastuullsien aseman perusteella

KKO:2022:76 Kavallus – Törkeä kavallus Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin ryhtyneen toimimaan erityisen vastuullisessa asemassa, kun hän oli ottanut hoitaakseen kehitysvammaisen veljensä raha-asiat. A:n katsottiin syyllistyneen törkeään kavallukseen, kun hän oli erityisen vastuullisessa asemassa käyttänyt hyväkseen merkittävän määrän veljensä varoja ja teko oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. KKO:2022:76

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/kehitysvammaisen-asioita-hoitanut-veli-tuomittiin-torkeasta-kavalluksesta-erityisen-vastuullsien-aseman-perusteella/
5.7.2022 Oikeusuutiset

Kirpputorin ylläpitäjä tuomittiin kavaluksesta kun ei pystynyt tilittämään myyntejä

KKO:2022:46 Kavallus – Saatavan kavallus Kirpputorin liikkeenharjoittaja A oli jättänyt tilittämättä kuudelle asianomistajalle rahavarat, jotka hän oli saanut heidän tavaroidensa myymisestä kirpputorilla käyttäen varat liiketoiminnan muiden velkojen maksamiseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla A:n oli käyttäessään mainitut varat liiketoiminnan muiden velvoitteiden maksamiseen täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että tämä johtaa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/kirpputorin-yllapitaja-tuomittiin-kavaluksesta-kun-ei-pystynyt-tilittamaan-myynteja/
31.5.2021 Oikeusuutiset

Pelkkä laiminlyönti palauttaa vuokravakuus ei täyttänyt saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä

KKO:2021:36 Kavallus – Saatavan kavallus A ei ollut palauttanut vuokralaisilleen B:lle ja C:lle vuokrasopimusten päättymisen jälkeen vuokralaisten A:n pankkitilille tallettamia vuokravakuusrahoja. Korkein oikeus katsoi, ettei yksin laiminlyönti palauttaa varoja täyttänyt rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä. Kun asiassa ei ollut selvitetty, että vuokranantaja olisi oikeudettomasti…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/pelkka-laiminlyonti-palauttaa-vuokravakuus-ei-tayttanyt-tarkoitetun-saatavan-kavalluksen-tunnusmerkistoa/
23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/
16.10.2020 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös oikeudenkäyntikuluista rikosasiassa, jossa hovioikeus muutti tuomiota vastaajan eduksi

KKO:2020:81 Oikeudenkäyntikulut – Asianomistaja Käräjäoikeus tuomitsi A:n B Oy:öön kohdistuneesta törkeästä petoksesta ja hylkäsi syytteen kavalluksesta. Käräjäoikeus hyväksyi B Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen törkeän petoksen osalta kokonaisuudessaan ja hylkäsi kavallusta koskevan korvausvaatimuksen. Hovioikeus, jonne A valitti syyksilukemisesta ja tuomitusta vahingonkorvauksesta, luki A:n syyksi törkeän petoksen sijasta petoksen ja alensi A:n rangaistusta sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/ennakkopaatos-oikeudenkayntikuluista-rikosasiassa-jossa-hovioikeus-muutti-tuomiota-vastaajan-eduksi/