Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.3.2023 Oikeusuutiset

Tartuntatautilaki mahdollisti koronavirukselle altistuneen vangin eristämisen vankilassa laitosepidemian leviämisen hidastamiseksi

KHO:2023:21 Tartuntatautiasia – Covid-19 – Karanteenipäätös – Vanki – Tahdonvastainen karanteeni – Karanteenitila A oli ollut suorittamassa vankeusrangaistusta, kun hänet oli Vankiterveydenhuollon tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä määrätty karanteeniin. Päätöksen mukaan karanteeni toteutettiin ulkopuolelta lukittavassa tilassa. A vastusti karanteenipäätöstä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana erityisesti kysymys siitä, oliko A voitu määrätä tahdonvastaiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/tartuntatautilaki-mahdollisti-koronavirukselle-altistuneen-vangin-eristamisen-vankilassa-laitosepidemian-leviamisen-hidastamiseksi/
20.1.2023 Oikeusuutiset

Vankila sai päättää koronatartuntojen johdosta yleisestä karanteenista ilman yksilöllistä vangin altistumisarviota

KHO:2023:5 Tartuntatautiasia – Covid-19 – Karanteenipäätös – Vanki – Laitosepidemian rajoittaminen – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Vankilassa oli ilmennyt laitosepidemia. A, kuten muutkin laitoksessa olleen vangit, oli määrätty karanteeniin. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli Vankiterveydenhuollon yksikön valituksesta ratkaistavana, oliko hallinto-oikeus voinut pitää A:ta koskevaa karanteenipäätöstä lainvastaisena sillä perusteella, että päätös oli tehty selvittämättä erikseen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/vankila-sai-paattaa-koronatartuntojen-johdosta-yleisesta-karanteenista-ilman-yksilollista-vangin-altistumisarviota/
25.10.2021 Oikeusuutiset

Koronakaranteenia koskeva päätös voitiin tehdä asianosaista kuulematta ja antaa puhelimitse tiedoksi

Itä-Suo­men HAO:Koronavirus – COVID-19 – Karanteeni – Päätöksen muoto – Kuuleminen A oli asetettu valituksenalaisella päätöksellä karanteeniin covid-19-virustartunnalle altistumisen johdosta. A valitti päätöksestä ja vaati sen kumoamista. Valituksen mukaan tiedon karanteenista oli antanut puhelimitse covid-jäljittäjä, joka ei ole ollut toimivaltainen karanteenipäätöksen antamiseen. Karanteeni oli pantu täytäntöön ennen kuin A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/koronakaraneenia-koskeva-paatos-voitiin-tehda-asianosaista-kuulematta-ja-antaa-puhelimitse-tiedoksi/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta tuomareiden etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa

Oikeusministeriölle   L2023-35   Lausuntopyyntönne: Dnro VN/18066/2023, 16.6.2023 ARVIOMUISTIO TUOMAREIDEN ETÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUDESTA HALLINTOPROSESSISSA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Olisiko hallintoprosessissa tarpeen säännellä kokoonpanoon kuuluvan tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta suulliseen käsittelyyn? Mitkä olisivat mahdolliset hyödyt ja haitat tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa?   Asianajajaliitto katsoo, että asiasta on tarpeen säätää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-arviomuistiosta-tuomareiden-etaosallistumismahdollisuudesta-hallintoprosessissa/
2.3.2023 Oikeusuutiset

Tartuntatautipäivärahaa ei voitu maksaa ennen työnteon alottamista karanteeniin asetetulle ulkomaalaiselle kausityöntekijälle

VakO: Sairausvakuutus – Sairausvakuutuslain soveltamisala – Tartuntatautipäiväraha – Vakuuttaminen työskentelyn perusteella – Työskentelyn alkaminen Suomeen kausityöntekijäksi 8.6.2021 saapunutta A:ta ei voitu pitää sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n tarkoittamana vakuutettuna henkilönä ajalla 9.–22.6.2021, koska hän ei työntekijänä ollut vielä aloittanut työskentelyä ennen 23.6.2021. Siten A:lla ei myöskään voinut olla oikeutta sairausvakuutuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/tartuntatautipivarahaa-ei-voitu-maksaa-ennen-tyonteon-alottamista-karanteeniin-asetetulle-ulkomaalaiselle-kausityontekijalle/
22.11.2020 Oikeusuutiset

Koronavirustilanteen vaikutuksista Helsingin hovioikeuden toimintaan

Helsingin hovioikeus pyrkii järjestämään toimintansa siten, että se voisi jatkua mahdollisimman normaalina koronavirustilanteesta huolimatta. Hovioikeudessa järjestettävät pääkäsittelyt pidetään ennalta ilmoitetun mukaisesti, jollei estettä ilmaannu. Asioille, joissa pääkäsittely on jouduttu peruut-tamaan koronavirukseen liittyvistä syistä, on yleensä jo määrätty uudet käsittelyajankohdat. Tartuntatilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. On mahdollista, että tilanteen huonontuessa hovioikeus joutuu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/koronavirustilanteen-vaikutuksista-helsingin-hovioikeuden-toimintaan/
27.10.2020 Oikeusuutiset

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi suosituksiin perustuvat asumisyksikköjen vierailukiellot

Itä-Suomen HAO: Poikkeusolojen lainsäädäntö – Tehostettu palveluasumisyksikkö – Tapaamisia koskevat toiminta-ohjeet – Tapaamisoikeuden rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Hallinnon sisäinen määräys – Laissa sääntelemätön rajoitus – Lakisidonnaisuuden vaatimus – Viranomaisen toimivalta – Koronavirusepidemia – COVID-19 A oli valituksessaan ja valituksen täydennyksessä hallinto-oikeudelle esittänyt, että hänen ja hänen C:n kaupungin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/ita-suomen-hallinto-oikeus-kumosi-suosituksiin-perustuvat-asumisyksikkojen-vierailukiellot/
20.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeuden päivitetty tiedote koronavirustilanteesta

Hovioikeuden on otettava toiminnassaan huomioon koronaviruksen leviämisen vaatimat toimenpiteet. Valtioneuvoston asettama rajoitus yli 10 henkilön kokoontumisille ei sinänsä koske tuomioistuinten toimintaa, mutta hovioikeuden on toiminnassaan otettava rajoituksen perusteena olevat syyt huomioon ja vältettävä usean henkilön läsnäoloa samassa tilassa. Hovioikeudessa sovitut pääkäsittelyt pyritään toistaiseksi pitämään, mutta niissä on ryhdytty erityistoimenpiteisiin tartuntariskin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-hovioikeuden-paivitetty-tiedote-koronavirustilanteesta/
16.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeuden tiedote koronavirustilanteen huomioimisesta

Koronaviruksesta voi aiheutua rajoitteita Helsingin hovioikeuden toimintaan Hovioikeuden on otettava toiminnassaan huomioon koronaviruksen leviämisen vaatimat toimenpiteet. Hovioikeudessa sovitut pääkäsittelyt pyritään ainakin toistaiseksi pitämään normaalisti. Tilanne voi kuitenkin muuttua, ja on mahdollista, että hovioikeus joutuu priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä voi tarkoittaa,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-hovioikeuden-tiedote-koronavirustilanteen-huomioimisesta/
14.3.2020 Oikeusuutiset

Rikosseuraamuslaitoksen toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi – harkinnassa tapaamisten ja toimintojen rajaaminen väliaikaisesti

Rikosseuraamuslaitos on perustanut keskushallintoyksikköön valmiusryhmän seuraamaan ja koordinoimaan koronavirustilanteen aiheuttamia toimenpiteitä. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisen Vankiterveydenhuollon (VTH) kanssa, joka vastaa vankien terveydentilan seuraamisesta. Keskushallintoyksikkö on kehottanut yksiköiden johtajia huomioimaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Eritysesti harkitaan, järjestetäänkö kaikkia myönnettyjä tapaamisia, toteutetaanko tai…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/rikosseuraamuslaitoksen-toimet-koronaviruksen-leviamisen-estamiseksi-harkinnassa-tapaamisten-ja-toimintojen-rajaaminen-valiaikaisesti/