Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.5.2021 Oikeusuutiset

ETA-alueella asuva kolmannen maan kansalainen tarvitsee oleskeluluvan harjoittaakseen elinkeinoa Suomessa

Hel­HO:2020:18 Käräjänotaari – Toimivalta – Ulkomaalainen – Maahanmuutto – Elinkeinon harjoittaminen – Oleskelulupa – Ulkomaalaisrikkomus – Euroopan unionin oikeus – ETA-sopimus – Sijoittamisoikeus Käräjänotaari oli ratkaissut asian, joka tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 §:n nojalla kuului käräjänotaarin toimivaltaan ilman eri määräystä. Lain 16 §:n 1 ja 2 momentissa on puolestaan säädetty…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/eta-alueella-asuva-kolmannen-maan-kansalainen-tarvitsee-oleskeluluvan-harjoittaakseen-elinkeinoa-suomessa/
1.9.2020

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä Asessori, asianajaja, herastuomari… Valmisteluistunto, käräjäoikeus, sovittelu, vastaaja, pääkäsittely... Oikeudenhoidon alalla vilisee termejä, joiden merkitystä harva ymmärtää. Oikeusrattaat tutuksi -kampanjallamme haluammekin lisätä ymmärrystä oikeudenhoidon alan ihan keskeisimmästä sanastosta. Listamme sisältää ammattinimikkeitä, organisaatioita, prosesseja ja muita oikeudenhoitoon liittyviä termejä.  Oikeudenhoidon sanastoja on jo nyt jonkin verran…

https://asianajajaliitto.fi/advokatforbundet/organisation/kommunikation/oikeusrattaat-tutuksi/
1.9.2020

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä Asessori, asianajaja, herastuomari… Valmisteluistunto, käräjäoikeus, sovittelu, vastaaja, pääkäsittely... Oikeudenhoidon alalla vilisee termejä, joiden merkitystä harva ymmärtää. Oikeusrattaat tutuksi -kampanjallamme haluammekin lisätä ymmärrystä oikeudenhoidon alan ihan keskeisimmästä sanastosta. Listamme sisältää ammattinimikkeitä, organisaatioita, prosesseja ja muita oikeudenhoitoon liittyviä termejä.  Oikeudenhoidon sanastoja on jo nyt jonkin verran…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/oikeusrattaat-tutuksi/
16.6.2017 Oikeusuutiset

Käräjänotaari ei ollut kelpoinen ratkaisemaan hankalaa työoikeudellista riitaa

KKO:2017:43 Tuomari Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Käräjänotaari oli laamannin määräyksestä toiminut käräjäoikeuden puheenjohtajana työoikeudellisessa riita-asiassa, jossa ratkaisua ei voinut suoraan perustaa lakiin ja sen esitöihin eikä oikeuskäytäntöön. Asiaa pidettiin laatunsa vuoksi vaikeana ratkaista. Käräjäoikeus ei sen vuoksi ollut ollut päätösvaltainen. KKO:2017:43

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/karajanotaari-ei-ollut-kelpoinen-ratkaisemaan-hankalaa-tyooikeudellista-riitaa/
8.12.2015 Oikeusuutiset

Käräjänotaari ei voinut ratkaista tavanomaista hankalampaa velkomusasiaa

HelHO:2015:12 Käräjänotaari Toimivalta A oli ottanut 31.7.2007 allekirjoitetulla velkakirjalla pankki B:ltä lainaksi 27.000 euroa. Velan vakuutena oli ollut C ja D:n yhteisvastuullisesti antama takaus. C oli asetettu konkurssiin 19.2.2014. B oli irtisanonut luoton 19.3.2014 ja antanut A:lle 9.4.2014 saakka aikaa hankkia uuden vakuuden. A oli tarjonnut B:lle korvaavaksi vakuudeksi Lieksassa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/karajanotaari-ei-voinut-ratkaista-tavanomaista-hankalampaa-velkomusasiaa/
2.6.2021 Lausunnot

Lausunto tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutuksista laaditusta selvityksestä

Oikeusministeriön lausuntopyyntö tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutuksista laaditusta selvityksestä (VN/22375/2020)    Mitä mieltä olette selvityksessä käytetyistä tutkimusmenetelmistä? Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää hyvänä selvityksessä käytettyä tutkimusmenetelmää, joka on toteutettu neljälle eri ryhmälle osoitetulla kyselyllä. Ryhmät ovat koostuneet tuomioistuimissa työskentelevistä henkilöistä tai niissä oleviin tehtäviin hakeneille. Selvitykseen ei ole sisältynyt laajempaa tilastollista selvitystä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/55661/
19.2.2021 Oikeusuutiset

Tuomioistuinharjoittelun valintakriteerit muuttuvat

Tuo­ma­rin­kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt muut­taa tuo­miois­tuin­har­joit­te­li­joi­den eli kä­rä­jä­no­taa­rien va­lin­taa kos­ke­via va­lin­ta­kri­tee­re­jä. Uusia va­lin­ta­kri­tee­re­jä so­vel­le­taan en­sim­mäi­sen ker­ran 23.2.2021 al­ka­vas­sa kes­ki­te­tys­sä va­lin­ta­me­net­te­lys­sä, jos­sa va­li­taan kä­rä­jä­no­taa­rit vuo­del­le 2022. Muutokset kasvattavat työkokemuksen ja vähentävät opintomenestyksen laskennallista painoarvoa. Lisäksi ne selkeyttävät valintamenettelyä. Työkokemuksen painoarvo kasvaa Valintakriteerien keskeisimmät muutokset ovat seuraavat: Työkokemuksesta kolmelta vuodelta annettavia pisteitä nostetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/tuomioistuinharjoittelun-valintakriteerit-muuttuvat/
16.10.2017 Oikeusuutiset

Omasta ratkaisustaan kannelleen käräjänotaarin kantelu jätettiin tutkimatta

I-SHO:2017:9 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu Kanteluoikeus Hovioikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla hovioikeus katsoo, ettei käräjäoikeuden puheenjohtajalla ole oikeutta kannella hakemusasiassa annetusta käräjäoikeuden päätöksestä, koska asiassa ei ollut ilmennyt sellaista erityistä syytä tai voimakasta julkista intressiä, jota tuomarin kanteluoikeuden käyttämisen on katsottu edellyttävän. I-SHO:2017:9

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/omasta-ratkaisustaan-kannelleen-karajanotaarin-kantelu-jatettiin-tutkimatta/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Tuomarinkoulutuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden alusta

Lautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin tuleva oikeusneuvos, OTL Kirsti Uusitalo. Lisäksi lautakuntaan nimitettiin varapuheenjohtajaksi hallintoneuvos, OTT Eija Siitari, tuomarijäseniksi käräjätuomari OTT Mika Illman, ylituomari Jaakko Kellosalo, hovioikeudenneuvos Juha Nieminen ja vakuutusoikeustuomari Pekka Patrakka sekä muiksi jäseniksi valtionsyyttäjä OTT Ritva Sahavirta, asianajaja Risto Sipilä, OTT, rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander ja koulutusasiantuntija Marika Yli-Ikkelä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/tuomarinkoulutuslautakunta-aloittaa-toimintansa-vuoden-alusta/