Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.11.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus määritti työsopimuksen päättämiskorvauksen tilanteessa, jossa työntekijä oli työn päättyminen jälkeen työllistynyt määräajoiksi lyhyisiin työsuhteisiin

Hel­HO:2021:10 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Korvattava vahinko – Työttömyyspäiväraha Työntekijälle oli maksettu korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä kolmelta kuukaudelta. Työntekijä oli työsopimuksen päättymisen jälkeen oltuaan työttömänä työllistynyt ensin runsaan kuukauden ja hieman myöhemmin runsaan kuuden kuukauden mittaiseksi ajanjaksoksi, minkä jälkeen hän oli joutunut uudelleen työttömäksi. Kysymys työsopimuslain 12 luvun 3…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/hovioikeus-maaritti-tyosopimuksen-paattamiskorvauksen-tilanteessa-jossa-tyontekija-oli-tyon-paattyminen-jalkeen-tyollistynyt-maaraajoiksi-lyhyisiin-tyosuhteisiin/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Asema työsuojeluvaltuutettuna tai luottamusmiehenä ei vaikuttanut työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta tuomittuihin korvauksiin

THO:2019:11 Työsopimus – Liikkeen luovutus – Työsopimuksen päättäminen – Luottamusmies – Työsuojeluvaltuutettu N Oy ei ollut ottanut tapahtuneesta liikkeen luovutuksesta huolimatta palvelukseensa seitsemää luovuttajan palveluksessa ollutta työntekijää. Mitattaessa työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä tuomittavia korvauksia merkitystä ei ollut sillä, että A oli toiminut työsuojeluvaltuutettuna ja C luottamusmiehenä. THO:2019:11

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/asema-tyosuojeluvaltuutettuna-tai-luottamusmiehena-ei-vaikuttanut-tyosuhteen-perusteettoman-paataamisen-johdosta-tuomittuihin-korvauksiin/
12.4.2016 Oikeusuutiset

Irtisanomiskorvaus oli yhden verovuoden tuloa – ei tulontasausta usealle vuodelle

KHO:2016:45 Ennakkoperintä – Tulontasaus – Korvaus perusteettomasta irtisanomisesta A:n entinen työnantaja oli tuomittu suorittamaan A:lle perusteettoman irtisanomisen perusteella työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukainen korvaus, jonka määräksi oli vahvistettu A:n 16 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Korvauksen ei katsottu kertyneen tuloverolain 128 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kahdelta tai useammalta vuodelta.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/irtisanomiskorvaus-oli-yhden-verovuoden-tuloa-ei-tulontasausta-usealle-vuodelle/
4.12.2014 Oikeusuutiset

Irtisanomiskorvaus jaettiin verotuksessa kahtena vuotena verotettavaksi

Vaasan HaO: Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulontasaus – Korvaus laittomasta irtisanomisesta A oli ollut B Oy:n palveluksessa 1.3.1982 alkaen. Yhtiö irtisanoi A:n työsuhteen päättymään 9.12.2009. A oli saanut hovioikeuden 22.11.2013 antaman tuomion perusteella korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 65.639,09 euroa. Hovioikeus oli katsonut kohtuulliseksi korvaukseksi 16 kuukauden palkkaa vastaavan määrän eli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/irtisanomiskorvaus-jaettiin-verotuksessa-kahtena-vuotena-verotettavaksi/
25.11.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus ikään perustuvan syrjinnän kiellon, oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden tulkinnasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaate – Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet – Yksityisten välinen oikeusriita – Kansallisen tuomioistuimen asema – Yhdenmukaista tulkintaa koskeva velvollisuus – Contra legem -tulkinta Højesteretin (korkein oikeus, Tanska) oli tehnyt ennakkoratkaisupyynnön tässä asiassa. Esillä oleva ennakkoratkaisupyyntö koskee ikään perustuvan syrjinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-ikaan-perustuvan-syrjinnan-kiellon-oikeusvarmuuden-ja-luottamuksensuojan-periaatteiden-tulkinnasta/