Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.6.2022 Oikeusuutiset

Kahdeksan yhteisesti omistetun kiinteistön halkominen siten, että kummallekin omistajalle jäi yksi kiinteistö, ei johtanut verotettavaaan luovutusvoittoon

KHO:2022:81 Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulo – Omaisuuden luovutus – Luovutusvoitto – Määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen – Yhteishalkominen – Kokonaisarvohalkomisen menetelmä – Kiinteistönmuodostamislaki A ja hänen veljensä omistivat yhtä suurin osuuksin kahdeksan kiinteistöä. Kiinteistöjen yhteisomistus oli tarkoitus purkaa toimittamalla yhteishalkominen kokonaisarvohalkomisen menetelmää käyttäen. Yhteishalkomisessa A:n ja hänen veljensä yhteisesti omistamien kiinteistöjen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kahdeksan-yhteisesti-omistetun-kiinteiston-halkominen-siten-etta-kummallekin-omistajalle-jai-yksi-kiinteisto-ei-johtanut-verotettavaaan-luovutusvoittoon/
26.4.2021 Oikeusuutiset

Useiden kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkaminen yhteishalkomistoimituksena johtaisi luovutusvoittoverotukseen

Tu­run HAO: Ennakkoratkaisu – Luovutusvoiton veronalaisuus – Kiinteistöjen määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen – Yhteishalkominen – Kokonaisarvomenetelmä Ennakkoratkaisun hakijan ja hänen veljensä tarkoituksena oli purkaa yhteisomistussuhteensa (omistusosuudet ½ ja ½) kahdeksan kiinteistön osalta. Toimenpide oli tarkoitus suorittaa maanmittaustoimituksena niin sanotulla yhteishalkomisen kokonaisarvomenetelmällä siten, että osapuolille jaettavat kiinteistöt kokonaisarvoltaan vastaisivat heidän nyt omistamiaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/useiden-kiinteistojen-yhteisomistussuhteen-purkaminen-yhteishalkomistoimituksena-johtaisi-luovutusvoittoverotukseen/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Yksinomaiseen käyttöön määrätylle rasitteelle ei ollut perustetta

KKO:2017:90 Kiinteistönmuodostamislaki – Halkominen Rasite Halkomistoimituksessa toimitusinsinööri oli antanut määräyksen, että toimituksessa vesialueelle perustettu laiturirasite tuli rasitteeseen oikeutetun kiinteistön yksinomaiseen käyttöön ja että rasitetun kiinteistön oikeudet poissuljettiin rasitealueelta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin perustein, että yksinomaista käyttöä koskevan rasitteen määräyksen antamiselle ei ollut asiassa edellytyksiä. KKO:2017:90

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/yksinomaiseen-kayttoon-maaratylle-rasitteelle-ei-ollut-perustetta/
27.2.2016 Oikeusuutiset

Murto-osina omistettujen kiinteistöjen jakaminen omistajien kesken johti varainsiirtoveroon, kyse vaihdosta

Pohjois-Suomen HAO: Varainsiirtovero – Kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkaminen – Halkominen – Vaihto Ennakkoratkaisun hakija ja hänen kaksi sisarustaan olivat saaneet vanhemmiltaan vuonna 2009 tehdyllä lahjakirjalla kukin yhden kolmasosan T:n ja S:n tiloista sekä äidiltään vuonna 2012 tehdyllä lahjakirjalla kukin yhden kuudesosan M:n tilasta. Lisäksi he omistivat isänsä kuolinpesän osakkaina A:n tilan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/murto-osina-omistettujen-kiinteistojen-jakaminen-omistajien-kesken-johti-varainsiirtoveroon-kyse-vaihdosta/