Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.5.2022 Oikeusuutiset

Kannabiksen kasvatuksesta rikollisryhmän lukuun ei ollut esitetty niin vahvaa näyttöä, että koventamisperusteen edellytyksestä ei jäisi varteenotettavaa epäilyä

KKO:2022:37 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet Järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen A oli viljellyt kannabiskasveja vuokraamallaan kiinteistöllä. Rikoksen tekemiseen oli osallistunut kaksi muuta henkilöä, joista toinen oli ollut saman rikollisryhmän jäsen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että asiassa ei ollut esitetty riittävää näyttöä siitä,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/kannabiksen-kasvatuksesta-rikollisryhman-lukuun-ei-ollut-esitetty-niin-vahvaa-nayttoa-etta-koventamisperusteen-edellytyksesta-ei-jaisi-varteenotettavaa-epailya/
22.10.2021 Oikeusuutiset

Tulli ei ole voinut pitää Kannaway-hamppuöljyä lääkkeenä sillä perusteella, että sen on selvitetty sisältävän lääkeaineeksi luokiteltua ainetta – puuttui lääkeluokituspäätös

KHO:2021:146 Lääkelaki – Tullin suorittama valvonta – Tavaran haltuunotto – Lääkkeen maahantuonti – Lääkeluokittelu – Hamppuöljy – Kannabidioli Tulli oli ottanut tullilain 11 §:n nojalla haltuun A:lle Puolasta lähetetyn Kannaway Hemp Oil CBD 1 000 mg -nimisen tuotteen lääkelain 19 §:n ja lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen annetun asetuksen 3 ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/tulli-ei-ole-valvoessaan-voinut-pitaa-kannaway-hamppuoljya-laakkeena-silla-perusteella-etta-sen-on-selvitetty-sisaltavan-laakeaineeksi-luokiteltua-ainetta-puuttui-laakeluokituspaatos/
15.10.2020 Oikeusuutiset

Vaasan HO äänesti voitiinko kannabiksen kasvattamiseen ja lääkinnälliseen käyttöön soveltaa pakkotilaa koskevia säännöksiä

VaaHO:2020:7 Pakkotila Nödtillstånd A oli laittomasti viljellyt ja käyttänyt kannabista. Hän vetosi pakkotilasäännökseen, koska hänellä oli todettu retinitis pigmentosa (silmäpohjan rappeuma), joka johtaa sokeuteen ja jota vastaan ei ole Suomessa hyväksyttyä toimivaa lääkettä. Kysymys siitä, voitiinko pakkotilaa koskevaa säännöstä soveltaa. (Vahvennettu istunto, äänestys)   11. A:s sjukdomstillstånd är ett långvarigt…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/vaasan-ho-aanesti-voitiinko-kannabiksen-kasvattamiseen-ja-laakinnalliseen-kayttoon-soveltaa-pakkotilaa-koskevia-saannoksia/
19.12.2019 Oikeusuutiset

Yhden kannabissavukkeen polttamisen perusteella poliisi sai edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista ajokorttiluvan terveysedellytyksistä

KHO:2019:165 Ajo-oikeus – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärintodistuksen toimittamisvelvollisuus – Huumausaineen käyttörikos – Sakkorangaistus – Kannabissavuke – Suhteellisuusperiaate A oli syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen poltettuaan kannabissavukkeen, ja hänelle oli määrätty tästä teosta sakkorangaistus. Kysymys on huumausaineesta, jonka käyttäminen heikentää kykyä toimia moottoriajoneuvon kuljettajana. Poliisilaitos oli tällä perusteella voinut velvoittaa A:n toimittamaan päihdealaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/yhden-kannabissavukkeen-polttamisen-perusteella-poliisi-sai-edellyttaa-laakarintodistuksen-toimittamista-ajokorttiluvan-terveysedellytyksista/
6.2.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös kannabiksen kasvattamisen rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2018:7 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos A oli tyhjillään olleeseen varastorakennukseen rakentamassaan kasvattamossa viljellyt 54:ää kannabis sativa-kasvia huumausaineena käytettäväksi. Kysymys kasveista saatavissa olevan huumausaineen määrästä sekä siitä, oliko huumausainerikosta pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä. 1. Asiassa on riidatonta, että A on laittomasti viljellyt hamppua käytettäväksi huumausaineena. Hän on kasvattanut cannabis sativa -kasveja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/ennakkopaatos-kannabiksen-kasvattamisen-rikosoikeudellisesta-arvioinnista/
4.10.2015 Oikeusuutiset

Hyvin alhaisen THC-pitoisuuden hampun maahantuonti oli huumausainerikoksena rangaistaistavaa

HelHO:2015:8 Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Rangaistavuus Kohta 1: Tullilaboratorion tutkimusselosteesta ilmeni, että 17,9 gramman kannabiskasvin THC-pitoisuus on ollut 1,7 p-%. Kohta 2: Tullilaboratorion toisesta tutkimusselosteesta ilmeni, että näytteen 1 on todettu sisältävän 2,16 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-%, näytteen 3 on todettu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/hyvin-alhaisen-thc-pitoisuuden-hampun-maahantuonti-oli-huumausainerikoksena-rangaistaistavaa/
15.9.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti onko pelkästään kannabiksen aineenvaihduntatuotteen löytyminen kuljettajan verestä rattijuopumuksena rangaistavaa

HelHO:2015:6 Rattijuopumus Huumausaineet Kannabis Rangaistavuus Kysymys siitä, tuleeko rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 momentin huumausaineen käyttöön perustuvaa rattijuopumusta koskeva säännös sovellettavaksi, jos huumausaineella ei ole ollut vaikutusta ajokykyyn. (Ään.) HelHO:2015:6

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/hovioikeus-aanesti-onko-pelkastaan-kannabiksen-aineenvaihduntatuotteen-loytyminen-kuljettajan-veresta-rattijuopumuksena-rangaistavaa/
4.3.2015 Oikeusuutiset

HelHO: Syyte kannabiksen kasvatuksesta voitiin tutkia, vaikka syytetty oli jo samalta ajanjaksolta lainvoimaisesti tuomittu kannabiksen kasvatuksesta

HelHO:2015:4 Huumausainerikos Aiempi rikostuomio Ne bis in idem Oikeusvoima …Vastatessaan tähän syytteeseen A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotulla tavalla. A on kuitenkin kiistänyt syyllistyneensä rikokseen kannabiksen kasvattamisen osalta. A on kertonut, että hänet oli tuomittu 21.10.2011 Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla siitä, että hän oli 1.6. – 19.10.2010 välisenä aikana kasvattanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/helho-syyte-kannabiksen-kasvatuksesta-voitiin-tutkia-vaikka-syytetty-oli-jo-samalta-ajanjaksolta-lainvoimaisesti-tuomittu-kannabiksen-kasvatuksesta/
24.6.2013 Oikeusuutiset

Kuinka uskottavana tekijän on pidettävä rattijuopumuksen tunnusmerkistön täyttymistä.

KouHO 2013:3 Ajoneuvon kuljettaminen huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja ns. nollatoleranssi. Lakia koskevan lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 21/2002) mukaan kuljettajan suorituskyvyn arviointi on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan otettavaksi liikenteessä käyttöön ns. huumausaineiden nollatoleranssi, jolloin ei enää tarvitse selvittää, onko huumausaine vaikuttanut ajokykyyn tai kykyyn suoriutua muista liikenteeseen liittyvistä tehtävistä. Lakivaliokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/kuinka-uskottavana-tekijan-on-pidettava-rattijuopumuksen-tunnusmerkiston-tayttymista/
22.9.2021 Tiedotteet

Kaarle Gummerus Advokaatissa: Laajat rikosvyyhdit ongelma oikeusjärjestelmälle

Liberian sotarikosoikeudenkäynti, Turun terroristipuukotus, Seinäjoen teinisurma ja Katiska-juttu. Tamperelaisen asianajaja Kaarle Gummeruksen nimi on tullut tutuksi monista huomiota herättäneistä rikosoikeudenkäynneistä, joissa hän on toiminut avustajana. Kollegoidenkin arvostama Gummerus kertoo Advokaatin haastattelussa työstään ja ajatuksistaan Suomen oikeusjärjestelmästä. Hän sanoo olevansa vakavasti huolissaan oikeudenhoidon resurssipulasta, joka alkaa jo ketjun alusta, poliisin resurssien…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kaarle-gummerus-advokaatissa-laajat-rikosvyyhdit-ongelma-oikeusjarjestelmalle/