Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.12.2022 Oikeusuutiset

Hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat virheelliset tiedot

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-460/20 | Google (Väitetysti virheellisen sisällön poistaminen hakutulosten luettelosta) Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”): hakukoneen ylläpitäjän on poistettava hakutulosten luettelosta luettelossa olevaan sisältöön kuuluvat tiedot, jos pyynnön esittäjä osoittaa, että ne ovat ilmeisesti virheellisiä. Tällaisen näytön ei ole kuitenkaan ole perustuttava internetsivun julkaisijaa vastaan saatuun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/hakukoneen-yllapitajan-on-poistettava-hakutulosten-luettelosta-luettelossa-olevaan-sisaltoon-kuuluvat-virheelliset-tiedot/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat todenneet Google Analyticsin käytön verkkosivuilla tietosuojalainsäädännön vastaiseksi

Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat linjanneet tuoreessa päätöksessä, että Google Analytics -palvelun käyttö rikkoo EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat vastaanottaneet yhteensä 101 valitusta kansalaisjärjestö NOYB:lta koskien henkilötietojen siirtoja Yhdysvaltoihin Google Analyticsiä ja muita seurantatyökaluja käyttävillä verkkosivuilla. Päätöksen on antanut johtavana valvontaviranomaisena Ranskan valvontaviranomainen CNIL. CNIL on määrännyt ranskalaisen verkkosivuston ylläpitäjän saattamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/euroopan-tietosuojaviranomaiset-ovat-todenneet-google-analyticsin-kayton-verkkosivuilla-tietosuojalainsaadannon-vastaiseksi/
25.9.2019 Oikeusuutiset

Google voi EU:n ulkopuolella tuottaa hakutuloksia, joita ei saa näkyä EU:n sisällä

Judgment in Case C-507/17, Google LLC, successor in law to Google Inc. v Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL The operator of a search engine is not required to carry out a de-referencing on all versions of its search engine. It is, however, required to carry out that…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/google-voi-eun-ulkopuolella-tuottaa-hakutuloksia-joita-ei-saa-nakya-eun-sisalla/
27.6.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Kilpailunrajoitukset: Googlelle 2,42 miljardin euron sakot hakukoneen markkina-aseman väärinkäytöstä ja oman hintavertailupalvelun suosimisesta hakutuloksissa

Googlea vaaditaan nyt sakon uhalla lopettamaan sääntöjenvastainen käytäntö 90 päivän kuluessa. Sakot voivat olla jopa 5 prosenttia sen Alphabet-emoyhtiön keskimääräisestä maailmanlaajuisesta päivittäisestä liikevaihdosta Hintavertailupalvelujen kilpailukyky perustuu suurelta osin verkkosivustojen kävijämääriin. Kun kävijöiden määrä sivustolla kasvaa, linkkien käyttökerrat ja samalla tulot lisääntyvät. Suuremman kävijämäärän vuoksi myös yhä useammat vähittäismyyjät haluavat omat…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/euroopan-komissio-kilpailunrajoitukset-googlelle-242-miljardin-euron-sakot-hakukoneen-markkina-aseman-vaarinkaytosta-ja-oman-hintavertailupalvelun-suosimisesta-hakutuloksissa/
27.7.2014 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutettu: Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat Internet-hakukoneita

Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat 24.7.2014 Googlen, Microsoftin ja Yahoon! edustajia Euroopan unionin tuomioistuimen antaman tuomion C-131/12 johdosta. Kyseinen ns. Google Search -tuomio liittyy kansalaisen oikeuteen tulla unohdetuksi online-maailmassa Google Search -tuomio  velvoittaa hakokoneita poistamaan esimerkiksi virheellisiä henkilötietoja sekä vanhentuneita tietoja, jotka eivät enää ole asianmukaisia, olennaisia tai jotka ovat liian laajoja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/tietosuojavaltuutettu-eurooppalaiset-tietosuojaviranomaiset-tapasivat-internet-hakukoneita/
26.6.2013 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Hakukonepalvelun tarjoajat eivät tietosuojadirektiivin perusteella vastaa internetsivuilla olevista henkilötiedoista, joita ne käsittelevät

Kansallista tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan hakukone-palveluntarjoajiin, kun ne perustavat jäsenvaltioon toimiston, jonka toiminta kohdistuu kyseisen valtion asukkaisiin ja joka markkinoi ja myy mainospaikkoja, vaikka tekniset tietojenkäsittelytoiminnot suoritetaan jossain muualla Julkisasiamiehen  ratkaisuehdotus asiassa C-131/12 Google Spain ja Google Linkki asian C-131/12 asiakirjjoihin

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-hakukonepalvelun-tarjoajat-eivat-tietosuojadirektiivin-perusteella-vastaa-internetsivuilla-olevista-henkilotiedoista-joita-ne-kasittelevat/
25.3.2021 Tiedotteet

Valvontalautakunnan työ takaa asianajopalveluiden laadun

Valvontalautakunnan uudistunut verkkopalvelu tuo läpinäkyvyyttä alan valvontaan Asianajajaliiton yhteydessä toimii puolueeton ja riippumaton valvontalautakunta, jonka tehtävänä on valvoa asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan uudistunut verkkopalvelu tuo läpinäkyvyyttä oikeusalan ammattilaisten valvontaan sekä kertoo esimerkiksi sen, miten kantelu tehdään. Uudistuneessa verkkopalvelussa kerrotaan aiempaa tarkemmin valvontalautakunnasta ja sen toiminnasta, avataan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/valvontalautakunnan-tyo-takaa-asianajopalveluiden-laadun/
8.11.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivuilla vapaasti tutustuttavaksi menettelyllisiä asiakirjoja ja oikeuskäytäntöä

Asiakirjat ovat peräisin Euroopan unionin tuomioistuinverkoston tietokannasta. Euroopan unionin tuomioistuinverkosto (RJUE) perustettiin Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin sekä jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten presidenttien aloitteesta unionin tuomioistuimessa 27.3.2017 pidetyillä tuomaripäivillä. Samaisilla tuomaripäivillä juhlistettiin myös Rooman sopimuksen allekirjoituksen 60-vuotispäivää. Käytyjen keskustelujen taustalla oli yhteinen intressi vahvistaa tuomioistuinten välistä yhteystyötä Euroopassa korkealaatuisen lainkäytön…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/euroopan-unionin-tuomioistuimen-verkkosivuilla-vapaasti-tutustuttavaksi-menettelyllisia-asiakirjoja-ja-oikeuskaytantoa/
22.5.2019 Tiedotteet

Tervetuloa uudistuneille verkkosivuillemme!

Sivustouudistuksen avulla pyritään osaltaan tuoreuttamaan Asianajajaliiton ja sitä kautta myös asianajajuuden brändiä. Edellisen kerran liiton kotisivut uudistettiin pohjamutia myöten noin kymmenen vuotta sitten. Verkkosivu-uudistus on tulevaisuuden matkalla ensimmäinen askel, mutta hallituksen puheenjohtaja Jarkko Ruoholan mukaan myös muuta uutta on luvassa.   – Maailma on muuttunut vauhdilla aina vain visuaalisemmaksi, tarinallisemmaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/tervetuloa-uudistuneille-verkkosivuillemme/
21.2.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Lisää avoimuutta kaupankäyntiin verkkoalustoilla

EU ottaa käyttöön uusia sääntöjä, jotka tarjoavat yrityksille avoimemman, oikeudenmukaisemman ja ennakoitavamman verkkoalustaympäristön sekä toimivan oikeussuojajärjestelmän Coreperissa 20.2 kokoontuneet jäsenmaiden suurlähettiläät hyväksyivät Euroopan parlamentin kanssa 13. helmikuuta saavutetun alustavan yhteisymmärryksen asetusehdotuksesta, joka käsittelee verkkoalustojen ja niiden kautta liiketoimintaansa harjoittavien yritysten suhteita. Asetuksen päällimmäinen tavoite on luoda oikeudellinen kehys, jolla verkkoalustojen yrityskäyttäjille…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/euroopan-unionin-neuvosto-lisaa-avoimuutta-kaupankayntiin-verkkoalustoilla/