Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.4.2020 Oikeusuutiset

KHO:n päätös henkilöstörahaston rekisteröinnin edellytyksistä

KHO:2020:38 Henkilöstörahaston rekisteröinti – Henkilöstörahastoerä – Tulospalkkiojärjestelmä – Tulospalkkio – Lakisidonnaisuuden vaatimus – Yhteistoiminta-asiamies – Yhteistoiminta-asiamiehen valitusoikeus Yhteistoiminta-asiamies ei ollut merkinnyt A Oy:n henkilöstörahastoa henkilöstörahastorekisteriin. Hallinto-oikeus oli valituksenalaisella päätöksellään kumonnut yhteistoiminta-asiamiehen päätöksen ja palauttanut asian yhteistoiminta-asiamiehelle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus tutki yhteistoiminta-asiamiehen hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituksen. A Oy:n henkilöstörahaston sääntöjen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/khon-paatos-henkilostorahaston-rekisteroinnin-edellytyksista/
26.11.2019 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon sijoitusrahastojen verotusta koskevasta ohjeluonnoksesta

Verohallinnolle Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely”. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Asianajajaliitto pitää sijoitusrahastojen verokohtelua koskevan Verohallinnon ohjeistuksen antamista tarpeellisena ottaen huomioon 1.1.2020 voimaan tulevat lait tuloverolain muuttamisesta (528/2019) ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lausunto-verohallinnon-sijoitusrahastojen-verotusta-koskevasta-ohjeluonnoksesta/