Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.11.2019 Oikeusuutiset

Kunnan toimielin ei voi rajoittaa luottamushenkilön sananvapautta sillä perusteella, että sen käyttämisestä aiheutuisi kielteistä julkisuutta

Turun HAO: Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden – Sananvapaus – Harkintavallan väärinkäyttö – Toimivallan ylittäminen Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, oliko valtuusto toiminut harkintavaltansa rajoissa erottaessaan kaikki tarkastuslautakuntaan valitut luottamushenkilöt. Valtuusto oli päättänyt tilapäisen valiokunnan esityksestä erottaa tarkastuslautakunnan kaikki jäsenet ja varajäsenet kesken toimikauden, koska kaikki luottamushenkilöt eivät nauttineet valtuuston…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/kunnan-toimielin-ei-voi-rajoittaa-luottamushenkilon-sananvapautta-silla-perusteella-etta-sen-kayttamisesta-aiheutuisi-kielteista-julkisuutta/
21.9.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus uskonnollisten rituaalien mukaisista eläinten teurastusmenetelmistä

Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten suojelu lopetuksen yhteydessä – Asetus (EY) N:o 1099/2009 – Uskonnollisten rituaalien määrittämät erityiset teurastusmenetelmät – Teurastus ilman tainnutusta – Yhteensopivuus asetuksessa (EY) N:o 843/2007 tarkoitetun luonnonmukaisen kotieläintuotannon kanssa 1.   Sallitaanko vai kielletäänkö sovellettavissa unionin oikeussäännöissä unionin tunnuksen ”luonnonmukainen tuotanto” (luomutunnus) antaminen tuotteille, jotka ovat peräisin eläimistä, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-uskonnollisten-rituaalien-mukaisista-elainten-teurastusmenetelmista/
9.3.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Dnro 10/2016 Lausuntopyyntönne: VM019:00/2016, 15.2.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD) Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tavoitteena on toteuttaa kansallisessa lainsäädännössä tarvittavat toimenpiteet EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (N:o 596/2014, MAR)…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-arvopaperimarkkinalain-muuttamisesta/