Generic filters
Exact matches only
26.6.2024 Oikeusuutiset

Postin jakelukeskuksen vuokratyöntekijöihin voitiin soveltaa postikeskustyötä koskevaa työehtosopimusta

Hel­HO:2024:6 Työehtosopimus – Vuokratyö – Euroopan unionin oikeus – vuokratyödirektiivi – tulkintavaikutus Hovioikeus katsoi, ettei vuokratyötä koskeva työsopimuslain 2 luvun 9 §:n 1 momentti sanamuotonsa tai tarkoituksensa mukaisesti tulkiten edellytä, että vuokraajayritystä sitovan työehtosopimuksen olisi nimenomaisesti oltava vuokratyötä koskeva tullakseen sovellettavaksi vuokratyöntekijöiden työsuhteissa. Lisäksi hovioikeus katsoi, että vuokratyödirektiiviä kansallisesti täytäntöönpantaessa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/postin-jakelukeskuksen-vuokratyontekijoihin-voitiin-soveltaa-postikeskustyota-koskevaa-tyoehtosopimusta/
5.1.2023 Oikeusuutiset

AOA Sakslin katsoo terveydenhoitoalan kunnallisten rekrytointikieltojen loukkaavan yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry asiamiehenä A (jälj. kantelija) arvosteli Helsingin kaupungin menettelyä asiassa, joka koskee kaupungin tekemiä hankintasopimuksia yksityisten terveyspalvelualan toimijoiden kanssa. Kantelun mukaan hoitohenkilöstön vuokrauksesta ja palvelujen tuottamisesta tehtyihin hankintasopimuksiin on sisältynyt kielto rekrytoida Helsingin kaupungin palveluksessa olevia tai sen palveluksessa aiemmin olleita työntekijöitä. Tämä ehto on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/aoa-katsoo-terveydenhoitoalan-kunnallisten-rekrytointikieltojen-loukkaavan-yhdenvertaisuutta-ja-syrjintakieltoa/
16.5.2019 Oikeusuutiset

Henkilöstövuokrayrityksen työsuhteet toistaiseksi voimassa olevia, työnantajalla irtisanomisperuste kun työvoiman tilaus päättyi

KKO:2019:45 Työsopimus – Määräaikainen työsopimus – Vuokratyö Henkilöstön vuokrausta harjoittava yhtiö oli tehnyt työntekijöiden kanssa useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Työsopimusten ehtojen mukaan työsuhde päättyi vuokrayrityksen asiakasyhtiön työntekijää koskevan toimeksiannon päättyessä työsopimuksessa arvioituna päivänä. Kun työsopimuksista ilmenevien syiden perusteella työnantajan työvoiman tarvetta ei voitu arvioida tilapäiseksi ja kun työnantaja ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/henkilostovuokrayrityksen-tyosuhteet-toistaiseksi-voimassa-olevia-tyonantajalla-irtisanomisperuste-kun-tyovoiman-tilaus-paattyi/
21.12.2017 Oikeusuutiset

Kuljetusyrittäjä perusti henkilöstövuokrausyrityksen. Myös kuljetusliike vastasi konkurssin jälkeen palkkaturvasaatavien maksamisesta.

KKO:2017:94 Osakeyhtiö – Samastaminen Palkkaturva Kuljetuspalvelutoimintaa harjoittaneen osakeyhtiö A:n koko henkilöstö oli siirretty osakeyhtiö B:lle, joka ainoana liiketoimenaan oli vuokrannut henkilöstön takaisin A:lle. Kuljetuskalusto ja kuljetussopimukset olivat A:n nimissä. Molemmat yhtiöt olivat saman henkilön omistuksessa ja määräysvallassa. B:n toiminta oli alusta alkaen ollut tappiollista. Kun B asetettiin konkurssiin, sen työntekijöille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kuljetusyrittaja-perusti-henkilostovuokrausyrityksen-myos-kuljetusliike-vastasi-konkurssin-jalkeen-palkkaturvasaatavien-maksamisesta/
24.10.2017 Oikeusuutiset

Attendon tarjous hylättävissä hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

KHO: Julkinen hankinta, sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut, Hansel Oy Hansel Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.8.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelujen hankinnasta vuosille 2015–2019. Hansel Oy on 30.10.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hansel Oy on 30.10.2014 tekemällään…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/attendon-tarjous-hylattavissa-hinnaltaan-poikkeuksellisen-alhaisena/
2.12.2016 Oikeusuutiset

Suhteellisuusperiaate edellytti, että useasta eri lähteestä saadut ansiot katsottiin riittäviksi turvaamaan perheenkokoajan toimeentulon

KHO:2016:198 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli ratkaistavana, oliko muutoksenhakijan toimeentulon katsottava olevan turvattu ulkomaalaislain 39 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla perheenkokoajan ansiotuloilla. Perheenkokoajan ansiot olivat kertyneet työskentelystä useiden eri työnantajien palveluksessa. Sanomalehdenjakelua koskevan vakituisen osa-aikaisen työsuhteen lisäksi perheenkokoaja oli solminut pääasiassa keittiöalalla lukuisia lyhyitä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/suhteellisuusperiaate-edellytti-etta-useasta-eri-lahteesta-saadut-ansiot-katsottiin-riittaviksi-turvaamaan-perheenkokoajan-toimeentulon/